AMSTELVEEN KAN BETER

"Je account is gebanned. Je mag helaas geen reacties plaatsen. Voor meer informatie neem contact op met de redactie."

Jantine van den Hoven, community manager van Dichtbij.
Van: Jantine van den Hoven [mailto:Jantine.vandenHoven@dichtbij.nl]
Verzonden: maandag 24 maart 2014 11:21
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:

Hallo Robert,

Ik heb besloten je voor een week te bannen. Ik ben alleen maar reacties aan het afkeuren en bezig de discussies weer op het inhoudelijke pad te krijgen. Dit heeft niets te maken met je inhoudelijke mening, die je wel degelijk ook regematig geeft, maar met je gedrag.Volgende week maandag de 31e zal ik de
ban opheffen en dan kijken we hoe het gaat.

Met vriendelijke groet,
Jantine van den Hoven
community manager

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: maandag 24 maart 2014 10:16
Aan: Jantine van den Hoven

Onderwerp: Het speelveld op Dichtbij ligt scheef in het voordeel van de anonieme deelnemers.

Dag Jantine,

'Peterpc' (PG van Faassen) noemde mij 'gevaarlijk', maar mijn reactie waarom ik hem om een uitleg van die beschuldiging vroeg, werd door jullie verwijderd. Het speelveld van Dichtbij ligt op die manier niet gelijk. Wie onder zijn/haar eigen naam deelneemt, is veel kwetsbaarder en dus altijd in het nadeel tegenover de anonieme deelnemers.Als Van Faassen mij persoonlijk beledigt en beschadigt, dan is het redelijk dat ik hem bij zijn eigen naam mag noemen.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning.

Van     :         Jantine van den Hoven
Datum :         31-03-2014 11:47 AM 
Aan      :       "Robert van Waning"
Onderwerp:  Ban op dichtbij.nl

Hallo Robert,

Een week geleden heb ik een ban op je account gezet. Dit om te zien of je hierna je gedrag op de site zou verbeteren. Afgaande op de mails die je mij hebt verstuurd, verwacht ik niet dat je vanaf nu inhoudelijk je mening zal geven onder de artikelen op dichtbij.nl. Ik heb daarom besloten de ban in stand te houden. Op deze manier krijgen andere mensen die een reactie willen achter laten weer ruimte om te reageren op Dichtbij.

Met vriendelijke groet,
Jantine van den Hoven
community manager

Van: Robert van Waning 
Verzonden: woensdag 8 oktober 2014 9:27
Aan: redactie@amstelveensnieuwsblad.nl
Onderwerp: Nog steeds verbannen. Maar waarom eigenlijk?

  

Beste Redactie,

 

Waarom ben ik nog steeds verbannen en mag/kan ik dus nog steeds geen reacties plaatsen en ook niet meediscussieren over zaken van algemeen belang die ook ons aangaan?

 

Ik heb nooit enige regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Ik scheld niet, ik beledig mensen nooit persoonlijk en ik schrijf geen grove of smerige dingen.

 

Omdat ik in maart bezwaar maakte tegen een onterechte schorsing van 1 week, werd die omgezet in een permanente verbanning. Dat kan toch niet zomaar?

 

Mijn ip-adres is nu al meer dan een half jaar(!) geblokkeerd. Op al mijn pc's en tablets thuis (totaal 5 stuks) krijg ik zodoende de mededeling dat mijn 'account is gebanned'. Ik ben ondertussen wel ingelogd onder mijn zoveelste gedwongen schuilnaam.

 

Als ik wil reageren of meediscussieren, moet ik dat heel onhandig met mijn mobiele telefoon doen of moet ik bij voorbeld naar de openbare bibliotheek of een cafe gaan. Gaat u hun ip-nummer straks ook blokkeren om te verhinderen dat ik mijn meningen over Amstelveense kwesties kan uiten? Dit is een onaanvaardbare beoerking van mijn mogelijkheid (en dus vrijheid) van meningsuiting. En waarom eigenlijk?


Met vriendelijke groet,

Robert van Waning,

Stadspleinbewoner.Van:Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 18:33
Aan: jan.balk@dichtbij.nl
Onderwerp: Kom eens praten, alstublieft.

Beste Jan Balk,

Hierbij nodig ik u uit voor een kennismakingsgesprek bij mij thuis. Dat is niet eng, of zo, want ik ben heus een heel redelijk en fatsoenlijk mens. Ik kan u dan ook het Stadsplein eens van een geheel andere kant laten zien.

Misschien wilt u mij dan eens uitleggen waarom ik ooit verbannen ben door Dichtbij, waarom keurige inhoudelijke bijdragen van mij worden verwijderd en waarom mijn accounts onder andere namen steeds worden geblokkeerd.

In mijn laatste (door u verwijderde) bijdrage had ik geschreven:

Peterpc wil dat de Pietendiscussie niet hier wordt voortgezet maar onder het artikel ‘150 Zwarte Pieten bij intocht Sint in Amstelveen’ van André Gerritsen in Dichtbij van 15/10 jl. Mij best, zolang er maar over kan worden gediscussieerd, want in een democratie komen beslissingen na discussies tot stand. Het is prima als we volgend jaar weer 150 zwarte Pieten in de optocht zien rond buitelen, mits voorstanders van veelkleurige Pieten maar hun zegje hebben kunnen doen. In verband met mijn verbanning mag ik er helaas geen artikel over ‘meeschrijven’”

Deze inhoudelijke en fatsoenlijke bijdrage werd verwijderd omdat hij niet zou voldoen aan de Huisregels’. Welke regel had ik dan geschonden? Ik scheld niet en ik beledig niemand persoonlijk en ik schend ook de gebruiksvoorwaarden niet. Er zijn wel mensen die het erg met mij oneens zijn, maar dat is goed voor de levendigheid van de discussies.

Het enige bezwaar is dat sommige deelnemers steeds op de persoon spelen. Ik ben gewoon een inwoner van Amstelveen en ik wil daarom meedoen aan de openbare discussies over kwesties van publiek belang. Daarvoor is Dichtbij het enige echte forum, want Amstelveen.blog wordt kennelijk niet helemaal serieus genomen door de lokale politici en bestuurders. Dat is jammer, want concurrentie is altijd goed, nietwaar?

‘Peterpc’ (PG van Faassen) schreef onder het artikel ‘150 Zwarte Pieten bij intocht Sint in Amstelveen’ van André Gerritsen in Dichtbij van 15/10 jl. dat ik overal een ban zou hebben. Dat is natuurlijk niet waar. Ik ben ooit verbannen geweest door de Volkskrant, maar die verbanning werd dus op dezelfde wijze opgeheven als waarmee hij was opgelegd: zonder opgave van reden. Ik had ook toen geen enkele regel geschonden maar wel iets geschreven wat een bepaalde redacteur kennelijk onwelgevallig was geweest. Dat moet echter kunnen in het publieke debat, mits men zich aan de regels houdt en niemand beledigt, bedreigt of beschadigt.

Doordat nu ook mijn laatste account onder de naam ‘Libero’ is geblokkeerd, kan ik niet reageren op de reacties op mijn discussiebijdragen. Dat is erg frustrerend en niet goed voor de discussie. Er zijn reageerders en redacteuren die kennelijk de pest hebben aan mijn opvattingen, meningen en standpunten, maar dat mag toch geen reden zijn om iemand in onze democratische rechtsstaat het zwijgen op te leggen?

Ik hoop dat wij hierover eens als redelijke en verstandige mensen kunnen praten. Met vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen.

www.amstelveenkanbeter.nl
www.contrails.nl
www.robertvanwaning.wordpress.com
‘Hoge sluierbewolking’ of vliegtuigsmog? Wees eens eerlijk.. ( bit.ly/1wIBu8P )

PS
Ik vind het jammer dat u mijn meeschrijf-artikel ‘Piet: zwart of toch liever veelkleurig?’niet heeft geplaatst. Die discussie moet toch ook in Amstelveen op een normale manier gevoerd kunnen worden?

[Geen antwoord.]
Van:  Robert van Waning

Verzonden:
donderdag 18 december 2014 18:02
Aan: jan.balk@dichtbij.nl
CC: jantine.vandenhoven@dichtbij.nl
Onderwerp: De beschuldigingen bleven staan maar het verweer werd weer verwijderd. Da's niet eerlijk.

Beste Jan Balk,

Vanochtend verwijderde u mijn bezwaar en verweer tegen de ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme door ‘Peterpc’ (PG van Faassen en Frank Bikker. Er stond zelfs geen mededeling dat mijn reactie in strijd was met de Huisregels. Zo lijkt het alsof ik niet had gereageerd en wordt de indruk gewekt van ‘Wie zwijgt stemt toe’.

U heeft ook mijn account weer geblokkeerd terwijl ik nooit iemand persoonlijk heb beledigd of bedreigd of onfatsoenlijke taal heb gebruikt. U schreef dat de discussie on-topic moest blijven. U liet de beschuldigingen echter wel staan, hoewel die – in strijd met de Huisregels - persoonsgericht, beschadigend en off-topic waren.

In een rechtsstaat moeten beschuldigingen gemotiveerd worden en verweer moet altijd mogelijk zijn. Wij leven immers niet in de voormalige Sovjet-Unie met zijn verbanningsoorden (goelags) voor opposanten, in de DDR van de verklikkers (‘onvrij = robert van waning’), in het onvrije Zimbabwe van Mugabe, in het enge Noord-Korea van Kim Jong Un of in Birma met zijn oppressieve militaire regime..

Op uw forum wordt de indruk gewekt dat al die beschuldigingen gefundeerd zijn. Mijn herhaald verzoek om een eerlijke en duidelijke onderbouwing daarvan daarvan bleef echter onbeantwoord. Logisch, want ik ben geen antisemiet en heb dus ook nooit antisemitische uitlatingen gedaan. Ga maar zoeken. Dit is geen eerlijke gang van zaken. Wat heb ik u of wie dan ook ooit misdaan? Nogmaals: Kom gewoon eens langs. Ik ben gewoon een betrokken burger. Meer niet. Vriendelijke groet, Robert van Waning,
Inwoner van Amstelveen.

[Geen antwoord.]
Op 17 oktober 2014 werd mijn account 'Civis' geblokkeerd, net als alle voorgaande accounts onder name als 'Danzomaar', 'Volhouder', 'EVRM_art7', 'EVRM_art10', 'Citoyen' en 'Citizen'. 

Het IP-adres van mijn thuis-pc's is geblokkeerd, evenals de pc's zelf (MAC-nummer?). Als ik wil meedoen aan het publieke debat over Amstelveense kwesties op het openbare forum van Dichtbij, dan moet ik met mijn laptop, tablet of mobiele telefoon mijn huis uit en ergens anders inloggen op een WiFi. Heel onhandig en het klopt natuurlijk niet.

Terug naar 'Amstelveen Kan Beter'.