VERBANNEN DOOR DE VOLKSKRANT.

Deelname aan het publieke debat, op openbare reactie- en discussieplatforms op de websites van journalistieke media is niet gegarandeerd door de Grondwet.

Mijn verbanning van anderhalf jaar uit het reactie- en discussieforum van VK Opinie (de Volkskrant) was een gevolg van een ironisch commentaar op iets wat Paul Brill (buitenlandcommentator, columnist, recensent en verslaggever van de Volkskrant had geschreven in zijn wekelijks column van 27 november 2009, 'Obama's lakmoesproef. Brill had daarin geschreven:

 

"Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening."

 

Op 28-11-2009 schreef ik in de voor reacties en discussie bedoelde ruimte onder het opiniestuk van Paul Brill:

 

"Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen)."

 

Dit kritische, licht-ironische, maar verder keurige commentaar werd verwijderd.  Omdat ik niet wist waarom, plaatste ik mijn reactie nog een keer, met een opmerking over de verwijdering. Kort daarop bleek mijn account bij VK Opinie te zijn geblokkeerd. Volgens Henk Müller, redacteur van VK Opinie en moderator van het reactie- en discussieruimte op de website van de Volkskrant was mijn reactie 'off-topic'. Als ik die weer zou plaatsen, zou ik worden verbannen. Die tweede plaatsing had inmiddels plaatsgevonden. Ik heb daarna gedurende anderhalf jaar moeten soebatten  om weer mijn meningen op VK Opinie te mogen uiten.

 

Telkens als de Volkskrant en andere media schrijven en praten over de 'vrijheid van meningsuiting als basis van onze democratische rechtsstaat' gaat het bij mij ernstig jeuken.

 

Lees en ga krabben.

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zondag 29 november 2009 17:48

Aan: 'internet@volkskrant.nl'

Onderwerp: Het lukt maar niet om een reactie te versturen.

 

Geachte Internetredactie,

 

Het lukt mij al de gehele zondagmiddag niet om een reactie te plaatsen op het discussieforum “'Climategate' zaait twijfel’ (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4642 ).

 

Heeft u mij weer eens verbannen, of zo, of is dit gewoon een technisch mankement? In dat geval is het wel raar dat bijdragen van anderen ondertussen wel gewoon worden geplaatst.

 

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,

Amstelveen.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zondag 29 november 2009 18:12

Aan: 'VK Ombudsman'; 'h.muller@volkskrant.nl'; 'internet@volkskrant.nl'

Onderwerp: Misschien toch weer eens stiekem verbannen? (FW: Het lukt maar niet om een reactie te versturen.)

 

Geachte Ombudsman,

 

Vandaag (zondag 29/11) wilde het mij maar niet lukken om een bijdrage te leveren aan de discussie over ‘ClimateGate’. Ik kreeg steeds een foutmelding dat er geen verbinding mogelijk was.

 

De eerste keer dat dit gebeurde, was ook mijn hele tekst verdwenen. Die heb ik opnieuw geschreven en weer verstuurd. Wéér een foutmelding, maar gelukkig had ik nu eerst een afschrift van mijn tekst gemaakt. Later heb ik het nog een paar keer geprobeerd, maar ik kreeg steeds geen verbinding.

 

Zojuist bemerkte ik dat een reactie van mij op de laatste column van Paul Brill was verwijderd. Brill had weer eens Iran en het Midden-Oosten op een selectieve manier ter sprake bracht, en daar wil ik dan natuurlijk graag mijn commentaar op geven. U weet immers dat ik een voorstander ben van ongebonden, afhankelijke en onpartijdige journalistieke opinievorming en van een open ubliek debat op kwesties die ons allemaal aangaan. In een democratische rechtsstaat zou dat allemaal een normale zaak zijn.

 

Ik heb nu toch wel het sterke vermoeden dat mijn  mening de internetredactie onwelgevallig was en dat ik weer eens stiekem ben verbannen, zonder enige waarschuwing, zonder mogelijkheid van (eventuele) aanpassing en verweer en ook zonder dat ik een afschrift heb van hetgeen ik had geschreven. Ik kan dus zelfs geen behoorlijke klacht indienen tegen deze inbreuk op  mijn recht op vrije meningsuiting.

 

Dit zijn Sovjet- en Stasi-methoden.  Ik hoop dat u die mensen wilt wijzen op geldende regels van recht, fatsoen en behoorlijke, onafhankelijke journalistiek,

 

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,

Amstelveen

 


Op 30-11-2009 15:14 verstuurde ik mijn reactie op de column van Paul Brill nog een keer naar de daarvoor bedoelde reactie- en discussieruimte onder de column van Paul Brill:

 

"Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).

 

Deze reactie bleek na een dag te zijn verwijderd en ik bleek ook zonder enige waarschuwing of mededeling en dus ook zonder motivatie en zonder mogelijkheid van verweer verbannen te zijn van álle discussiefora op de internetsite van de Volkskrant! En dan zeggen ze dat er geen Israël Lobby in Nederland actief is die op alle mogelijke manieren critici en opponenten de mond tracht te snoeren.

 

De Volkskrant schreef op 18/11 verontwaardigd in haar hoofdredactioneel Commentaar dat president Obama's oproep tot het respecteren van universele mensenrechten uit de media was weggefilterd. In Nederland zijn het de media zelf die onwelgevallige uitingen van burgers wegfilteren. Zij hebben daarvoor de overheid niet nodig.

 

Ali Durmus en Edjer Köse schreven in hun artikel 'Tien keer ja tegen Turkije' (VK Opinie 26/11 jl): “Maar de EU is een economische unie gestoeld op gemeenschappelijke waarden zoals democratie, rechtsstaat en respect voor mensenrechten. De EU is geen theocratische gemeenschap, maar gestoeld op de scheiding van religie en staat.”

 

In de praktijk schenden journalistieke censoren in Nederland dagelijks en volstrekt willekeurig de regels van democratie, rechtsstaat en het recht op onbelemmerde meningsuiting op het openbare forum van eigen keuze.

 

Paul Brill geniet als columnist, commentaarschrijver, journalist en recensent van de Volkskrant meer bescherming tegen kritiek en tegenspraak dan enige politicus, bestuurder of lid van ons Koninklijk Huis."

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 30 november 2009 15:42

Aan: 'VK Ombudsman'; h.muller@volkskrant.nl; internet@volkskrant.nl

Onderwerp: Achterbakse verbanning blijkt inmiddels weer even stiekem te zijn opgeheven. Wat een raar gedoe.

 

Geachte Ombudsman,

 

Tot mijn verrassing (en vreugde) blijkt mijn verbanning inmiddels weer te zijn opgeheven. Ondertussen weet ik nog steeds niet waarom die mij werd opgelegd! Wat een raar gedoe, en dat allemaal om Paul Brill te beschermen tegen welverdiende kritiek op zijn hetze tegen Iran en behartiging van Israëlische belangen die verantwoordelijk zijn voor systematische schendingen van het internationale recht in het algemeen en van mensen- en burgerrechten van Palestijnen in het bijzonder.

 

Mijn eerste (terechte uiterst correcte) reactie op de column van Paul Brill is echter nog steeds weg. Ik heb die zojuist weer (ongeveer) geschreven en verstuurd. Laat ik niet merken dat die wéér wordt verwijderd. Als dit wel gebeurt, ga ik toch elders (Joop.nl, Jaap.nl, GeenStijl.nl, etc.) eens polsen hoe over dit soort praktijken wordt gedacht. Misschien is men zelfs bij de RvdJ inmiddels hierover anders is gaan denken, want het gaat tenslotte om het openbare publieke en politieke debat waartoe de Volkskrant niet alleen oproept maar ook een openbare mogelijkheid biedt waar de regels van onze Grondwet en van internatonale verdragen en verklaringen onverkort van kracht zijn.

 

Als Nederlandse burger ben ik toch (hoop ik) niet helemaal rechteloos?! Deze praktijken moeten openlijk aan de kaak worden gesteld, net zolang men zich ook bij de VK ordentelijk gaat gedragen.

 

Vriendelijke groet,

Robert van Waning

Amstelveen

 


Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

Verzonden: maandag 30 november 2009 15:59

Aan: 1burger@solcon.nl

Onderwerp: waarschuwing

 

U bent weer off topic. Brill schreef over Iran en Afghanistan en niet over Israel, zie mijn vorige mail. Uw opmerking over Israël Lobby is voor uw rekening. Als u deze reactie nog een keer plaatst, bannen we u. Als u naar GeenStijl of Joop wilt gaan, ga uw gang, ook de raad voor journalistiek wat mij persoonlijk betreft. Ook de opmerkingen aan adres Brill zijn off topic, het gaat om de column niet om de schrijver

 

Henk Müller

 


Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 30 november 2009 17:42

Aan: 'Müller, Henk'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Insgelijks (RE: waarschuwing)

 

Paul Brill schreef WÉL over Israël, tenzij dat land opeens niet meer in het Midden-Oosten ligt of daar niet meer voor grote problemen en spanningen zorgt.

Hij wilde alleen dat land niet als een ‘hot issue’ bestempelen, terwijl het dat natuurlijk wel is, al vele jaren lang. Daarom vermeed hij dus zorgvuldig het noemen van de naam van die agressieve, kolonialistische, bezettende, onderdrukkende en discriminerende kernwapenmacht als ‘hot issue’, maar benoemde natuurlijk wel weer Iran als zodanig omdat hij een voortdurende hetze tegen dat land voert.

 

Zolang Paul Brill dat blijft doen, mag ik  daarover iedere keer mijn mening geven. Our’s is a free country. Onder uw bewind regeert de willekeur op de internetsite van de Volkskrant. Vriendelijke groet, Robert van Waning. Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

 

 

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]
Verzonden: dinsdag 1 december 2009 11:49

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Insgelijks (RE: waarschuwing)

 

U gaat uw gang maar

 

 

Van: Müller, Henk [ Verzonden: dinsdag 1 december 2009 11:52

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Insgelijks (RE: waarschuwing)

In ieder geval sta ik u keurig te woord, dat is weer geen willekeur :)

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 12:26

Aan: 'Müller, Henk'

Onderwerp: RE: Insgelijks (RE: waarschuwing)

 

Wat kletst u nu weer. Die achterbakse verwijdering van mijn reactie en mijn al even stiekeme, onaangekondigde, ongemotiveerde en onterechte verbanning, waren helemaal niet zo ‘keurig’ van u.

 

Over willekeur gesproken: Mijn reactie op de belangenbehartigende praatjes van Paul Brill mag nu opeens (natuurlijk) wél blijven staan.

 

Zelfs journalisten moeten zich houden aan regels van fatsoen, democratie en (internationaal) recht. Ook u, dus.

 

 

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 12:35

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Insgelijks (RE: waarschuwing)

 

ach laat ook maar. ik stop er geen energie meer in. u bent geen redelijk mens.

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 12:44

Aan: 'Müller, Henk'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: 'Redelijk'? Look who's talking! (RE: Insgelijks (RE: waarschuwing))

 

Wat is er dan zo ‘redelijk’ aan de stiekeme verwijdering van een reactie die de volgende dag gewoon ‘mag’ blijven staan?

 

En wat is er ‘redelijk’ aan een onaangekondigde en ongemotiveerde verbanning die de volgende dag ook weer zomaar blijkt te zijn opgeheven zonder één woord van verklaring, laat staan met een verontschuldiging voor alle tijd, moeite en ergernis die mij dit weer heeft gekost?!

 

U bent echt de verkeerde man op de verkeerde plaats

 

 

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 12:49

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: 'Redelijk'? Look who's talking! (RE: Insgelijks (RE: waarschuwing))

 

nta rajul majnun kathir, zouden ze in het Arabisch zeggen

shoma goftid zaman-e majnun, zouden ze in het Perzisch zeggen

 

 

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 12:52

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Insgelijks (RE: waarschuwing)

 

Overigens bent u geband want ondanks de waarschuwing heeft u weer die tekst over Brill on line gezet, zelfs twee keer

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 13:03

Aan: ombudsman@volkskrant.nl; 'Müller, Henk'

Onderwerp: Ben ik nu alwéér verbannen? Waarom nú wee?!

 

Ben ik nu alwéér verbannen?

Waarom nú weer?!

Ik probeerde onderstaande bijdrage te leveren aan de discussie over ‘Climatgate’ maar kreeg weer de inmiddels  vetrouwde foutmelding: Geen verbinding.

Dit is je reinste pesterij, maar wel heel onbehoorlijk en totaal ongeoorloofd.

 

 

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 13:09

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Ben ik nu alwéér verbannen? Waarom nú wee?!

 

U bent geband omdat u ondanks een waarschuwing gisteren toch tot twee keer toe een off-topic reactie over de column van Brill had geplaatst, waarvan u zich vanmorgen zelf afvroeg waarom die er wel stond en een eerdere soortgelijk eraf was gehaald. Na dit geconstateerd te hebben (ik heb de teksten opgeslagen) constateerden we verder dat u een expliciete waarschuwing negeerde

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 1 december 2009 18:57

Aan: ombudsman@volkskrant.nl; 'Müller, Henk'; internet@volkskrant.nl

Onderwerp: Onverdiende, onterechte, onbehoorlijke en onrechtmatige verwijderingen en verbanning.

 

Geachte Ombudsman,

 

Henk Müller heeft mij weer eens verbannen, en alweer ten onrechte.

 

Paul Brill had in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009, http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4648/Obama%27s_lakmoesproef ) namelijk o.a. geschreven:

 

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.

 

In mijn bijdragen van 27/11 en 30/11 reageerde ik hierop volledig on-topic:

 

RobertvanWaning schreef op 27-11-2009

 

"Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). "

 

Mijn broer jjanwillemvanwaning (oud-onderzeebootcommandant, deskundige op het gebied van geostrategische zaken en oud-Tweede Kamerlid (D66)) schreef op 30-11-2009 23:54 o.a. 

 

“Maar Obama kan niet anders - daarvoor heeft hij zichzelf teveel gecommitteerd aan deze 'noodzakelijke' oorlog. Wat de consequenties zullen zijn in deze gewelddadige regio valt moeilijk te voorspellen. Hierbij zou ook de mogelijkheid van een Israelische aanval op Iran moeten worden verdisconteerd.” 

 

In mijn laatste bijdrage reageerde ik zowel op die laatste regel van mijn broer als op het feit dat Paul Brill had geschreven dat ook nucleaire ontwapening ter sprake was gekomen in de bijeenkomst in de door hem bezochtte (en in zijn column becommentarieerde) bijeenkomst in Halifax:

 


RobertvanWaning schreef op 01-12-2009 09:51  [Verwijderd door VK-moderator Henk Müller.]

 

"Zelfs de steeds grotere kans van een Israëlische aanval op Iran geldt voor de buitenlandcommentator van de Volkskrant kennelijk niet als een 'hot issue'.

 

"Red de vrede, maak een atoombom," schreef Martin van Crefeld, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, op 12 december 2006 in NRC Handelsblad. Volgens hem heeft de overdracht van nucleaire technologie (de Russische aan China, de Franse aan Israël, de Israëlische aan Zuid-Afrika, de Nederlandse aan Pakistan en de Noord-Koreaanse aan Iran) er in de afgelopen jaren in aanzienlijke mate toe bijgedragen dat grootscheepse oorlogen tussen landen zijn uitgebleven.

 

Van Crefeld noemt het hele debat 'gebakken lucht': "Lang geleden hebben de Amerikanen besloten dat alleen zíj goed genoeg, democratisch genoeg en verantwoordelijk genoeg zijn om kernwapens te bezitten - wat misschien verband houdt met het feit dat zij als enigen die wapens gebruikt hebben. In de ogen van veel andereen, vrienden zowel als vijanden, lijkt dit bespottelijk."

 

Israël en de buitenlandcommentator van de Volkskrant wachten het gereedkomen van het Iraanse tegenwicht tegen de Israëlische kernwapens toch maar liever niet af en zouden dat land dus liever vandaag dan morgen platgebombardeerd willen zien. Dat mag toch wel een 'hot issue' worden genoemd, lijkt me." 

 

Het is dus pertinent ONJUIST dat mijn reacties en bijdragen off-topic zouden zijn geweest. Ik verzoek u derhalve zowel de onterechte verwijderingen als mijn onverdiende en onrechtmatige verbanning ongedaan te maken.

  

 

Van: Meens, Thom [mailto:t.meens@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsman

Verzonden: woensdag 2 december 2009 9:23

Aan: Robert van Waning

CC: Müller, Henk

Onderwerp: RE: Onverdiende, onterechte, onbehoorlijke en onrechtmatige verwijderingen en verbanning.

 

Geachte heer Van Waning,

 

Ik kan wel een beetje meevoelen met de moderator. Het lijkt toch echt op een persoonlijke aanval op Paul Bril. Daar is de opiniesectie niet voor bedoeld. Het zou helpen als u het wat zakelijker opschrijft. Volgens mij is er niets tegen in te brengen als u vragen stelt waarom de VK dit aspect niet noemt, maar ligt het vooral aan de toon.

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: woensdag 2 december 2009 15:38

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Eerst een sanctie toepassen, en daarna pas een reden verzinnen, dat kan natuurlijk niet. (Re: Onverdiende en onterechte verbanning)

 

Geachte Ombudsman,

 

Volgens u ’lijkt’ mijn reactie op die column(!) een persoonlijke aanval op Paul Bril. En dat rechtvaardigt volgens u dus mijn totale uitsluiting van het publieke debat op de openbare forum van mijn keuze? Mooi is dat. Ik kan mij nog herinneren wat u ooit schreef over columnisten die anderen ook nooit spaarden en dus zelf ook niet al te gevoelige lange tenen moesten hebben. Maar het ergste is dat het allemaal nergens op slaat, want het was wel degelijk een inhoudelijke en uiterst beschaafde reactie op wat Brill had geschreven.  

 

Uit uw bericht maak ik op dat u niet alleen instemt met de verwijdering van mijn reacties op de column van Paul Brill maar ook dat u bewilligt in mijn uitsluiting van het openbare, publieke en politieke debat op het forum van mijn keuze.

 

Zonder dit nader toe te lichten, noemt u ‘de toon’ van mijn reactie als grond voor deze ingrijpende maatregelen die neerkomen op een schending van zowel mijn recht als mijn mogelijkheid om mijn mening te uiten over een column (een opiniestuk, dus) met een overduidelijk vooringenomen en partijdige inhoud en strekking.  Dit is echter niet de oorspronkelijke reden waarom mijn reactie was verwijderd en waarom ik ben verbannen uit de discussiefora op de internetsite van de Volkskrant.

 

Moderator/censor/commentator Henk Müller had namelijk als reden voor mijn verbanning opgegeven dat mijn (door hem verwijderde) reactie ‘off-topic’ (geen betrekking hebbend op het onderwerp) zou zijn geweest.

 

U schrijft: “Volgens mij is er niets tegen in te brengen als u vragen stelt waarom de VK dit aspect niet noemt, [..]

 

Hiermee ondergraaft u Müllers motivering van de strenge straf die hij mij zonder enige waarschuwing (laat staan met enige mogelijkheid van verweer) had opgelegd. De mij opgelegde straf mist dus iedere rechtsgrond. Niettemin wordt die gehandhaafd, alleen nu om een andere reden.

 

Nu gaat het opeens om ‘de toon’ van mijn terechte kritiek op hetgeen Paul Brill had geschreven en daarmee juist bewust niet had geschreven.

 

Iedereen met een beetje moreel en juridisch besef, weet dat het ontoelaatbaar is om achteraf een nieuwe grond te schuiven onder een reeds ten uitvoer gebrachte sanctie.

 

Ook het tweede verwijt dat er nu door u met de haren bij wordt gesleept, treft geen doel  Ik had in mijn reactie immers niets geschreven wat ook maar enigszins kan worden beschouwd als een onjuiste, grove, beledigende of ook maar enigszins scherpe aantijging aan het adres van Paul Brill persoonlijk.

 

Als de toon van het openbare, publieke en politieke debat in alle vrije democratische landen even gematigd en beschaafd zou zijn aan die van mijn reactie op de column(!) van Paul Brill, dan zouden politici, journalisten en burgers in een coma van verveling geraken en zou het democratisch proces tot stilstand komen door gebrek aan inspiratie en motivatie.

 

Paul Brill schreef in zijn column dat volgens sommige mensen bepaalde problemen in de wereld kunnen worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren. Hij gaf daarvan zelf een markant voorbeeld door te schrijven dat tijdens de internationale veiligheidsconferentie in Halifax*)  “alle hot issues aan bod waren gekomen: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

 

In mijn reacties ging ik allereerst in op het feit dat Paul Brill Iran en het Midden-Oosten apart vermeldde, terwijl Iran óók in het Midden-Oosten ligt! Paul Brill kon met het Midden-Oosten dus niets anders dan Israël bedoelen, ten eerste omdat vrijwel alles waarover Brill schrijft direct of indirect met Israël verband houdt, en ten tweede omdat Israël immers met zijn systematische daden van agressie en expansie, bezetting, onderdrukking, mensenrechtenschendingen en voortgaande landroof ten koste van de Arabische Palestijnen verantwoordelijk is voor de meeste en grootste problemen, spanningen, conflicten en risico’s in het Midden-Oosten, en dus een permanente ‘hot issue’ is.

 

In mijn tweede (eveneens ten onrechte door Henk Müller verwijderde) reactie ging ik inhoudelijk in op de laatste ‘hot issue’ die Paul Brill noemde, namelijk de nucleaire ontwapening. Zoals iedere regelmatige lezer van de Volkskrant weet, is Paul Brill in de afgelopen jaren vele malen dermate hard te keer gegaan tegen Iran in het algemeen en tegen de nucleaire ontwikkelingen aldaar in het bijzonder, dat er sprake is van een politieke en zelfs persoonlijke haatcampagne tegen dat land. In mijn reactie zette ik daar het oordeel van de Israëlische polemoloog Martin van Crefeld tegenover. Een inhoudelijker (‘on-topic’) reactie is nauwelijks denkbaar.

 

M.b.t. het verwijt van de ‘persoonlijke aanval op Paul Brill’, merk ik het volgende op: Sommige publicisten betrekken hun achtergrond en daarmee samenhangende bindingen en loyaliteiten zo sterk in al hun uitingen, dat kritiek daarop bijna altijd zijn persoon zal raken, zelfs als die daar niet in de eerste plaats op gericht is. Paul Brill is daarvan wel een heel sterk voorbeeld. Welbeschouwd schrijft hij eigenlijk altijd (direct of indirect) over Israël. Ook zijn hetze tegen Iran kan alleen in dat licht worden gezien. Hetzelfde geldt voor zijn vele stukken over de buitenlandse politiek van de VS, die (zoals algemeen bekend, lees bijvoorbeeld ‘The Israel Lobby’ en ‘Een schreeuw om recht’) onder sterk pro-Israëlische invloed staat.

 

Let wel: Op dat moment was mijn (eerste) verbanning inmiddels opgeheven en ik had hiermee dus van Henk Müller himself toestemming gekregen om kritiek te uiten op Paul Brill als ik daar een reden toe zag. En toch werd ik kort daarop alsnog wéér verbannen!

 

Wij hebben het hier over een ernstige, onterechte en niet gerechtvaardigde inbreuk op het grondrecht van vrije meningsuiting en over een vorm van machtsmisbruik door journalisten die op alle mogelijke manieren het openbare, publieke en politieke debat en opinievorming in een door hen gewenste richting, c.q de aandacht proberen af te leiden van feiten en opinies die die door hen behartigde belangen in gevaar zouden kunnen brengen.

 

Een voortdurend levendig en soms zelfs fel publiek debat vormt een levensvoorwaarde voor het voortbestaan van ons land als vrije, verlichte, beschaafde en democratische rechtsstaat. Iedere poging om hier een sturende greep op te krijgen, verdient ondubbelzinnige kritiek, krachtig weerwerk en beredeneerde tegenspraak.

  

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zaterdag 5 december 2009 12:45

Aan: ombudsman@volkskrant.nl

CC: 'henk müller'

Onderwerp: Uitgesloten van het publieke debat vanwege (correcte en terechte) kritiek op een columnist. Kan het gekker?

 

Geachte Ombudsman,

 

"Er zijn offers gebracht, zowel in materieel opzicht als in termen van doden en gewonden," schrijft de Volkskrant in het commentaar 'Weg, maar niet te snel' van 14/12 jl. Op deze wat ongelukkige formulering had ik graag willen en kunnen reageren met de opmerking dat het verlies van mensenlevens een offer is, maar het verlies van materieel slechts een kostenpost.

 

Ik blijk echter nog steeds verbannen te zijn omdat ik op een correcte manier terechte kritiek had geuit op wat een journalist/columnist had geschreven. Kan het nog gekker? Journalisten mogen en kunnen wél kritiek uiten op alles en iedereen maar dat zij daarvan zelf worden gevrijwaard?

 

"Grote Geert is ongewenste latere import," schrijft VK-columnist Thomas von der Dunk over een gekozen lid van de Tweede Kamer, en Henk Müller citeert deze grove belediging met kennelijke instemming in 'Ondertussen op VK/Opinie' (waarin geen woord wordt gewijd aan de interessante dingen die reageerders en discussieerders hebben geschreven!). Waarom mogen burgers niet minstens schrijven wat journalisten en columnisten mogen schrijven?

 

In de Volkskrant van vandaag (5/12) schrijft Paul Brill in zijn column 'De week van Obama's strategische ongemak' (VK 5/12):

 

"Nu is dit geenszins een complete opsomming .. Logisch dat Obama het hield op een kleine selectie. Maar het blijft opvallend dat hij niet de naam noemde van .. De reden laat zich raden. .. Dus om geen kwaaie honden wakker te maken wordt discreet gezwegen over .."

 

Dit is precies wat ik had geschreven in de door Henk Müller verwijderde reactie die heeft geleid tot mijn verbanning (op staande voet en voor onbepaalde tijd) uit het discussieforum van mijn keuze. Ik had immers ook opgemerkt dat Paul Brill een bepaalde naam bewust niet had genoemd terwijl die wel in het rijtje paste. Ik had ook geraden naar de reden daarvan.

 

Dat hoort nu eenmaal bij het spel van 'checks and balances' dat onze democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig moet houden.

 

"Uiteraard gaat deze mentaliteit [van 'de islamitische wereld'] gepaard met een flinke dosis antisemitisme," schrijft Paul Brill, die het ook hier weer niet kan nalaten om zijn stokpaard er met de haren bij te slepen. Wie het waagt om daarvan iets te zeggen, wordt verwijderd uit het publieke discours.

 

Op dit moment kan ik dus niet meer deelnemen aan het openbare, publieke en politieke debat op het platform waarop ik dit al vele jaren doe. U heeft herhaaldelijk bevestigd dat ik mij daarbij correct gedrag en dat mijn bijdragen altijd ergens over gaan, ook al bent u het daar vaak niet mee eens.

 

Olaf Tempelman schreef vandaag in de bijlage Kunst & Boeken van de Volkskrant over ‘de specifieke combinatie van tegenwerking, surveillance, intimidatie, negeren en treiteren’ waarmee de Sovjetautoriteiten het leven van de Russische dichter Vladimir Majakovski vergalden en praktisch onmogelijk maakten.

 

Dit soort dingen konden niet alleen gebeuren in een ver en vreemd buitenland waar onbeschaafde mensen onbegrijpelijke dingen deden. Zij gebeuren namelijk nog steeds, hier en nu, en niet door een oppermachtige overheid maar door onze eigen krant, onder de valse vlag van onafhankelijke journalistiek.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 7 december 2009 12:16

Aan: A.Elshout@Volkskrant.nl

Onderwerp: Stuur uw column 'Die godverdomse hypocrieten' (VK 6/12) als een interne memo rond binnen uw redactie

 

Geachte heer Elshout,

 

Omdat ik weer eens verbannen ben uit de discussiefora op de website van de Volkskrant omdat ik weer eens correcte maar wel rake kritiek had geuit op een columnist (kan het gekker?) kan ik alleen per e-mail reageren op uw column ‘Die godverdomse hypocrieten’ (VK 6/12)

 

Wat u daarin schreef, houdt mij al heel lang met een mengeling van onbegrip en verontwaardiging bezig. De Volkskrant heeft vele jaren lang brieven geweigerd waarin dingen stonden die u nu schrijft.

 

Op 30 september 1991 plaatste NRC Handelsblad een brief van mij af onder de kop ‘Onvrede over onbeheerste groei is geen xenofobie’. Daarin stond vrijwel exact wat vandaag in uw column staat. Mijn brief was destijds door de Volkskrant geweigerd, waarna ik hem naar de NRC heb gestuurd die hem tot mijn verbazing en opluchting wél afdrukte.

 

Net als in de klimaatdiscussie zou ik graag zien dat de journalistiek veel vaker de hand in eigen boezem zou steken en ook wat ruimhartiger zou omgaan met kritiek. Het is natuurlijk heel erg dat opposanten en critici in landen als China en Turkije (zie VK van vandaag, 6/12) geen vrijheid van meningsuiting hebben en worden verbannen als zij het wagen om zich kritisch te uiten over de machthebbers,  maar in Nederland gebeurt dit niet door de overheid of door een geheime dienst, maar door onze eigen ‘onafhankelijke’ krant’.. Dat is nog erger dan verdomd hypocriet..   

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 7 december 2009 14:40

Aan: ombudsman@volkskrant.nl

Onderwerp: Wat een trieste vertoning. Dit is erger dan 'godverdomse hypocrisie'.

 

Geachte Ombudsman,

 

Ik stel vast dat u zich beperkt tot de opmerking dat mijn reactie op de column van  Paul Brill LEEK op een persoonlijke aanval, en dat u mij verder zonder enige mogelijkheid van verweer voor onbepaalde tijd laat barsten in mijn verbanningsoord.

  

Hieronder geef ik u een overzicht van de reacties op de laatste column van Paul Brill, getiteld ‘Obama's strategisch ongemak’, van 04-12-2009: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4701/Obama%27s_strategisch_ongemak (Sleutelwoorden bij dit artikel: afghanistan, paul brill, vs, india, Pakistan)

 

jvanderplas schreef op 05-12-2009 18:01   [VERWIJDERD]

Grappig dat geen mens iets aan het epistel van de heer Brill toe te voegen heeft, dat zou je als opiniemaker toch te denken moeten geven :-).

Ojee passe , wat te doen tot uw 67ste levensjaar 

 

Robert van Waning schreef op 05-12-2009 18:30  [GEWEIGERD IVM VERBANNING]

@jvanderplas,

Kritische reacties worden verwijderd en hun auteurs worden op staande voet voor onbepaalde tijd verbannen naar de Goelag van VK Opinie.

 

Ahainhetspaans schreef op 05-12-2009 19:37 [VERWIJDERD]

jvanderplas: waarschijnlijk omdat geen mens zijn columns nog leest 

 

OlivierTavernier schreef op 06-12-2009 08:30 [VERWIJDERD]

Wat ik schreef is gecensureerd. Je weet natuurlijk nooit hoeveel reacties weggecensureerd zijn. 

 

Wat een trieste vertoning. Is dit wat de Volkskrant bedoelt, als zij schrijft dat zij een openbaar debat wil aanmoedigen? Heeft u het artikel gelezen van Arjen van der Ziel, correspondent in Turkije, getiteld ‘Meesters in ontduiken van censuur’ (VK 7/12/2009)? Erg hè, wat de machthebbers in China, Zimbabwe en Turkije doen met critici, opposanten en gewone burgers die moedig hun mening uiten?

 

 

Van: Meens, Thom [mailto:t.meens@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsman

Verzonden: dinsdag 8 december 2009 8:51

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Wat een trieste vertoning. Dit is erger dan 'godverdomse hypocrisie'.

 

Geachte heer van Waning,

 

Ik laat u niet barsten, maar ik kan verder niets voor u betekenen. U hebt het aan de stok met de moderator en die heeft een eigen mening. De constatering wat dit is, laat ik graag aan u.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 8 december 2009 13:47

Aan: 'VK Ombudsman'

CC: 'Müller, Henk'

Onderwerp: De regels moeten worden toegepast op een manioer die geen ruimte laat voor willekeur en machtsmisbruik.

 

Geachte Ombudsman,

 

U had wat voor mij kunnen betekenen door erop toe te zien dat de moderator de regels van het internetforum op een zodanige wijze toepast dat er geen sprake kan zijn van willekeur, machtsmisbruik en belangenbehartiging. Door naar aanleiding van mijn klacht- en verweerschrift achteraf na te gaan of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, kunt u alsnog iets betekenen, niet alleen voor mij maar ook voor de geloofwaardigheid van uw krant die immers voorwendt het recht, onze democratie en het publieke debat te willen respecteren en dienen.

 

In een rechtsstaat heeft iedere verdachte en zeker iedere aangeklaagde een recht op verweer, en heeft iedere veroordeelde het recht op een laatste woord. Niettemin gaat u geheel voorbij aan mijn uitgebreid beargumenteerde verweer- en klachtschriften van 1/12, 2/12. 5/12 en 7/12 jl  naar aanleiding van de verwijdering van mijn reacties op de column van Paul Brill en van mijn onaangekondigde en niet gerechtvaardigde verbanning voor onbepaalde termijn vanwege die reacties. [..]

 

Mijn eerste reactie had duidelijk betrekking op de inhoud en strekking van de column van Paul Brill, en wel op iets wat hij had geschreven (namelijk dat álle hot issues op het gebied van internationale (on)veiligheid aan bod waren gekomen op de door hem bezochte veiligheidsconferentie in Halifax ) als op iets wat juist heel opvallend door hem of door de organisatoren van die conferentie onbenoemd was gebleven, namelijk dat Israël op alle mogelijke manieren de allergrootste bedreiging vormt voor stabiliteit en veiligheid in de wereld. Mijn tweede reactie had betrekking op de door Brill genoemde nucleaire ontwapening. Telkens als Brill daarover schrijft, gaat het louter om de Iraanse plannen en ontwikkelingen op nucleair gebied. Tegenover diens herhaaldelijk uitgedragen mening daarover plaatste ik die van de bekende Nederlands-Israëlische hoogleraar Martin Crefeld.  

 

Zowel de verwijdering van mijn reacties als mijn verbanning was dus niet gebaseerd op de Spelregels voor het plaatsen van reacties, want zij hadden wel degelijk betrekking op het betreffende artikel, en zij waren niet discriminerend, beledigend, bedreigend of schendend voor de persoonlijke levenssfeer van de auteur of de belangen van de Volkskrant, noch waren zij nodeloos lang of in strijd met de wet.

 

Volgens de Spelregels kan een reageerder alleen worden geband als hij een waarschuwing heeft gekregen en die heeft genegeerd. Zoals blijkt uit mijn e-mail van zondag van 29/11 aan u was ik op dat moment al verbannen zonder dat ik wist waarom. Ook dit is niet alleen in strijd met de eigen Spelregels van de krant maar ook met die van fatsoen en van onze democratische rechtsstaat.

 

Omdat de reden die in eerste instantie (maar wel achteraf) door Henk Müller op 30/11 werd aangedragen voor de verwijdering van mijn reactie en van mijn verbanning (namelijk dat mijn reactie ‘off-topic’ zou zijn geweest, big deal) kwam u alsnog wat zwakjes op de proppen met een tweede reden voor mijn verbanning, namelijk dat de toon van mijn reactie misschien niet helemaal de juiste was geweest en dat zij daardoor léék op een aanval op de persoon van de columnist.  

 

Ten eerste slaat de door u aangedragen ‘rechtvaardiging’ van mijn uitsluiting voor onbepaalde tijd van het publieke debat op het platform waarop ik daaraan al vele jaren deelneem nergens op. Ten tweede is een lichtelijk smalende reactie (“knap hè?”) niet per se verboden door de Spelregels. Ten derde is die rechtsgrond volkomen irrelevant omdat tenslotte iedere columnist opinieert vanuit zijn persoon en zijn achtergronden, bindingen, motivaties en doelstellingen. Dit laatste geldt onmiskenbaar al helemaal voor Paul Brill.  [..]

 

De Volkskrant schreef op 18/11 verontwaardigd in haar hoofdredactioneel Commentaar dat president Obama's oproep tot het respecteren van universele mensenrechten uit de media was weggefilterd. In Nederland zijn de media zelf die onwelgevallige uitingen van burgers wegfilteren. Zij hebben daarvoor de overheid niet nodig. Dit is pijnlijk en zorgelijk.

 

Ik verzoek u hierbij om alsnog mijn verweer en mijn klacht tegen onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning alsnog serieus te willen nemen en als zodanig in behandeling te nemen en er dus inhoudelijk (feit-voor-feit, argument-voor-argument) op in te willen gaan.

 

Vriendelijke groet,
Robert van Waning.

 

 

Spelregels van het forum van Volkskrant/Opinie.

U kunt reacties plaatsen onder een artikel.

Deze reacties moeten echter betrekking hebben op het betreffende artikel. Reacties bij het Volkskrant-commentaar en de brievenrubriek moeten bovendien zijn voorzien van een voornaam (of initiaal) plus achternaam, woonplaats en telefoonnummer.

Verder zijn alle reacties toegestaan, behalve als zij

- Reacties die aan deze criteria niet voldoen kunnen zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. Reageerders die de spelregels blijven overtreden krijgen in principe een waarschuwing. Na een waarschuwing kan een reageerder worden geband indien hij/zij de waarschuwing niet in acht neemt. De ban kan tijdelijk of permanent zijn.

De complete gebruiksvoorwaarden vindt u hier.

 

[Van: Meens, Thom, Verzonden: dinsdag 8 december 2009 14:11 
Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: De regels moeten worden toegepast op een manier die geen ruimte laat voor willekeur en machtsmisbruik. ]

 

 

 Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 8 december 2009 17:54

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Mogen dus alleen lovende kritieken blijven staan in de reactieruimte onder Paul Brills columns?

 

Ik heb inderdaad mijn punten meermalen gemaakt, maar u gaat daar niet op in, noch op de feiten noch op de argumenten. U maakt zich er op die manier wel erg gemakkelijk van af..

 

Paul Brill voert een persoonlijke hetze tegen Iran, en negeert en verdoezelt bovendien stelselmatig de wandaden van Israël, de ‘hottest issue’ op het gebied van stabiliteit en veiligheid in het Midden-Oosten en de gehele wereld. Ik reageer daar soms op. Dat mag niet alleen, maar dat moet zelfs.

 

Ik vroeg u of de auteurs van die andere verwijderde reactie ook verbannen zijn, of niet? Het resultaat is in ieder geval dat alleen lovende kritieken mogen blijven staan in de reactieruimte onder de columns van Paul Brill.

 

Moet ik mij er dan zomaar bij neerleggen dat ik wordt geboycot omdat sommigen bij de VK het niet eens zijn met mijn standpunten?

 

Ik voer een normaal verweer, en ik mag rekenen op een serieuze behandeling daarvan. Dit is uw functie en dus uw taak.

 

Omdat mijn kritiek op het Israël-lobbyisme van Paul Brill mag en kan ik nu ook niet meer deelnemen aan de discussies over geheel andere onderwerpen, zoals het klimaat. Deze straf is niet alleen onterecht maar bovendien disproportioneel.

 

U schreef dat u dit erg veel tijd kost. Beseft u wel hoeveel tijd dit mij kost, zonder dat ik om al deze narigheid heb gevraagd? Of is dat onbelangrijk? Ik lig ’s nachts wakker van zulk onrecht. Dit heb ik niet verdiend.

 

Robert van Waning

 

 

[Van: Meens, Thom  Verzonden: woensdag 9 december 2009 8:23 Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: De regels moeten worden toegepast op een manier die geen ruimte laat voor willekeur en machtsmisbruik.]

 

[Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]  Verzonden: woensdag 9 december 2009 11:15   Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: "U heeft vrijheid van meningsuiting, tenzij uw mening ons niet bevalt."]

 

[Van: Meens, Thom   Verzonden: donderdag 10 december 2009 14:40  Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: U negeert consequent al mijn argumenten. Dit is geen seriueuze behandeling van een ernstige klacht. ]

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 10 december 2009 17:10

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Ik reageer alleen op het anti-Iran refrein van Paul Brill.

 

Ik REAGEER alleen soms als Paul Brill het wéér over Iran heeft. Anders niet. Ik maak dus geen muziek, maar reageer alleen op een telkens terugkerend pro-Israëlisch deuntje waar ík op mijn beurt niet van gediend ben. Dus wie moet nu eens andere muziek gaan draaien? Probeer het eens van de andere kant te bekijken.

 

Hoe lang duurt die verbanning eigenlijk? Is de Spelregels is sprake van een termijn van drie dagen nadat eerst een waarschuwing is gegeven en herhaaldelijk is genegeerd. Alleen in zeer ernstige gevallen worden mensen voor onbepaalde tijd of misschien wel voor altijd verbannen. Ik wijs u er nogmaals op dat ik geen waarschuwing had ontvangen, en aanvankelijk zelfs geen mededeling. En dat alleen omdat ik ‘knap hè?’ had geschreven.

 

Ik had verder inhoudelijk en correct gereageerd op het feit dat Paul Brill schreef over ‘Iran én het Midden-Oosten’( terwijl Iran ín het Midden-Oosten ligt) en Israël daarentegen niet noemde als één van de ‘hot issue’ op het gebied van internationale stabiliteit en veiligheid. Dat was op zijn zachtst gezegd hoogst merkwaardig, maar dat mag ik dus van u niet schrijven.

 

Ik had gewoon een punt, maar niemand van u wil dat toegeven.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zaterdag 12 december 2009 11:14

Aan: 'henk müller'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Is Jos 'David' Collignon nu ook al verbannen omdat hij actie voert tegen Goliath Israël?

 

Jos Collignon tekende onze moedige oud-premier Dries van Agt die als een piepkleine David stenen slingert naar Goliath in de vorm van vernietigende tanks, bommenwerpers en bulldozers. Naast Van Agt staat een zak stenen, met als opschrift 'Internationaal recht'.

 

Die cartoon staat vandaag, zaterdag 12/12 in de papieren Volkskrant, maar niet op de opiniepagina van de website. De column van Paul  Brill van 12/12 natuurlijk wel. Dat zegt allemaal alweer genoeg. Als reageerders hebben wij nog minder invloed dan Van Agt, maar zelfs onze mond wordt gesnoerd als wij te kritisch zijn naar Goliaths zin.

 

Is Jos Colligon verbannen omdat hij ‘actie voert’ tegen Israël en zijn meelopers?

 

Paul Brill heeft het in zijn column van vandaag (za 12/12) over ‘het publieke debat’. Wat zou hij daarmee bedoelen, waar vindt dat eigenlijk plaats, wie mag daaraan deelnemen en wie niet, wie bepaalt dat en op grond van welke wet?

 

Henk Müller vraagt vandaag op de Forumpagina aandacht voor De Stelling “De vrijheid van meningsuiting staat op het spel en een in vrijheid gevoerd publiek debat wordt onmogelijk gemaakt.” Een gotspe.

 

Zowel het publieke debat als de vrijheid van meningsuiting zijn volgens u afhankelijk van de goedkeuring van Henk Müller. U beiden koestert wel een merkwaardige opvatting over zowel democratie als rechtsstaat..

 

Het recht zal uiteindelijk zegevieren, maar vaak kost dat veel tijd en nodeloos lijden.

 

Fijn weekend,

  

 

Van: Elshout, Arie

Verzonden: zondag 13 december 2009 14:18

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Stuur uw column 'Die godverdomse hypocrieten' (VK 6/12) als een interne memo rond binnen uw redactie

 

Geachte heer Van Waning,

 

Zijn we het op één punt toch nog eens. De meningen over het door mij aangesneden punt liggen ook op de redactie zeer verdeeld. Inderdaad.

Het stuk is dan ook deels geschreven voor een Volkskrant-gehoor, zowel wat de journalisten betreft als de lezers.

 

Heb wel eens met Henk Müller gesproken over uw ban. Ik begreep van hem dat het zeer diep zit. Hij voelde zich bijna persoonlijk beledigd. Misschien zou een goed gesprek nog eens kunnen helpen. 

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: zondag 13 december 2009 19:45

Aan: 'Elshout, Arie'

Onderwerp: Ook voor een verbanning gelden regels en voorwaarden, en die moeten door iedereen worden gerespecteerd.

 

Geachte Arie Elshout,

 

Het begrip ‘multiculturele samenleving’ is een oxymoron, of, zo u wilt, een contradictio in terminis. Er is namelijk ofwel sprake van een samenleving of van een multiculturele situatie die geen echte samenleving is omdat zij niet bij elkaar wordt gehouden door een gedeelde, gemeenschappelijke, overkoepelende en alles en iedereen aan elkaar en aan een algemeen belang bindende samenlevingscultuur. Het ware multiculturalisme ontkent namelijk juist het belang (en dus zeker de onmisbaarheid) van zo’n overkoepelende samenlevingscultuur. Dit is de reden waarom ik er nooit in heb geloofd. Wélke cultuur dat is, maakt mij niet zo veel uit, mits zij maar ontwikkeld, verlicht, beschaafd, democratisch en rechtsstatelijk van aard is.

 

Iedere groepsvorm wordt door een gemeenschappelijke groepscultuur bij elkaar gehouden. Dit geldt ook voor een samenleving. Dat is immers ook een soort groep, namelijk een verzameling van bevolkingsgroepen die samen een democratie, land, staat, maatschappij en samenleving vormen en in stand houden.

 

Voor wat betreft mijn verbanning: Zolang ik de moderator niet openlijk en publiekelijk ernstig persoonlijk beledig of bedreig, geldt dit niet als een geldige en rechtmatige reden om mij voor onbepaalde tijd uit te sluiten van het publieke debat op het forum van zijn keuze waarop ik al ettelijke jaren op kritische maar fatsoenlijke wijze actief ben.

 

Het discussieforum is niet Müllers particuliere ruimte. Als moderator is hij ook niet de baas over andermans meningen. Ik heb dan ook geen enkele behoefte aan een ‘goed gesprek’ met Henk Müller. Hij is conciërge, opzichter, toezichthouder, ordebewaarder en soms, waar nodig politie-agent van een openbaar forum waarop het publieke debat plaatsvindt. Naast de (grond)wettelijke regels gelden daar bepaalde huisregels. Die mogen echter niet in strijd zijn met de wet en dus ook niet met fundamentele mensen- en burgerrechten. Dit is volgens mij wel het geval.

 

Een moderator die uit pure eigenwaan, willekeur, machtsmisbruik de rechten en vrijheden van deelnemers schendt, handelt in strijd met wet, recht en fatsoen. Ik heb Henk Müller alleen ‘beledigd’ door hem daarop te wijzen.

 

Zolang ik mij houd aan alle geldende regels, heb ik niets met hem als moderator te maken. En hij niet met mij. Alle door en namens Henk Müller aangevoerde redenen waarom ik voor onbepaalde termijn ben verbannen uit het publieke discours, slaan nergens op en zijn dus ondeugdelijk. Deze onterechte verbanning is een flagrante schending van mijn rechten en een onrechtmatige beknotting van uitingsmogelijkheden waarop ik evenveel recht heb als iedereen, ongeacht woonplaats, afkomst of levensovertuiging. [..]

 

Ik vraag u dringend om mijn beide bijdragen nog eens goed lezen en mij eens eerlijk vertellen wat daarin nu zó onfatsoenlijk en onaanvaardbaar is dat daardoor een verbanning-op-staande-voet voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd was?

 

Ik heb op allerlei manieren geprotesteerd tegen deze inbreuk op mijn vrijheid van meningsuiting in het publieke debat op het openbare discussieforum waarop ik al vele jaren actief ben zonder daarbij regels van fatsoen, wet of gebruiksvoorwaarden te schenden. (De ‘Spelregels’ voor het discussieforum van de Volkskrant zijn volgens mij nietig o.g.v. strijdigheid met fundamentele burgerrechten, maar niettemin probeer ik mij daaraan te gehoorzamen. Dat ik in mijn reacties en bijdragen steeds alle geldende normen respecteer, is herhaaldelijk ten overvloede door de ombudsman van de Volkskrant bevestigd.)

 

Moderator Henk Müller en ombudsman Thom Meens verzonnen achteraf iedere keer een nieuwe smoes voor mijn verbanning:

 

Eerst heette het dat mijn reactie ‘off-topic’ was geweest. Dit konden zij niet volhouden, want ik had onmiskenbaar zowel gereageerd op iets wat Paul Brill had geschreven als op iets wat hij opvallend juist onbenoemd had gelaten. Hij had het namelijk over ‘Iran en het Midden-Oosten’ (terwijl Iran ín het Midden-Oosten ligt) maar hij had Israël kennelijk bewust niet genoemd als één van de ‘hot issues’ op het gebied van internationale stabiliteit en veiligheid, terwijl het dat ontegenzeggelijk is.

 

Daarna voerden de heren Müller en Meens aan dat ‘de toon’ van mij reactie niet de juiste zou zijn geweest. Zij konden echter niet lang volhouden dat de duidelijke ironie in de woorden “Knap hè” een verwijdering van een reactie en de verbanning van de auteur kon rechtvaardigen.

 

Vervolgens heette het dat ik ‘steeds dezelfde plaat afdraaide’. Zelfs als dit waar zou zijn, dan is dit natuurlijk geen reden om iemand te verbannen van het discussieplatform. Het verwijt van zichzelf voortdurend herhalen en steeds maar over hetzelfde onderwerp blijven doorzeuren, slaat trouwens wél op Paul Brill. Hij voert immers onder het mom van onafhankelijk en belangenloos journalistiek commentaar een hetze tegen Iran en begint daar dan ook iedere keer weer over. Zoek maar in het VK-archief op “Brill + Iran”. Tegelijk verdoezelt hij stelselmatig de Israëlische schendingen van de fundamentele mensen-, burger--, volken- en burgerrechten van de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina en ook het gevaar dat Israël vormt voor de internationale stabiliteit en vrede . Daarop mag iedereen telkens minstens één keer reageren, en ik dus ook. Zelfs dat minimale gemiddelde haal ik echter niet. Kijk al die reactieruimten maar na.

 

De vierde (en tot dusver laatste) rechtvaardiging van mijn verbanning was dat ik actie zou voeren tegen Paul Brill en dat Henk Müller daarvan met recht en reden niet gediend zou zijn. Deze sanctie zou op deze grond alleen gerechtvaardigd zijn als ik Paul Brill hinderlijk zou stalken en/of hem voortdurend zou bestoken met persoonlijke aanvallen of bedreigingen. Ook het bewust en voortdurend verhinderen van discussies naar aanleiding van zijn columns zou ook een gegronde reden zijn om iemand een IP-ban op te leggen. Niets van dit alles is echter waar, hetgeen gemakkelijk te controleren is door de discussies over Brills columns na te pluizen. Dan zal blijken dat ook deze vierde grond voor mijn verbanning dus nergens op slaat.

 

Ik heb als burger bij de uiting van mijn oprechte, gegronde en beredeneerde mening niets te maken met wat Henk Müller of wie dan ook wel of niet welgevallig is. Laat dat iedereen bij de Volkskrant nu eindelijk eens duidelijk worden.

 

Mijn verbanning is onverdiend, onterecht, onbehoorlijk, ongerechtvaardigd en onrechtmatig, en dient terstond ongedaan te worden gemaakt als de Volkskrant niet haar geloofwaardigheid wil verliezen als als onafhankelijk journalistiek medium, als steunpilaar van onze democratische rechtsstaat en als hoeder van onze fundamentele mensen- en burgerrechten.

 

Ik hoop dat wij het ook op dit cruciale punt met elkaar eens zijn.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 14 december 2009 16:30

Aan: 'Elshout, Arie'

Onderwerp: Modereren of manipuleren?

 

Geachte Arie Elshout,

 

In uw brief van 13/12 jl gaf u de inmiddels vijfde reden van mijn verbanning, namelijk dat ik Henk Müller (‘bijna’) zou hebben beledigd. U schreef echter niet waar, wanneer en hoe ik dat zou hebben gedaan. Het is in ieder geval niet publiekelijk op een openbaar forum gebeurd, en kan alleen al daarom nooit een geldige grond voor mijn verbanning opleveren. Een vriendschappelijke relatie met de moderator is geen voorwaarde voor deelname aan de openbare discussies op de website van de Volkskrant, althans geen formele.

 

In een rechtsstaat worden alleen schendingen bestraft van bestaande regels, en dus niet van regels die ter plekke worden verzonnen of er met de haren worden bijgesleept. Veroordelingen dienen bovendien deugdelijk en altijd vooraf (en dus niet naderhand) te worden gemotiveerd. De strafmaat dient altijd in een redelijke verhouding te staan tot het delict. Bij de Volkskrant heeft men echter maling aan rechten van anderen en aan wetten die voor iedereen gelden behalve voor een krant.

 

De Volkskrant heeft zelfs lak aan de Spelregels die zij zelf heeft opgesteld en die deel uitmaken van de overeenkomst die telkens tot stand komt als een reageerder daarmee akkoord gaat door het plaatsen van een reactie of bijdrage op de website van die krant. Een reageerder is overigens niet gehouden aan Spelregels die nietig zijn op grond van strijdigheid met de (Grond)wet of internationaal recht.  

 

Ander onderwerp:

 

In uw artikel ‘Vermoeid van Israël’ (VK 10-12-2009) schreef u “Alle dilemma’s van het leven in het door vijanden omringde land komen aan de orde‘Dat verdomde eergevoel van ze en die eindeloze verongelijktheid en wraakgevoelens van ze, de afrekeningen om elke boe of bah die iemand tegen ze had gezegd vanaf de dagen der schepping, de hele wereld stond altijd alleen maar bij hen in het krijt.’

 

U heeft het over een intense vermoeidheid over het feit dat Israël maar geen normaal land wordt en even verderop weer over “de tragiek van normale mensen die hunkeren naar een leven in een normaal land, maar daar de kans niet voor krijgen. Hoe lang hou je zoiets vol? Hoe lang houden Israël en de Israëliërs het vol om een niet normaal land te zijn?”

 

In discussies over Israël en Jodendom schrijf ik vaak dat ik Joden als gewone mensen beschouw en dat ik het zou toejuichen als meer Joden dat zelf ook zouden doen. Daarop volgt altijd een ijzig stilzwijgen, zowel van Joodse en pro-Israëlische zijde als van de kant van critici van Israëls wandaden jegens de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina.

 

Ook als ik op de proppen kom met het motto ‘All men are created equal’ (iets waar ik heilig in geloof), krijg ik nooit enige bijval van Joodse en pro-Israëlische zijde. Dat is ook lastig voor mensen die zojuist hebben beweerd dat Joden Gods uitverkoren volk zijn, dat Israël door God aan de Joden is geschonken of althans beloofd en ook dat Joden zo veel intelligenter (steeds maar weer die Nobelprijzen..), moreel hoogstaander etc. zijn dan alle andere mensen.

 

Ondertussen gaat moderator Henk Müller verwoed door met het verwijderen van reacties en bijdragen die hem niet bevallen. Dit levert verbrokkelde discussies op waarin mensen schrijven het eens te zijn met iets wat inmiddels blijkt te zijn verwijderd zodat wij niet zelf kunnen beoordelen wat iemand had geschreven. Dit gebeurt vaak bij mensen die in mijn ogen volkomen correct en onverdacht zijn, maar wel kritisch ten opzichte van Israël en ook over de constante manipulatie van de opinievorming door de opinieredactie van de Volkskrant.  

 

Boven de column van Paul Brill van 11/12 jl staat de kop ‘Hoezo geen taboe?’, terwijl dit m.i. had moeten zijn ‘Hoezo een taboe?” Volgens Paul Brill levert immers iedereen maar lukraak op Israël. I.v.m. mijn verbanning kan ik dit schrijven in de openbare reactieruimte onder de column.

 

Dat kritiek op de structurele Israëlische mensenrechtenschendingen etc. ondertussen wel degelijk een taboe is, bleek wel uit de twee(!) stukken van VK-columnisten Paul Brill en Nausicaa Marbe waarin zij zich ronduit afkeurend en zelfs smalend uitlaten over ‘The Rights Forum’ van Van Agt, Van den Broek, Brinckhorst, Van Mierlo, de Waard, etc.

 

Op grond van welke geschreven of ongeschreven wet, verdrag of Spelregel, staat eigenlijk dat columnisten wél scherpe kritiek mogen uiten op alles en iedereen, maar burgers en zelfs politici dat niet mogen doen m.b.t. journalisten?

 

Burgers zijn sowieso al ernstig in het nadeel t.o.v. journalisten, omdat zij over veel minder mogelijkheden tot massapublicatie kunnen (en mogen) beschikken. Gezien de activistische en manipulatieve instelling van veel journalisten, opiniemakers en redacties, mag dit wel als een ernstig democratisch tekort van onze maatschappij worden beschouwd.

 

Hoe manipulatief de Volkskrant te werk gaat in de opinievorming mbt Israël, bleek ook uit het feit dat een brief van een lezer die het niet gelukkig was met de kritiek Van Agt c.s. op Israël door de opinieredactie tot ‘Brief van de Dag’  was uitverkoren. De volgende dag werd alleen een brief afgedrukt van iemand die het (surprise!) daar helemaal mee eens was.

 

De Volkskrant koestert een afkeurenswaardige opvatting over democratie, publiek debat en mensen- en burgerrechten. Ik ben benieuwd hoe lang dit is vol te houden. Op een bepaald moment loopt uw krant toch tegen de lamp met haar pretentie van ongebondenheid, journalistieke onafhankelijkheid, onpartijdigheid en (dus) betrouwbaarheid? Dat ik dit hoop, duidt ofwel op een onverwoestbaar vertrouwen in de kracht van een democratische rechtsstaat of op een onverbeterlijk optimisme.

  

 

Enkele citaten uit de discussie n.a.v. uw artikel ‘Vermoeid van Israël’:

 

abdel30 schreef op 10-12-2009 23:21

De volkskrant moderator is weer bezig, mooi is dat. Als het over de islam, moslims gaat is alles toegelaten, zodra het over Israel gaat moet het allemaal genuanceerd. Wat een grap.

 

MarjanTweeVier schreef op 11-12-2009 00:28 

Hierbij een deel van mijn vorige reactie: Israel is niet op een normale manier ontstaan en kan dus geen normaal land worden. Israel is nl. ontstaan door het massaal beroven, verdrijven en vermoorden van de oorspronkelijke bevolking van het gebied, de Palestijnen. Deze Palestijnen hebben dus ten allen tijden het recht om hun eigen land terug te veroveren. Een duurzame vrede kan dus alleen ontstaan als israel deze wandaden erkend en de Palestijnen (onvoorwaardelijk) compenseert voor de geleden schade. Ik durf niet meer te schrijven want ik ben bang dat mijn bijdrage dan weer verwijderd wordt (ik heb geen idee waarom). Dus ik zal mijn mening in brokjes moeten hakken en hopen dat er stukken blijven staan.

 

MikeDB schreef op 11-12-2009 01:10 

MarjanTweeVier lijkt me vrij representatief voor het hysterische schorem dat eigenlijk alleen lijkt te leven om "boe" en "weg ermee" over Israël te schreeuwen. Dus inderdaad, het bestaan van grote aantallen Europeanen met dergelijke opvattingen is 'n meer dan afdoende reden voor Israël om tot de tanden bewapend te blijven. En desnoods bereid te vechten tot de laatste Arabier / moslim (beter dan tot de laatste Jood). Verder: maak je maar geen illusies over de consequenties van massamoord. Pakistan is ontstaan in een zee van bloed. Niemand die zich er over opwindt. Inclusief jij. 

 

MarjanTweeVier schreef op 10-12-2009 23:06 

Mijn sublieme bijdrage is verwijderd door de gedachtenpolitie. Eens kijken welk deel van mijn overwegingen hier verboden zijn: Is het de stelling dat de Palestijnen ten allen tijden hun eigen land mogen terugveroveren? Kijken of dit blijft staan.

 

Hoezo geen taboe?

Column van VK's buitenlandcommentator en columnist Paul Brill, 11-12-2009 13:14

 

169 reacties [Althans: dat is het aantal reacties dat de censuur heeft doorstaan. RvW]

 

REACTIES

 

hermandewinter schreef op 11-12-2009 17:33 

 > de kosher nostra

Ha! Een nieuwe uitdrukking wat mij betreft. Zeer puntig. Overigens erger ik me net zo als de geciteerde auteur aan het ondoorzichtige gemodereer. Volgens mij kunnen uit een ethisch standpunt (en volgens de kleine lettertjes van deze site), alleen reacties die op de man spelen en bewust individueel kwetsend zijn, worden geband of verwijderd. Ik vraag mij af wie de moderator toestemming heeft gegeven om ook inhoudelijke reacties te verwijderen. Zou dat de redactieraad zijn?”

 

 

Van: Robert van Waning  

Verzonden: woensdag 9 december 2009 16:20 

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: U negeert consequent al mijn argumenten. Dit is geen seriueuze behandeling van een ernstige klacht. ]

 

Door op geen enkel punt van mijn klacht- en verweerschriften in te gaan, wekt u de indruk dat u ze niet hebt gelezen. In al uw e-mails praat u alleen maar Henk Müller na en geeft u hem dus op alle punten gelijk, ook als die nergens op slaan.

 

Henk Müller heeft volkomen maling aan de Spelregels mbt verwijdering en verbanning. Zo heeft hij mij niet eerst een waarschuwing gegeven en is de duur van de verbanning ook niet beperkt tot drie dagen.

 

U verwijt mij vooringenomenheid, maar u weet dat ik (itt u en Henk Müller) mijn kritiek steeds onderbouw met controleerbare feiten en deugdelijke argumenten. Daar kunt u beiden nog een voorbeeld aan nemen, want u roept steeds maar wat.

 

Ik heb alle reden om verongelijkt te reageren op de disproportioneel strenge straf voor een terechte en correcte uiting van mijn mening  en op uw weigering om mijn klacht en mijn verweer serieus te behandelen.

 

Ik verwacht van u dat u nu eindelijk eens feitelijk en inhoudelijk ingaat op de door te berde gebrachte feiten en argumenten. U moet niet klagen dat dit tijd kost, want dit behoort gewoon tot uw functie, taak en werk.

 

 

Van: Robert van Waning  

Verzonden: woensdag 16 december 2009 13:26  

Aan: 'redactie@volkskrant.nl'

CC: 'VK Ombudsman'; 'Marc Chavannes'; 'Elshout, Arie'

Onderwerp: Aan Remco Meijer (Haagse Redactie)

 

Geachte Haagse Redactie,

 

Zojuist heb ik geprobeerd om met onderstaande reactie een bijdrage te leveren aan de discussie op de website van uw krant naar aanleiding van uw opiniestuk ‘Enait? 'Een mallotige provocateur' ‘(VK, de Haagse redactie, 15-12-2009 15:16):

 

“De opinies van Remco Meijer (van de 'Haagse Redactie') en van de meeste reageerders getuigen van weinig respect voor het beoordelingsvermogen van het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter van de advocatenorde. Reageerder Mark van Stramproy deed er goed aan om de uitspraak van het Hof letterlijk te citeren in zijn bijdrage van 15-12-2009 17:10. Zo kon iedereen het verschil zien tussen oordelen en vooroordelen. Helaas mocht ook dat niet helpen en bleven de meesten meehuilen met de wolven in het Haagse Bos.”

 

Deze bijdrage aan een publieke en politieke discussie op een openbaar platform werd echter geweigerd omdat mij door middel van een verbanning de mond is gesnoerd naar aanleiding van een (correcte, rake maar kennelijk onwelgevallige) reactie op een column van Paul Brill.

 

Voor mijn verbanning zijn inmiddels achtereenvolgens (maar allemaal achteraf) vijf verschillende redenen opgevoerd. Iedere keer als ik had aangetoond dat een genoemde reden nergens op sloeg, werd er weer een andere verzonnen. De laatste rechtvaardiging die werd aangedragen, was dat ik moderator Henk Müller ‘bijna’ [sic] zou hebben beledigd in mijn bezwaar tegen het feit dat hij mij willekeurig had verbannen! Hoezo ‘democratie’? Hoezo ‘rechtsstaat’?

 

Birgit Donker, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, schreef op 3/10 jl in haar rubriek ‘De lezer schrijft .. ‘:

 

“Een vrije pers engageert zich als het ware van nature met het idee van een vrije samenleving van goed geïnformeerde, mondige burgers,” aldus journalist Hendrik Jan Schoo in 2006. Journalisten zijn de oren en ogen van het publiek. Ze zijn ‘beroepsburgers’: zij hebben de tijd en de expertise om informatie bij verschillende bronnen te vergaren en te ‘wegen’. De journalist wordt daarbij geleid door de algemene relevantie van het onderzoek, niet door persoonlijke interesse of belangen.”

 

Omdat ik op grond van zijn vele publicaties van mening ben dat VK-columnist, -commentaarschrijver, -verslaggever en –recensent Paul Brill niet voldoet aan die laatstgenoemde eis van onpartijdige journalistieke opinievorming, reageer ik soms (lang niet altijd) op dingen die hij in zijn columns schrijft, met name als die weer eens over (tegen) Iran gaan en/of (direct of indirect) over Israël.

 

Paul Brill heeft met Israël een zodanig sterke binding dat die van merkbare invloed is op de opinies die hij in zijn columns, artikelen, recensies en (vermoedelijk) ook ‘hoofdredactionele commentaren’ kan en mag uiten. Ik ontzeg hem niet zozeer dat recht noch die mogelijkheid. Ik heb echter wel kritiek op het feit dat Paul Brill zijn opvattingen aan de man kan brengen onder de valse vlag van ongebonden, onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare journalistiek.

 

Als burger en als abonnee van de Volkskrant maak ik dus soms gebruik van mijn recht op vrije meningsuiting en van de mogelijkheid daartoe in de discussieruimtes op de website van de Volkskrant om weerwerk en tegenspraak te bieden aan de vooringenomen berichtgeving en opinies van Paul Brill en zijn medestanders.

 

Die reacties en kritische bijdragen aan het publieke debat op openbare discussiefora maken inmiddels deel uit van de ‘checks and balances’ die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk, rechtvaardig en dus gezond moeten houden.  [..]

 

Birgit Donker, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, schreef in bovengenoemde column:

 

“Zonder goede pers geen goede democratie.” [..] De afgelopen jaren is veel gedebatteerd over de vraag of journalisten hun macht niet misbruiken. [..] Als de journalistiek de macht controleert, wie controleert dan de controleurs? Dat doen we vooralsnog zelf, naar vermogen, door transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Aan onszelf en aan onze lezers. Die controleren ons pas echt, elke keer opnieuw, als zij de krant openslaan. Of overslaan.”

 

Als typische journalist-oude-stijl vergat zij de meest recente en meteen ook de belangrijkste vorm van burgerlijke tegenspraak, kritiek en controle op de journalistiek en de media te noemen, namelijk de weblogs op het internet en de reactie- en discussieruimtes op hun eigen websites.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 29 december 2009 13:39

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: VERBANNING - Nog steeds verbannen vanwege een oprechte mening die correct werd geuit. Dit lijkt Zimbabwe wel.

 

Geachte Ombudsman,

 

Inmiddels ben ik al meer dan een maand uitgesloten van het publieke debat op het forum van mijn keuze waarop ik inmiddels al enkele jaren actief was, namelijk de internetsite van de Volkskrant, de ochtendkrant waarvan ik al heel veel jaren betalend abonnee ben.

 

Ondertussen kan iedereen (dus ook niet-abonnees van de VK) daar naar hartenlust reageren en discussiëren over allerlei onderwerpen die mij aan het hart gaan, maar ik mag en kan daaraan dus niet deelnemen omdat ik iets heb geschreven wat de moderator niet beviel.

 

U schreef dat u mij niet wilt en kunt helpen omdat ik het aan de stok heb met Henk Müller. Dat was juist de reden waarom ik mij tot u had gewend. Ik vind namelijk dat Müller zich aan de geldende regels moet houden en niet selectief en willekeurig iemand kan en mag verbannen die hem om een of andere reden niet aanstaat, ook al houdt hij zich aan alle geldende regels van wet, fatsoen en zelfs aan de Spelregels van de Volkskrant.

 

Voor mijn verbanning is niet één deugdelijke grond of motivatie aangevoerd.

 

Zolang ik mij houd aan alle geldende regels, heb ik niets met hem als moderator te maken. En hij niet met mij. Alle door en namens Henk Müller aangevoerde redenen waarom ik voor onbepaalde termijn ben verbannen uit het publieke discours, slaan nergens op en zijn dus ondeugdelijk. Deze onterechte verbanning is een flagrante schending van mijn rechten en een onrechtmatige beknotting van uitingsmogelijkheden waarop ik evenveel recht heb als iedereen, ongeacht woonplaats, afkomst of levensovertuiging. [..]

 

Iedere keer werd door u en Henk Müller achteraf een nieuwe smoes voor mijn verbanning verzonnen: [..]

 

Het discussieforum is niet Müllers particuliere speelruimte. Als moderator is hij ook niet de baas over andermans meningen. Ik heb dan ook geen enkele behoefte aan een ‘goed gesprek’ met Henk Müller. Hij is conciërge, opzichter, toezichthouder, ordebewaarder en soms, waar nodig politie-agent van een openbaar forum waarop het publieke debat plaatsvindt. Naast de (grond)wettelijke regels gelden daar bepaalde huisregels. Die mogen echter niet in strijd zijn met de wet en dus ook niet met fundamentele mensen- en burgerrechten. Dit is volgens mij wel het geval.

 

Een moderator die uit pure eigenwaan, willekeur, machtsmisbruik de rechten en vrijheden van deelnemers schendt, handelt in strijd met wet, recht en fatsoen. Ik heb Henk Müller alleen ‘beledigd’ door hem daarop te wijzen.

 

Ik heb als burger en ook als Volkskrantlezer bij de uiting van mijn oprechte, gegronde en beredeneerde meningen niets te maken met wat Henk Müller of wie dan ook wel of niet welgevallig is. Laat dat iedereen bij de Volkskrant nu eindelijk eens duidelijk worden.

 

Mijn verbanning is onverdiend, onterecht, onbehoorlijk, ongerechtvaardigd en onrechtmatig, en dient terstond ongedaan te worden gemaakt als de Volkskrant niet haar geloofwaardigheid wil verliezen als als onafhankelijk journalistiek medium, als steunpilaar van onze democratische rechtsstaat en als hoeder van onze fundamentele mensen- en burgerrechten.

 

 

Van: Meens, Thom,  Namens VK Ombudsman

Verzonden: dinsdag 29 december 2009 13:53

Aan: Robert van Waning

CC: Müller, Henk

Onderwerp: RE: Nog steeds verbannen vanwege een oprechte mening die correct werd geuit. Dit lijkt Zimbabwe wel.

 

Geachte heer Van Waning,

 

U stuurt een heel lange mail, die ik zorgvuldig heb gelezen. Of dit Zimbabwe is weet ik niet, ik discussieer daar niet mee op websites. Wat ik wel lees en zie is opnieuw een terugkerende aanval van u op alles wat Paul Bril schrijft. Het komt op mij over als een vervelende en onnodig sarrende reactie. Knap hé, etc.

 

Dat is toch van een toon waarop je niet moet willen reageren. Begrijpt u zelf niet hoe flauw het is om zo te reageren?

 

Bril noemt het midden oosten: dat omvat de hele regio en dus ook Israël. U reageert daar dan weer op dat hij Israël verzwijgt. En die plaat draait u elke keer af. Dat weten we onderhand wel. Als Henk Muller om die reden die reactie weghaalt komt dat mij niet onredelijk over. 

In de afgelopen tijd is een aantal verbanningen op mijn verzoek ongedaan gemaakt. Ik zal Henk nog één keer vragen uw ban te heroverwegen, maar mag ik van u dan vragen om op te houden met uw hetze tegen Bril. We kennen uw standpunt, de lezers kennen uw standpunt, uw punt is gemaakt. 

Persoonlijk erger ik me als lezer ook aan dit soort reacties. Het verziekt de discussie. Als u uw kruistocht tegen Bril zo nodig wilt voortzetten, doe dat dan elders, op uw eigen weblog.   

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 29 december 2009 14:41

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: RE: Nog steeds verbannen vanwege een oprechte mening die correct werd geuit. Dit lijkt Zimbabwe wel.

 

Paul Brill voert een hetze tegen Iran. Hij begint daar iedere keer weer over (tegen), kennelijk om de geesten van de Volkskrantlezers rijp te maken voor sancties tegen dat land en wellicht een Israëlische aanval. Ik zie niet in waarom ik daarop niet net als iedereen zou mogen reageren. Iedere keer zijn er weer mensen die Paul Brill steunen in zijn steun aan wat duidelijk Israëlische belangen zijn. Nederlandse belangen zijn gediend met overleg en dialoog. Ook de VS begint nu eindelijk die kan op te gaan.

 

Voor het broodnodige evenwicht moet tegenover het herhaaldelijk door Paul Brill uitgedragen standpunt wel enige tegensppraak en kritiek tegenover worden geboden. Anders wordt het allemaal wel erg eenzijdig en kan de VK niet volhouden een niet-categoriale en dus ongebonden, onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare krant te zijn.

 

Deelname aan de openbare en publieke discussies op de website van de VK is een recht op grond van een overeenkomst op basis van de Spelregels en van algemene maatschappelijke en juridische regels, beginselen, waarden en normen die voor iedereen gelden. Het is geen persoonlijke gunst van de moderator die hij naar believen mag vergunnen aan mensen die welgevallige meningen uiten. Dit zou leiden tot de willekeur die onmiskenbaar regeert op de website van de VK, (nog steeds) een nationaal algemeen-journalistiek medium met een publieke en democratische functie waaraan het op zijn  beurt veel rechten en zelfs privileges aan ontleent.

 

Ik mag schrijven wat ik wil, zolang ik niet grof beledig, bedreig, stalk of hinder.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: woensdag 30 december 2009 11:30

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: 'Knap hè' een hetze? Kom nou toch. Ik mag bovendien net als een columnist mijn mening uiten, desnoods herhaaldelijk.

 

Geachte Ombudsman,

 

Uit uw e-mail van gisteren, 29/12 jl, blijkt dat van alle redenen, gronden, verwijten en aanklachten die voor mijn plotselinge verbanning-voor-onbepaalde-tijd zijn aangevoerd er nu nog slechts één is overgebleven, namelijk de twee woordjes ‘knap hè’ in mijn kritische reactie op de column van Paul Bril.

 

Mijn reactie was dus inderdaad niet (zoals uwerzijds werd beweerd) off-topic en ook niet beledigend, bedreigend of herhaaldelijk eerder geschreven. En ik had moderator Henk Müller inderdaad ook niet publiekelijk ernstig beledigd. Het was allemaal onwaar, behalve dan die twee woordjes ‘knap hè’.

 

Vindt u het zelf niet te dol voor woorden dat iemand op grond daarvan nu al meer dan een maand de mond is gesnoerd, het zwijgen is opgelegd en verbannen uit het publieke debat op het openbare forum van zijn keuze?

 

Zolang ik niet beledig, bedreig en/of hinderlijk stalk en mij ook verder keurig houd aan regels van wet, fatsoen en zelfs van die malle ‘Spelregels’, hoef ik niemand vooraf of achteraf toestemming te vragen om mijn oprechte mening te kunnen uiten. Dat is misschien vervelend voor sommige journalisten, maar ik leef nu eenmaal in dezelfde vrije, open en democratische rechtsstaat als zij.

 

“Wat Blokker mag, mag een blogger ook,” schreef ik ooit in mijn VK weblog ‘Donqui’.

 

U schrijft dat u een terugkerende aanval ziet op Paul Brill. Kunt en wilt u dit staven aan de hand van het aantal keren dat dit is gebeurd, en dit dan eens vergelijken met het aantal keren dat Paul Brill zijn column gebruikte om het publiek tegen Iran op te stoken?

 

Tegenspraak is bovendien niet hetzelfde als een aanval’.

 

Heeft u eigenlijk enig idee hoe vaak, wanneer en hoe ik Paul Brill zou hebben aangevallen? Nee, u heeft zelf geen flauw benul, want dat heeft u niet onderzocht. U gaat louter af op wat Henk Müller u heeft verteld, terwijl hij het zelf ook niet weet. U stelt zich in deze niet bepaald onpartijdig op, vindt u wel?  

 

‘Knap hè’ een hetze? Kom nou, wilt u dit nu eindelijk eens serieus behandelen, alstublieft?. 

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zaterdag 2 januari 2010 16:45

Aan: VK Ombudsman

Onderwerp: Dankzij de uitschakeling van hun critici hebben havikken als Ellian en Brill vrij spel. Noemt u dit 'democratie'?.

 

Omdat mijn mond nog steeds gesnoerd is door een onverdiende en willekeurige verbanning kon ik niet reageren op de meest recente hetze van de Volkskrant tegen Iran, dit keer geschreven door Afshin Ellian.

 

"Afshin Ellian heeft het in zijn column over 'apocalyptische vereerders', 'apocalyptische omstandigheden' en 'apocalyptische ayatollahs' .

 

Dit is geen column maar 'agitprop' (agitatieve propaganda) van het ergste soort. De enige verdienste is dat het ons inzage geeft in de meestal verborgen agenda van de mensen die Iran om dezelfde redenen, met dezelfde bedoelingen op dezelfde manier willen 'bevrijden' als zij met Irak hebben gedaan. Het lot van de Iraanse bevolking zal hun een rotzorg zijn."

 

De Volkskrant legt dissidenten, opposanten en critici van de door haar gekoesterde neocons en havikken het zwijgen op, zodat zij onweersproken hun gang kunnen gaan.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: dinsdag 5 januari 2010 10:24

Aan: VK Ombudsman; VK Redactie; Müller, Henk; VK Brieven; Elshout, Arie; Opklaringen; Huygen, Maarten

Onderwerp: 'Ontoelaatbare inbreuk op de democratie.' Look who's talking..

 

Geachte Redactie,

 

Inmiddels ben ik ruim zes weken verbannen van het openbare discussieforum voor publieke debat waarop ik (met enkele korte onderbrekingen door eerdere verbanningen) al vele jaren mijn oprechte, duidelijke maar vrijwel altijd correct geformuleerde meningen uitte over OPINIESTUKKEN in de Volkskrant.

 

Dat is op zichzelf natuurlijk erger dan wat ik ooit kan hebben geschreven. [..]

 

De Volkskrant heeft het in haar hoofdredactioneel commentaar van vandaag (5/1/2009) over de waarde, het belang en de democratische functie van de vrijheid van meningsuiting en van haar afgeleide, de persvrijheid. De aanslag op 'de Deense held van de vrijheid van meningsuiting' wordt 'een ontoelaatbare inbreuk op de democratie' genoemd. De Volkskrant schrijft verder:

 

"Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verdreven. Hoe hoog de prijs ook is, het verdedigen van deze vrijheden is een dure plicht van elke democratische staat."

 

Is er dan niemand bij de Volkskrant die protesteert tegen het feit dat hun eigen krant deze prachtige beginselen vrijwel dagelijks vertrapt door onwelgevallige reacties op opiniestukken te verwijderen van haar eigen website en door kritische reageerders en discussieerders de mond te snoeren en permanent uit te sluiten van de openbare internetfora die zij heeft ingericht voor het publieke debat?

 

Als de reactie- en discussieruimten op de internetsite van uw landelijke krant niet dient voor het openbare publieke debat, waar dienen zij dan wel voor. En waar vindt dat geroemde (en uit democratisch oogpunt noodzakelijke) vrije ‘publieke debat’ dan wel plaats?

 

Ziet de Volkskrant dan niet de balk in haar eigen ogen?

 

U hoeft het niet met mijn opvattingen en meningen eens te zijn. Het enige wat ik u vraag om de uitingen daarvan te laten staan op de plaatsen die u daartoe op uw internetsite heeft ingericht zolang ik geen mensen grof beledig, bedreig of discrimineer en ook de rechtsorde niet in gevaar breng,

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: vrijdag 8 januari 2010 23:13

Aan: post@wanhan.nl

Onderwerp: VK Opinie 2010-01-07 Bijdrage 4 mei-discussie

 

Ik zie dat mijn bijdrage weer eens is verwijderd, hoewel er geen onvertogen woord in stond en niemand erin werd beledigd, laat staan bedreigd of gediscrimineerd.

 

Bepaalde afwijkende opvattingen worden hier onderdrukt, ongeacht hun mogelijke juistheid.

 

Volgens Mike Bing zijn joden mensen die zich joods voelen en die afwijzend staan tegenover de humane leer van de voorbeeldige (en daarom vermoorde) Mensch Joshua van 2000 jaar geleden. Dit leek mij een aanvechtbare beperking van het Joods-zijn, maar mijn commentaar daarop werd verwijderd. Zodoende blijft de opvatting van Mike Bing onweersproken dat mensen die gehoor geven aan de leer van Jezus Chritus geen Joden zijn, ook al hebben zij acht volbloed Joodse grootouders.

 

Tevreden, Mike? Is dit de manier om gelijk te krijgen, ook al zijn veel mensen het op goede gronden niet met je eens?

 

De massamisdadigheid van de Holocaust verhult het feit dat het ging om een 'clash' tussen twee culturen die allebei het eigen volk superieur achtten aan alle andere. Beide volken leken op elkaar qua goedgelovigheid en blinde volgzaamheid, maar met name de leiders van het ene volk bleken niet alleen 'superieur' was in machtwellust, cynisme, misdadigheid en onmenselijkheid maar ook in hun beheersing van massamedia en dus van de middelen, mogelijkheden van massabeïnvloeding. Een dodelijke combinatie, zo is gebleken.

 

"Dit nooit weer" blijft een vrome wens zolang weinigen naar eigen believen de massamedia kunnen manipuleren.

 

 

Van: Meens, Thom

Verzonden: vrijdag 26 februari 2010 15:59

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: uw ban

 

Bij deze. 

 

[Afschrift van wat Henk Müller aan VK ombudsman Thom Meens had geschreven:]

 

"hij is geband omdat hij maar persoonlijke aanvallen bleef doen op Brill. dat ziet hij anders want het is zijn recht als burger om alles te zeggen, meent hij, binnen de grenzen van wet. maar ad hominem argumenten zijn niet toegestaan, dat wil zeggen: een keertje vind ik niet zo erg (Richard de Mos van de PVV wordt ook door reageerders voor onderwijzer = intellectuele nitwit uitgemaakt. Maar als dat maar blijft doorgaan, dan waarschuwen we en bannen daarna. Van W is tig keer gewaarschuwd [Niet waar, RvW], jij hebt hem nog voorgesteld dat hij ontband zou worden als hij af zou zien van die aanvallen. hij gaf geen antwoord."

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 30 maart 2010 21:40

Aan: lidy broersma

Onderwerp: Verbanning benauwt de geest maar verdiept en verruimt het inzicht.

 

Vanochtend bleken al mijn reacties op het laatste weblog van ombudsman Thom Meens zorgvuldig te zijn weggehaald hoewel zij volgens geen enkele definitie als 'bagger' konden worden beschouwd. Zij waren keurig, maar wel kritisch.

 

"Critici de mond snoeren en de oppositie verbannen, dat is wat dictators en journalisten willen," is de titel,van mijn laatste VK weblog. Ik zal de door Thom Meens verwijderde reacties daarheen kopiëren, op het gevaar af dat mijn hele weblog wordt verwijderd. Verbannen ben ik al, dus die straf kunnen zij mij niet meer opleggen voor het uiten van mijn meningen.

 

Thom Meens schreef in zijn weblog 'Bagger op het blog' dat zijn column over Milly, de media en de dader een tiental reacties van lezers had opgeleverd die overwegend ingetogen en instemmend waren geweest.

 

De laatste keer dat ik Meens' 'Bagger'-weblog bezocht, waren er geloof ik meer dan 225 reacties. Daarvan zijn er nu nog maar 145 van over.

Waarschijnlijk allemaal 'ingetogen en instemmend'..

 

Dat het helemaal niet zo moeilijk is om van een gezonde democratie een totalitaire dictatuur te maken, blijkt hier in klein bestek. Heel leerzaam, maar ook wel een beetje griezelig.

 

Mijn mond is gesnoerd en ik ben verbannen. Op grond van deze benauwende ervaring begrijp ik de geschiedenis veel beter. En de toekomst ook, vrees ik.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 1 april 2010 14:04

Aan: redactie@volkskrant.nl; brieven@volkskrant.nl

Onderwerp: Aan Wilco Dekker (On-line lezersreacties: 'Democracy at work' of verwaarloosbare bagger?)

 

(Niet voor publicatie. Gaarne doorsturen naar Wilco Dekker.)

 

Geachte Wilco Dekker,

 

In uw artikel 'Luzac verliest zaak tegen Volkskrant' (VK 1-4-2010) schreef u o.a.

 

"Maar volgens de rechter moet de samenleving kunnen vertrouwen op volledige en integere archivering, ook online. Het uit het archief halen van verhalen omdat ze negatief zijn, is daar strijdig mee. [..] Verwijdering van de verhalen [over Luzac] zou de integriteit en volledigheid van media-archieven aantatsen. Zo wordt de deur opengezet voor geschiedvervalsing. Bovendien zou afbreuk worden gedaan aan de reputatie van media als integere en betrouwbare bron van nieuws. 'De kerntaak van de media is immers het aan de kaak stellen van misstanden. Die kerntaak zou ernstig worden beperkt wanneer media hun archieven na verloop van tijd zouden moeten opschonen tot louter positief nieuws,' aldus de rechter. [..] .. 'de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere (online) archivering'. Dat beschikbaar maken van nieuws in archieven noemt de rechter 'een belangrijke secundaire taak' van de media, naast de primaire taak van publieke waakhond. Verwijdering van rechtmatige artikelen, alleen omdat ze een negatieve lading hebben, gaat dus te ver."

 

Naar aanleiding hiervan vraag ik mij af hoe een rechter zou oordelen over het willekeurig verwijderen van keurige maar kritische reacties van lezers op opiniestukken op de website van de Volkskrant.

 

Als u nu kijkt op het weblog 'Bagger op het blog' dd 27/3 jl van Thom Meens, Ombudsman van de Volkskrant' (http://www.vkblog.nl/bericht/307590 ) zult u zien dat daarop 145 reacties zouden zijn gekomen. In werkelijkheid waren dat er veel meer. De voorlaatste keer dat ik keek, waren er meer dan 225 reacties. 1/3 daarvan is echter door de ombudsman verwijderd.

 

Ik kan u verzekeren dat dat niet allemaal 'Geen Stijl'-achtige bagger-reacties waren, maar deels ook keurig geformuleerde kritiek op wat Thom Meens in zijn hoedanigheid van ombudsman had geschreven en deels op zijn functioneren als ombudsman in het algemeen.

 

Kennelijk houdt ombudsman Thom Meens niet van kritiek en vindt hij dat hij het recht heeft om die te verwijderen. Hierdoor vormen de overgebleven in de voor lezerreacties bestemde ruimte op de website van de Volkskkrant geen getrouwe afspiegeling meer van de meningen die lezers hebben over zijn column en/of zijn functioneren als ombudsman.

 

In feite komt dit neer op het 'verwijderen van rechtmatige artikelen, alleen omdat ze een negatieve lading hebben'. Het is niet alleen een vorm van geschiedvervalsing maar bovenal een ontoelaatbare inperking van het recht van burgers om hun mening te uiten op een daartoe speciaal ingericht openbaar forum voor publiek debat.

 

De reactieruimtes op de websites van kranten zijn, in tegenstelling tot de rubriek voor 'Ingezonden Brieven'  van de papieren edities, geen onderdeel van het journalistieke produkt van de krant waarvoor de redactie journalistieke verantwoordelijkheid draagt.

 

Tot dusver lijkt niemand zijn vingers te willen branden aan de vraag welke democratische en juridische status moet worden toegekend  aan het nieuwe fenomeen  van de on-line reactie- en discussieruimtes op de websites van kranten. Iedere redactie modereert die dan ook op een andere wijze, maar geen van alle zijn zij bereid om daarover publieke verantwoording af te leggen.

 

Om deze brief kort te houden geef ik u hierbij een paar voorbeelden van reacties die door de ombudsman werden verwijderd van zijn weblog omdat zij 'bagger ' zouden zijn en zijn weblog zouden 'vervuilen'.

 

Oordeelt u alstublieft zelf:

 

Robert van Waning schreef op 27-0302010 16:23 uur:

"Mijn column van vorige week over Milly, de media en de dader, leverde een tiental reacties op van lezers die de column in de papieren krant lazen. Ze waren overwegend ingetogen en instemmend," schrijft Thom Meens. 

Is dat zo? Hoe kunnen wij dat controleren? Het enige wat wij zeker weten is dat kritische en negatieve reacties stelselmatig worden verwijderd door de moderator en door de ombudsman zelf. Dan blijven er inderdaad alleen de aardige en positieve reacties over.

Kennelijk is dat het ideaal dat deze krant voor ogen staat. Maar is er dan nog wel sprake van een open discussie, van publiek debat, van een kritische dialoog tussen journalistiek en publiek? Van democratie?!

Er ontstaat een scheefgroei in onze democratische verhoudingen als (bijvoorbeeld) kranten in koeieletters mogen schrijven dat premier Balkenende zijn houdbaarheidsdatum heeft gepasseerd maar een abonnee niet hetzelfde mag schrijven over de ombudsman van zijn krant.

Ombudsman Thom Meens verwijderde niet alleen die opmerking uit de voor reacties bestemde ruimte op zijn weblog,maar hij noemde die kritiek ook een vorm van 'vervuiling'. Iedereen die inmiddels om wat voor reden dan ook door de ombudsman himself werden verbannen, krijgen hier nog een trap na van hem van zijn fans zonder dat zij zich daartegen kunnen verweren, Dat is niet erg netjes, om het maar zo vriendelijk mogelijk te zeggen."

 

Robert van Waning 27-03-2010 18:31:

Hierbij een voorbeeld van 'bagger' die op 8 maart jl door de Ombudsman van de Volkskrant werd vewijderd:

"Ombudsman, mensen die blootstaan aan willekeur en machtsmisbruik van de internetredactie van uw krant, doen op uw weblog een beroep op hun fundamentele recht van vrije meningsuiting. U doet alsof ik inmiddels in blessuretijd ben beland en hier dus nog slechts word gedoogd. Het gaat echter niet om een gunst of 'zegening'

met een bepaalde houdbaarheidsdatum, maar om een democratisch recht dat niet willekeurig aan welgevallige personen kan worden toegekend en dat van kritische burgers even willekeurig en zonder enige vorm van proces weer kan worden afgepakt. Voor bezwaren tegen willekeurige schendingen van hun fundamentele rechten maken maken burgers gebruik van de (beperkte) mogelijkheden op het openbare forum van een hiertoe aangewezen functionaris van een landelijke krant. U schrijft smalend 'Tel uw zegeningen'.

Ik zeg: Weest u zich bewust van uw functie, uw taak en verplichtingen. "

 

Nadat hij die bijdrage had verwijderd van zijn weblog en mij een permanente ip-ban had opgelegd, schreef de Ombudsman over trollen die zijn weblog 'vervuilden'. Daarmee doelt hij heus niet alleen op anonieme schreeuwers en vuilbekken, maar ook op nette, maatschappellijk betrokken, onafhankelijk denkende en (dus) kritische abonnees van zijn krant die altijd onder hun eigen naam deelnemen aan de discussies op het VK weblog en daarbij de regels van wet en fatsoen steeds in acht nemen.  Hun enige 'fout' is dat zij gefundeerde kritiek durven uiten op de journalistiek in het algemeen en op sommige medewerkers van deze krant die het niet zo nauw nemen met de journalistieke onafhankelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid waarop deze krant zich beroept.

 

Robert van Waning 27-03-2010 18:38

Critici de mond snoeren en de oppositie verbannen, dat is waar dictators en journalisten van dromen.

Zie VK weblog www.vkblog.nl/bericht/305607/

 

Robert van Waning 27-03-2010 19:29

@Max, trollen zijn altijd anoniem en hun 'bijdragen' hebben nooit betrekking op het onderwerp van de discussie. Jouw opmerking over Wilders sloeg nergens op, niet op deze discussie en zeker niet op mij want ik heb helemaal niets met Wilders. Met dat 'word volwassen' sloeg je de plank ook behoorlijk mis, want het is juist volwassen kritiek waar de redactie van de Volkskrant niet tegen kan en daarom dan ook wanhopig met ondemocratische methoden probeert te onderdrukken.

 

Robert van Waning (vanwege kritiek verbannen door de Ombudsman) 28-03-2010 20:39

"De kwaliteit van de krant staat of valt met goede journalistiek die integer is en met journalisten die betrouwbaar zijn," schrijft VK-hoofdredacteur Pieter Broertjes in een advertorial op de voorpagina van 27/3 jl waarin hij ons het nieuwe formaat van zijn krant aanprijst. Journalistiek is handel. Wie heeft ooit gehoord van integere en betrouwbare handelaars die niet in de eerste plaats op hun eigen voordeel uit zijn? Precies. Daarom is er een permanente onafhankelijke en kritische controle door burgers nodig om de journalistiek in het gareel van het algemeen maatschappelijk belang te houden zodat zij zich niet laten verleiden tot allerlei vormen van hobbyisme, groepsdenken, belangenbehartiging, cliëntelisme en partijpolitiek.

Die democratische controle, weerwerk en tegenspraak door burgers ergert de journalistiek natuurlijk mateloos. Dit betekent niet dat die dus maar monddood moet worden gemaakt. Het feit dat de ombudsman van de Volkskrant hiervoor juist wel pleit, laat zien dat hij niet

(meer) de juiste man op de juiste plaats is. Net als premier Balkenende heeft hij zijn tijd en zijn kansen gehad.

 

Robert van Waning (vanwege kritiek verbannen door de VK ombudsman) 29-03-2010 13:09

Wie handelt het meest in strijd met de democratie, iemand die andere mensen de mond snoert of iemand die scheldt? Volgens mij de eerste, maar velen denken daar anders over. Democratie betekent dat beide meningen mogen worden geuit.

Een situatie waarin machthebbers (politici, bestuurders, journalisten) hun critici het zwijgen mogen opleggen, lijkt meer op een dictatuur dan op een democratie.

Persvrijheid is een afgeleide van het mensen- en burgerrecht van vrije meningsuiting, en niet andersom.

Een journalistiek die zelf geen kritiek kan verdragen, heeft niet het recht om kritiek te uiten.

De journalistiek mag zich evenmin als de andere machten verheffen boven kritiek en controle en zich zodoende onttrekken aan de checks and balances die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden. Burgers zijn de enigen die de journalistiek mogen bekritiseren, maar zij moeten daartoe dan ook wel de mogelijkheid hebben. Internet biedt deze.

 

Robert van Waning (verbannen) 29-03-2010 14:45 Maar wie controleert de controleur?

Een anonieme moderator die geen publieke verantwoording hoeft af te leggen, beschikt over een ongecontroleerde en onweersproken macht om alleen opinies toe te laten die hem bevallen. De ervaring leert dat kritische reacties en bijdragen dan steevast in de elektronische prullenmand verdwijnen.

Dit is in strijd met de levensvoorwaarden voor een evenwichtige en gezonde democratie, namelijk ten eerste de choc des opinions en ten tweede goed functionerende checks and balances.

Hoe er ook wordt gemodereerd, de verwijderde reacties en discussiebijdragen zouden nooit helemaal mogen worden verwijderd maar alleen mogen worden verplaatst naar een aparte rubriek 'Verwijderd' of 'Ongewenst'. Iedereen kan dan mede beoordelen of de moderator zijn werk wel goed doet en daarbij niet willekeurig te werk gaat en dus geen misbruik maakt van zijn mogelijkheden om critici de mond te snoeren en de oppositie uit te schakelen.

En verder ben ik van mening dat iedereen alleen onder zijn/haar eigen naam zou mogen deelnemen aan het openbare publieke debat.  [..]

 

Tenslotte:

 

Op 27-11-2009 had ik in een reactie op een column van Paul Brill (‘Obama’s lakmoesproef’, VK 27-11-2009) o.a. geschreven:

 

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).”

 

In de Volkskrant van 17/3 jl stond in een 'analyse' van Philippe Remarque, correspondent van de VK in de VS:

 

"In het Washington van Obama wordt het gedrag van Isarël steeds meer gezien als een gevaar voor de Amerikaanse veiligheidsbelangen. Ook door generaal Petraeus. commandant van alle operaties in het Midden-Oosten en een held van rechtse, pro-Israëlische Amerikanen. In een besloten presentatie in januari stelde hij dat de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan meer gevaar lopen doordat Israël het vredesproces traineert. In het Congres zei Petraeus dinsdag dat Amerika's succes in de regio afhangt van de Arabisch-Israëlische strijd. "Het conflict wakkert anti-Amerikaans sentiment aan, door de perceptie dat Amerika Israël voortrekt," zei Petraeus. Het denken van de invloedrijke generaal toont aan: Israël kan niet eeuwig rekenen op Amerika's geduld."

(Philippe Remarque, 'Geduld VS met Israël heeft een grens', VK 17 maart 2010.)

 

Dit is nu precies waarop ik wees in mijn reactie op wat Paul Brill zo opvallend níet had geschreven in zijn weergave van een veiligheidsconferentie in Halifax. Daarin was volgens Brill Iran (natuurlijk) wél en Israël (even natuurlijk) níet als een veiligheidsrisico aangemerkt. Paul Brill vermeldde al even opvallend niet wie die 'veiligheidsconferrentie' had georganiseerd.

 

Toch ben ik nu al vier maanden verbannen omdat ik iets had geschreven wat een Amerikaanse opperbevelhebber en een correspondent van de Volkskrant gewoon hardop mogen zeggen en schrijven. Daarom beschouw ik de verwijdering van mijn reactie en mijn verbanning als daden van willekeur en machtsmisbruik van een moderator die vindt dat burgers niet zelfstandig mogen nadenken en zich vooral niet kritisch mogen uiten over wat journalisten en opiniemakers in zijn krant schrijven.

 

Op grond van welk beginsel of regel dienen journalisten eigenlijk boven alle kritiek (dus ook van burgers) verheven te blijven?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 15 april 2010 15:06

Aan: VK Ombudsman; VK moderator

Onderwerp: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Geachte ombudsman,

 

Mag men iemand op het weblog van de Volkskrant eigenlijk zomaar een ‘antisemiet’ noemen, omdat hij/zij opkomt voor de rechten van Palestijnen als mensen, burgers, oorlogsslachtoffers, vluchtelingen en bewoners van bezet gebied?

 

Nederlanders (ook de huidige generaties) wordt nog dagelijks verweten dat zij wegkeken toe de Joden door de nazi’s werden gediscrimineerd, vervolgd en uiteindelijk vermoord. Wie nu opkomt voor de door Israël beroofde, gediscrimineerde, bezette en onderdrukte Palestijnen, wordt op de website voor rotte v is en (veel) erger uitgemaakt zonder dat de moderator daartegen optreedt.

 

De redactie wekt voortdurend de indruk dat er mbt Israëliërs en Palestijnen en hun respectievelijke critici en verdedigers met verschillende maten wordt gemeten.

 

Ik vind dat iemand mij alleen een antisemiet mag noemen als hij duidelijk maakt op welke wijze ik volgens hem heb voldaan aan de algemeen geldende definitie van dat begrip.

 

David Verveer probeert nu al enige tijd om mij op allerlei manieren de Holocaust in de schoenen te schuiven, en ik begin mij daardoor behoorlijk ongemakkelijk te voelen, temeer omdat hij zich daarbij aan geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden  hoeft te storen. Het moet toch mogelijk zijn om kritiek te uiten op Israëls inhumane bejegening van de Palestijnen zonder onder auspiciën van de Volkskrant te worden verketterd en gedemoniseerd?

 

Het zou dienstig zijn als de redactie eens duidelijk zou maken welke definitie zij zelf hanteert voor ‘antisemitisme’ en  antisemiet’ en de VK bloggers zou verzoeken zich aan die definitie te houden, tenzij men goede argumenten heft voor een eventueel betere definitie.

 

Ondertussen ben ik nu al ruim vier maanden zonder geldige reden en voor onbepaalde tijd verbannen vanwege iets wat sindsdien in dezelfde woorden openlijk is gezegd door generaal David Petreaeus, de Amerikaanse opperbevelhebber in het Midden-Oosten en door de premiers van Turkije en Libanon (en binnenskamers natuurlijk door iedereen die een onafhankelijke kijk op de wereldpolitiek heeft).    

  

 

Van: Meens, Thom,  Namens VK Ombudsman

Verzonden: donderdag 15 april 2010 17:07

Aan: Robert van Waning; VK Ombudsman; VK moderator

CC: Müller, Henk

Onderwerp: RE: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Geachte heer van Waning,

 

Nee dat mag niet. Ik vind dat de moderatoren hier op moeten toezien. Dit soort zaken moet worden weggehaald, zeker nu elk bewijs voor die aantijging ontbreekt. Overigens moeten de moderatoren natuurlijk wel weten dat het gebeurt, ze kunnen niet alles overzien. Het is dus handig om zelf aan de bel te trekken. Het valt me trouwens op dat het (onbedoeld) over uw broer gaat: zo slecht lezen ze dus.

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: donderdag 15 april 2010 18:29

Aan: post@wanhan.nl

CC: VK Ombudsman

Onderwerp: RE: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Geachte heer Van Waning,

 

Naar aanleiding van de uitspraak van onze ombudsman en vanwege het feit dat 'Jan Plezier' in een ver verleden door zijn fundamentalistische blogs eigenlijk een permanente ban had gekregen (hij is onder een nieuwe naam terug gekomen), heb ik hem voor deze overtreding een schorsing van een week gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

De moderator van de Volkskrant

 

 

Van: VK moderator [mailto:moderator@volkskrant.nl]

Verzonden: donderdag 15 april 2010 21:05

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Ik heb u daarvoor persoonlijk niet verbannen, u kunt contact opnemen met mijn collega Henk Müller die waarschijnlijk meer weet van de redenen van uw verbanning.

forum@volkskrant.nl

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: donderdag 15 april 2010 22:01

Aan: VK moderator

Onderwerp: RE: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Henk Müller heeft mij nooit de werkelijke reden van mijn verbanning genoemd. Deze reden die hij had gegeven (‘off-topic’) deugde niet omdat ik in mijn reactie inhoudelijke (en rake) kritiek had geleverd op een bepaalde passage in een column van Paul Brill.

 

Volgens de ombudsman had Henk Müller mijn verbanning gemotiveerd, maar ten bewijze daarvan stuurde hij mij de tekst van een interne memo van Henk Müller aan Thom Meens, waarvan de inhoud nooit aan mij was medegedeeld, laat staan dat ik mij ooit heb kunnen verweren tegen mijn onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning.

 

Het is allemaal heel onbehoorlijk gegaan en sindsdien nooit meer rechtgezet.

 

Vriendelijke groet,

Robert van Waning.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 20 april 2010 10:35

Aan: 'VK moderator'

Onderwerp: Mensen die in VK blogs worden beledigd, beschuldigd en bedreigd, zouden zich daartegen moeten kunnen verweren.

 

Geachte Moderator,

 

Dank u voor uw begrip en medewerking inzake het beledigende, beschuldigende en bedreigende weblog van David Verveer.

 

Voor alle duidelijkheid en volledigheid: David Verveer had mij in zijn (thans door hem verwijderde) VK weblog ‘Mag dit in Nederland’ dd 18/4 niet alleen ten onrechte beschuldigd van antisemitisme, maar ook geschreven:

 

“Daar ik niet zijn vuiligheid wil herhalen adviseer ik om even Robert van Waning Israel te googlen, en dan kan je zien dat deze Pc ridder verbannen is van alle Internet kranten en ook de Volkskrant heeft hem verbannen.”

 

Ik ben alleen door de Volkskrant verbannen, volgens mij onverdiend en onterecht en bovendien op onrechtmatige wijze. De ‘methode-Verveer c.s.’ bestaat uit het creëren van zo veel mogelijk ‘hits’ als mensen mijn naam opzoeken op het internet in combinatie met woorden als ‘antisemite’ en ‘antisemitisme’. De score begint zo al aardig op te lopen, terwijl niemand ooit één antisemitische uitlating mijnerzijds heeft kunnen vinden, laat staan letterlijk kunnen citeren! De methode is gericht op het onderdrukken van feitelijke en gerechtvaardigde kritiek op de manier waarop Israël de oorspronkelijke Arabische bevolking van het voormalige Palestina blijft behandelen en hun een menswaardig bestaan in een eigen, onverdeeld en onbezet land blijft ontzeggen.

 

Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om als burger bepaalde juiste en correcte opvattingen te uiten. Daarvoor moet men een informele ‘vergunning’ hebben waarover de Amerikaanse generaal David Petreaeus, de premiers van Turkije en Libanon en de Israëlische econoom Bernard Avishai (NRC 19/4 jl) kennelijk wél beschikken.

 

Ik had het Israëlische volk ook niet zonder bewijs ‘beschuldigd van rassenmoord’, zoals David Verveer in zijn weblog schreef. Ik had wel geschreven dat Israël onnodig (en in ieder geval disproportioneel) veel onschuldige Palestijnen opzettelijk had gedood (en dus ‘vermoord’) tijdens de etnische zuivering van ‘klein-Israël’ in 1948 en in de vernietigingsoorlogen in Libanon en in Gaza. Dat is niet alleen mijn mening. Ik zie geen wezenlijk onderscheid tussen het plegen van ‘oorlogsmisdaden’ (o.a. volgens Commissie Goldstone) en moord.

Het zou niet geoorloofd mogen zijn om in weblogs nare en onware dingen te schrijven over personen die zich daartegen niet kunnen verweren omdat hun een ip-ban is opgelegd? Zoals:

 

E.T. schreef op het weblog van David Verveer ‘Is Israël Fobie een ziekte’ @mij op 18/4 :

“@Robert, .. Mijn beste, dat noemen ze (in het geval dat we over Joden praten) waar ik vandaan kom een uitgesproken antisemiet (of anti Israelier, afhankelijk van het verband). Een andere mogelijkheid (die ik niet kan uitzonderen in dit geval) is dat het niet over een antisemiet gaat, maar gewoon over een klein kind of volwassene met een zware psychiatrische afwijking. Groetjes aan de redactie.”

 

David Verveer schreef op 16-04-2010 13:02:

“Hij [RvW] moet aan de kaak gesteld worden, en wij moeten door vechten en laten zien dat zelfs in Nederland je niet met alles weg komt. Heb je gegoogled en gezien wat deze kluns heeft gedaan, hij heeft geblogged in bijna alle kranten van Nederland, van het vrije volk, NRC, de Telegraaf en nu in de tolerante Volkskrant, hij is verbannen in de meeste kranten, [dit is een leugen; RvW]  maar hij gaat door met liegen, belasteren, en als wij het eindelijk zat zijn en antwoord geven, begint hij te jammeren, nee ik ga door.”

 

David Verveer schreef op 17-04-2010 20:30 op hetzelfde weblog o.a.:

“Robert, [..] ik blijf je aanvallen over je belediging van dat Israel moordenaars zijn, en ook dat zal ik op een andere manier ook proberen op te lossen.”

 

Omdat David Verveer mij een IP-ban heeft opgelegd, kan ik niet protesteren tegen al deze onwaarheden en zware beschuldigingen aan mijn adres en ik kan mij daartegen ook niet verweren. Mijn vraag aan David Verveer of ik laatstgenoemde opmerking moest opvatten als een dreigement heeft hij verwijderd en niet beantwoord.

 

Het publieke debat op een openbaar discussieplatform als dat van de Volkskrant moet wel eerlijk worden gevoerd. Sommige mensen krijgen nu wel erg veel mogelijkheden om anderen ongehinderd door tegenspraak te beledigen, vals te beschuldigen en te bedreigen. Dat kan niet ieders bedoeling zijn van het VK weblog.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 20 april 2010 10:43

Aan: VK Ombudsman

Onderwerp: Mensen die in VK blogs worden beledigd, beschuldigd en bedreigd, zouden zich daartegen moeten kunnen verweren.

 

Inderdaad. Fijn. Bedankt voor uw begrip en medewerking in deze nare kwestie.  Er wordt tegen mij aangeschopt en nagetrapt en ik kan mij daartegen ivm alle ip-bans nauwelijks meer verdedigen, maar ik blijf doen wat ik nog kan en mag doen. Ik heb de moderator onderstaand bericht gestuurd.

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: donderdag 15 april 2010 22:13

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Mag men iemand op het VK weblog zomaar een 'antisemiet' noemen?

 

Henk Müller is toch degene bij wie u zich dient te vervoegen omdat hij degene is die u de ban heeft gegeven. Ik kan daar niet tegenin gaan.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 27 januari 2014 16:05

Aan: VK Ombudsvrouw

CC: Philippe Remarque; Henk Muller

Onderwerp: Gaarne duidelijke en voor iedereen gelijke spelregels voor VK Opinie.

 

Betreft: Reacties op: 'Juist haviken als Sharon hebben belangrijke stappen naar vrede gezet'    (VK, 18/01/2014)xx

Geachte Ombudsvrouw,

 

Op 24/01/14 20:34 schreef ‘Wjager’ (anoniem reageren zou niet toegestaan mogen worden) in een aan mij gerichte reactie:

 

“@Robert van Waning: Hoewel ik van mening ben dat de Palestijnen, net zoals alle andere volkeren, recht hebben op zelfbestuur, vraag ik mij af waarom dit zo laat pas een issue is geworden? In 1948 hebben Egypte en Jordanië de door de VN aan de Arabische inwoners van het mandaatgebied Palestina toegewezen gebieden bezet. Met name Jordanië heeft Palestijns zelfbestuur in dit gebied vervolgens voorkomen. Toch is de verontwaardiging pas ontstaan nadat Jordanië dit gebied in oorlogen heeft verloren.”

 

Ik antwoordde (of probeerde dat althans) daarop als volgt:

 

“@WJager, zelfbestuur was voor Joden ook pas na bijna 2.000 jaar een issue toen zij wanhopig waren geworden over de leefomstandigheden, menselijke waardigheid, vrijheid, veiligheid, levensgeluk en toekomst van henzelf en van hun kinderen. Dat geldt nu al 66 jr voor de Palestijnen. U noemt wel de bezetting door Egypte en Jordanië van [de restanten van] Palestina in 1948, maar niet de daaraan vooraf gaande bezetting, etnische zuivering, landroof en onderdrukking door de Zionistische Joden.

 

Mijn reactie werd echter niet geplaatst. Geweigerd, dus. Daarna heb ik dezelfde reactie in een periode van 24 uur herhaaldelijk ingestuurd, in de hoop een moderator te treffen die mij wél de mogelijkheid gunde om mijn mening in vrijheid te uiten. Sinds ik gedurende anderhalf jaar verbannen ben geweest vanwege een oprecht, terecht en correct commentaar op een column van Paul Brill blijkt de willekeur nog steeds te reageren op de website van VK Opinie.

 

In arren moede heb ik de tekst van mijn reactie op één klein punt aangepast opdat niet al mijn moeite tevergeefs zou zijn en om enigszins de illusie in stand te houden dat ik in Nederland vrij was om mijn oprechte meningen in vrijheid te uiten. En jawel hoor, dit keer achtte de censor mijn bijdrage kennelijk minder ongepast en hij/zij was dit keer bereid om mijn reactie te plaatsen:

 

“@WJager, zelfbestuur werd voor Joden na bijna 2.000 jaar een issue toen zij wanhopig waren geworden over de leefomstandigheden, menselijke waardigheid, vrijheid, veiligheid, levensgeluk en toekomst van henzelf en van hun kinderen. Dat geldt nu al 66 jr voor de Palestijnen, een volk zonder land. U noemt wel de bezetting door Egypte en Jordanië van [de restanten van] Palestina in 1948, maar niet de daaraan vooraf gaande bezetting, etnische zuivering, landroof en onderdrukking door Israël.”

 

Men (of althans ik) mag kennelijk wel schrijven dat de Palestijnen werden aangevallen, beroofd, etnisch gezuiverd en bezet door Israël, maar niet dat dit was gebeurd door Zionistische Joden. Wat is het verschil? Is het dan niet waar wat ik schreef? Is er iets wat mensen niet mogen weten? Mag de waarheid omtrent de Naqba ook in Nederland niet worden geschreven?

 

Ik verzoek u vriendelijk om te willen bevorderen dat de redacteuren en anonieme moderatoren eindelijk eens duidelijke en eerlijke (en dus voor iedereen gelijke) spelregels en criteria willen hanteren bij de beoordelen van de toelaatbaarheid van reacties en discussiebijdragen van lezers, ook als die het om goede redenen vaak niet eens zijn met Paul Brill met zijn hetzes tegen Iran en zijn belangenbehartiging van Israël. (Dat laatste zal ik niet in een reactie niet schrijven, want dat wordt zeer zeker niet geplaatst en ik zou weer een verbanning riskeren.)


PS

Het bericht dat het Israëlische leger met bulldozers een tiental Palestijnse huizen met de grond gelijk had gemaakt, heeft u destijds niet geplaatst omdat het volgens de correspondent van de VK in Israël ‘dagelijkse kost’ was. Had u dan niet op zijn minst kunnen schrijven dát het dagelijkse kost was? U had het dan gemakkelijker gemaakt om er kritiek op te hebben. Verdedigers van de Israëlische bezetting, beroving, etc. van Palestijnen kunnen dit soort nare dingen ontkennen, omdat het anders wel in de kranten had gestaan.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zaterdag 24 april 2010 18:48

Aan: VK Ombudsman; VK moderator

Onderwerp: Ben ik nu ook verbannen van mijn eigen VK weblog?! Waarom?

 

Geachte Ombudsman en moderator,

 

Zojuist probeerde ik om onderstaande VK weblog te publiceren in mijn eigen weblog, maar ik kreeg dezelfde foutmelding die ik nu al bijna vijf maanden lang krijg als ik probeer om te reageren op opiniestukken op de website van de Volkskrant.

 

De onderdrukking van meningen die sommige KK-redacteuren kennelijk niet welgevallig zijn, gaat nu wel erg ver, vindt u ook niet?

 

 

Van: VK moderator [mailto:moderator@volkskrant.nl]

Verzonden: zondag 25 april 2010 22:36

Aan: Robert van Waning; VK Ombudsman

Onderwerp: RE: Ben ik nu ook verbannen van mijn eigen VK weblog?! Waarom?

 

Beste Robert van Waning,

 

Ik kan geen verbanning van het blog vinden. Ik denk dat er iets anders is misgegaan bij het posten van het blog. Ik zal mijn collega's vragen of ze er meer van weten.

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 11 mei 2010 10:48

Aan: VK Ombudsman; VK moderator

Onderwerp: En het gaat maar door.. (FW: Stop svp deze beschadigende en bedreigende hetze tegen mijn persoon op uw website.)

 

Geachte Ombudsman en Moderator,

 

Die ongefundeerde, smadelijke en beschadigende aantijgingen gaan maar door, kennelijk net zo lang dat niemand het meer waagt om openlijk beredeneerde kritiek te uiten op de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestijns grondgebied.

 

E.T. schreef op 11-05-2010 09:13

En met je toegeven niets , of bijna niets , te weten van noch de Hamas , dan wel de PA , geef je dus een legitimiteit aan al diegenen die het je al jaren nadragen een antisemiet te zijn.

 

De methode om critici van Israëls wandaden het zwijgen op te leggen is om het woord ‘antisemiet’ telkens te laten verschijnen als een naam van een criticus wordt gegoogeld’.

 

Iedereen mag natuurlijk kritiek leveren op de door mij aangedragen feiten en op mijn argumenten en meningen, maar dit is een hetze tegen mijn persoon op grond van een ernstige en onbewezen beschuldiging. Dit is niet de manier waarop een publieke discussie mag worden gevoerd en u zou daartoe geen gelegenheid moeten bieden.

 

Vijf maanden geleden werd ik door u verbannen omdat ik ironisch ‘Knap hè?’ had geschreven over een column van Paul Brill. Mijn kritiek was verder keurig en was bovendien terecht en raak. Anderen mogen mij echter op uw website herhaaldelijk zonder gegronde reden een antisemiet blijven noemen zonder dat hun een strobreed in de weg wordt gelegd.

 

Ik bèn geen antisemiet, want ik discrimineer (laat staan ‘haat’) geen Joden omdat zij Joods zijn. Ik bestrijd bepaalde ideeën, opvattingen en meningen, die volgens algemeen geldende maaatstaven in strijd zijn met fundamentele en universele mensen-, burger- en volkenrechten. Ik bestrijd geen mensen, en al helemaal niet vanwege hun af- of herkomst.

 

Leest u zelf maar eens de dingen die ik schrijf in de discussies op de weblogs van E.T., David Verveer, etc.. Daarin laat ik mij nooit denigrerend uit over Joden in het algemeen. Waarom zou ik?

 

Op mijn waarschuwingen en verzoeken wordt echter door u niet gereageerd. Verder ben ik machteloos.

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: dinsdag 11 mei 2010 19:33 

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: En het gaat maar door.. (FW: Stop svp deze beschadigende en bedreigende hetze tegen mijn persoon op uw website.) ]

 

Geachte heer Van Waning,

 

Ik heb de heer Hasenaar dringend verzocht de reactie van 'Jan Plezier' uit zijn reactieruimte te verwijderen en als het aan het eind van deze week nog niet is gebeurd, zal ik het persoonlijk verwijderen.

 

Ik wil het volgende met u afspreken. U spreekt eerst de eigenaar van een blog aan als u beledigt wordt en niet wilt dat die belediging in de reactieruimte blijft staan. Als de eigenaar van het blog hierop niet reageert, kunt u een bericht sturen aan de moderator (moderator@volkskrant.nl waarin u eerst de URL van het desbetreffende blog neerzet en daaronder de beledigende reactie.

 

Dit is de enige manier waarop wij snel kunnen reageren. Overigens zulllen wij vervolgens nog beoordelen of de reactie ook inderdaad verwijderd dient te worden. Want als wij alle beledigingen moeten verwijderen die mensen op het blog elkaar naar het hoofd slingeren, kunnen wij wel een hele redactieruimte vullen met moderatoren. Dus graag zoals onderstaand voorbeeld:

 

http://www.vkblog.nl/bericht/314468/Isra%EBl_geprojecteerd_op_Nederland%20):

 

janplezier 08-05-2010 21:46

@Jim Hasenaar, Het was natuurlijk te verwachten dat dit artikel mensen als Robert van Waning, Mihai en Ruud Zweistra zou verleiden om hun vaste anti Israel programma af te draaien. Alle drie kan je ze niet betrappen op enige variatie in hun schrijfsels. Ze blijven voortdurend hun bejaarde, versleten en achterhaalde argumenten neerpennen. Alle drie worden ze op diverse fora gerekend tot de hardcore antisemieten, Het zijn domme mensen, die zoals Bonhoeffer al eens definieerde niet een gebrek aan intelligentie hebben, maar een moreel tekort. Zweistra is in deze categorie een buitenbeentje, als extreemrechtse antisemiet prostitueert hij zichzelf met linkse antisemieten, hoewel hij een hekel heeft aan alles wat links is. Zoiets noemen we in Nederland een coalitie.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 14 mei 2010 16:05

Aan: VK moderator; VK Ombudsman

Onderwerp: Machteloos tegen hetze?

 

Geachte moderator,

 

Aanvankelijk was ik blij met uw reactie op mijn verzoek om een einde te maken aan die hetze die tegen mij wordt gevoerd dmv ongefundeerde beschuldigingen.

 

Ik heb uw aanwijzingen gevolgd, maar het lijkt toch niet te werken want die afschuwelijke aantijgingen staan er nog steeds.

 

Op deze manier durft straks helemaal niemand meer om Israëls wandaden (zoals mensenrechtenschendingen, clusterbommen, disproportionele militaire acties, discriminatie, de bezetting en kolonisatie door Israël van Palestijns grondgebied, etc. etc.) aan de kaak te stellen.

 

Ernstige en beschadigende beschuldigingen zouden altijd gestaafd moeten worden, want anders is het eind zoek en wordt het VK weblog echt een wapen voor haatzaaiers.

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: vrijdag 14 mei 2010 18:54

Aan: Robert van Waning

CC: VK Ombudsman

Onderwerp: RE: Machteloos tegen hetze?

 

Dag meneer Van Waning,

 

Ik heb inmiddels aan de heer Verveer gevraagd de reacties te verwijderen. Ik zal kijken of hij dat aan het eind van de avond gedaan heeft en anders zal ik het zelf verwijderen.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@robertvanwaning.nl]

Verzonden: zondag 23 mei 2010 10:00

Aan: moderator@volkskrant.nl; ombudsman@volkskrant.nl

Onderwerp: 'The Saint' moet stoppen met z'n Holocaust-beschuldigingen

 

Geachte Moderator,

 

The Saint moet stoppen met mensen te beschuldigen van morele medeverantwoordelijkheid aan de Holocaust, in dit geval door hun bijdragen te associëren met 'as'.

 

The Saint schreef op 23-05-2010 05:35 in het weblog van E.T. over 'Palestijnen' tussen aanhalingstekens:

 

"Knap hoor ET dat je het kunt volhouden om met zulke no-no's in discussie te blijven. De een zonder o.a de basis kennis van het conflikt , en de ander met daarbij gevoegd een no brain over het Jodendom.

Riekt dus naar AS... en heel sterk.

Knip en plakwerk voldoende... eigen basis kennis 0..."

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: maandag 24 mei 2010 21:29

Aan: post@robertvanwaning.nl

Onderwerp: RE: 'The Saint' moet stoppen met z'n Holocaust-beschuldigingen

 

Geachte heer Van Waning,

 

Het kan niet zo zijn dat als u speelt in de speeltuin, dat u dan de hele tijd de leraar roept om ruzietjes te beslechten. Bent u inmiddels niet oud en wijs genoeg om uw eigen zaakjes op te knappen? Waar gehakt wordt, vallen spaanders en als iedereen de hele tijd de moderator erbij roept, hebben we een dubbele redactie nodig.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@robertvanwaning.nl]

Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 14:54

Aan: VK moderator

Onderwerp: Holocaust-beschuldigingen en andere smaad is dus toegestaan, begrijp ik?

 

Geachte Moderator,

 

Wat een badinerend antwoord. U lijkt die discussies en hun mogelijke consequenties niet erg serieus te willen nemen. Wij hadden duidelijk afgesproken dat ik in het geval van aanhoudende ernstige smaad een beroep op u mocht doen. 

 

 

Smaad is niet alleen in strijd met regels van wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden. Een beroep op handhaving van die regels is de enige mogelijkheid is om zich hiertegen te verweren.

 

Of moet ik maar steeds blijven roepen dat ik heus géén antisemiet ben en dat mijn bijdragen níet naar 'AS' (= Holocaust cq AntiSemitisme) stinken, ook als ik alleen maar betoog dat de Palestijnen wel degelijk inmiddels een volk vormen, al was het alleen maar omdat zij dat zelf zo voelen. (Aan andere voorwaarden voor volk-zijn voldeden zij al lang.)

 

U heeft David Verveer en E.T. gewaarschuwd dat mensen niet zomaar van antisemitisme beschuldigd mogen worden als dit niet gestaafd kan worden aan de hand van antisemitische gedragingen of uitingen.

 

Als zulke beschadigende beschuldigingen alleen maar dienen om lastige tegenstanders uit te schakelen (terwijl zij daardoor onherstelbaar worden

beschadigd) dan kan er op uw website niet meer normaal worden gediscussieerd.

 

Moet ik uit uw schampere reactie afleiden dat  ik mij bij ernstige smaad niet meer tot u kan wenden met een beroep op de gebruiksvoorwaarden?

Moeten die dan niet gewijzigd worden, zodat The Saint e.a. verder vrij spel hebben?

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 26 mei 2010 14:40

Aan: Meens, Thom

Onderwerp: Beleefd bericht vanaf de zijlijn van de speeltuin.

 

Geachte Thom Meens.

 

De moderator weigert om nog verder op te treden tegen  ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme. ‘The Saint’ kan dit maar niet laten en dit keer schreef hij dat mijn bijdragen ‘heel sterk naar AS (= Holocaust cq AntiSemitisme) stinken’. Hij had volgens mij al een waarschuwing gekregen (of die had hij althans moeten krijgen), maar het enige wat hij kan en wil is zijn opponenten voor antisemiet uit te maken.

 

Ik vind dit een onaanvaardbare aantijging, ten eerste omdat ik juist consequent tegen íedere vorm van racisme ben (dus inclusief de Joodse varianten daarvan) en ten tweede omdat antisemitisme heeft geleid tot de ergste misdaad tegen de menselijkheid die ooit is gepleegd. Ik accepteer het niet dat ik word beschuldigd van morele medeverantwoordelijkheid daarvoor.

 

Ik krijg in de discussies allerlei narigheid over mij heen en ik klaag daar nooit over bij u of de moderator. Bij smaad ligt echter de grens. Ik word hierdoor zwaar beschadigd en dat merk ik op allerlei manieren. Dit soort smaad is in strijd met wet, fatsoen én gebruiksvoorwaarden.

 

Als het wordt toegestaan dat met dit soort intimiderende en beschadigende beschuldigingen lastige tegenstanders worden uitgeschakeld, dan kunnen bepaalde discussies niet meer worden gevoerd en hebben de pro-bezettingspropagandisten vrij spel op het VK weblog.

 

De toon van de brief van de moderator was ronduit neerbuigend en badinerend. (Zie hieronder.) Kennelijk beschouwt hij het publieke debat kennelijk als een speeltuin. In plaats daarvan vervult het een onmisbare functie in onze democratie. Het is een totaal verkeerde gedachte dat burgers de politiek en kwesties van algemeen maatschappelijk belang vooral moet overlaten aan politici, bestuurders en journalisten. Vooral veel journalisten vinden dat burgers alles moeten slikken wat hun wordt voorgeschoteld en vooral hun mond moeten houden. Deze arrogante houding sprak ook uit de brief van de moderator. En, inderdaad, dat heb ik dus maar te slikken..

 

 
Op weg naar verantwoording

Weblog van Ombudsman Thom Meens van de Volkskrant dd 17  zaterdag 29 mei 2010

 

Soms kun je niet duidelijk genoeg zijn. Vorige week schreef ik dat de tijd voorbij is dat de journalistiek alleen maar anderen de maat nam, zonder zelf verantwoording af te (hoeven) leggen. Aanvankelijk schreef ik  dat die tijd ‘gelukkig’ voorbij is, maar dat leek me zo’n open deur dat ik het woordje gelukkig heb weggehaald in de versie die uiteindelijk de krant haalde.

 

Dom, want prompt reageerde een lezer [RvW] met de vraag wat ik zelf vind van die roep om meer verantwoording door de journalistiek. Uit zijn betoog bleek dat hij dit heel goed weet, want hij schreef: ‘U noemt het een goede zaak dat de journalistiek zich moet verantwoorden, maar u weet dat dit nauwelijks gebeurt en zeker niet op dezelfde voelbare en effectieve manier als waarop 'gewone mensen', politici en bestuurders op hun fouten en wandaden worden afgerekend.

 

‘Voorlopig is het toch nog altijd de journalistiek zelf die bepaalt of kritiek op haar functioneren openbaar wordt gemaakt. Ook in uw column staan nooit de namen van falende journalisten, columnisten, commentatoren, recensenten en redacteuren.’

 

Die zit.  In mijn column staan inderdaad nooit namen. Maar dat is niet om journalisten uit de wind te houden, zoals de lezer kennelijk denkt. Iedereen kan met mijn column in de hand in het krantenarchief uitzoeken over welke journalist het gaat.

 

Ik noem geen namen van individuele redacteuren omdat ik van mening ben dat een krant een product is van een hele redactie. Natuurlijk, het begint met een journalist die een fout maakt, maar dat die fout uiteindelijk ook de krant haalt, is altijd de schuld van meer mensen dan alleen de ene journalist. Zijn werk wordt beoordeeld door een chef, nagelezen door een eindredacteur en nogmaals gezien door de chef van de nachtploeg, als alles loopt zoals het hoort.

 

Een krant maken is een groepsproces en om die reden noem ik geen  namen van individuele redacteuren. De krant moet zich verantwoorden, niet een toevallige maker.

 

Maar je kunt er ook anders over denken. Half mei was in het Engelse Oxford het jaarcongres van de ONO, de internationale organisatie van nieuwsombudsmannen.

 

Daar leidde de vraag over het al dan niet noemen van namen van redacteuren die de fout in gaan tot een hevig debat en een scheiding der geesten.

Grofweg kun je zeggen dat aan deze zijde van de Atlantische oceaan geen namen worden genoemd en aan de andere kant wel.

 

Een collega van de Canadese omroep zei me dat zij altijd namen noemt. ‘Journalisten zelf doen ook niet anders. Zij noemen elke dader of frauderende politicus met naam en toenaam, waarom mag ik dat dan niet óók doen als de journalist eens een keer de fout in gaat’, vroeg ze me.

 

Het noemen van namen heeft een afschrikkende werking, vinden ook collega’s van Amerikaanse media. Een journalist die weet dat hij publiek aan de schandpaal wordt genageld als hij de fout in gaat, werkt extra zorgvuldig, denken zij. Ik weet niet of dat klopt. De grootste journalistieke schandalen van de vorige eeuw speelden in de VS.

 

In Europa zijn ombudsmannen terughoudender met het noemen van namen. Mijn collega van de Observer redeneert net als ik. Een krant of een weekblad wordt door een redactie gemaakt. Die is ook als geheel verantwoordelijk voor gemaakte fouten en missers.

 

De  ombudsman bij een Deens televisiestation heeft zelfs in zijn arbeidscontract de expliciete bepaling staan dat hij geen namen van individuele redacteuren mag noemen in zijn columns.

 

Bij de Volkskrant is niets geregeld. Ik had dus ook een andere keuze kunnen maken, zoals mijn Amerikaanse collega’s. Je hoeft een journalist niet te sparen als hij de fout in gaat, want journalisten sparen ook niemand.

 

Dat klopt, maar dan nog blijf ik van mening dat een journalist nooit op eigen houtje kan handelen. Er zijn altijd extra sluizen op de redactie die gepasseerd moeten worden. Zij zijn mede verantwoordelijk. Bovendien gaat het om de functionaris die iets doet of nalaat, de binnenlandredacteur, de eindredacteur, de chef van de nachtploeg. Het is niet Piet die een stuk ongelezen de krant in slingert, maar Piet in zijn hoedanigheid als eindredacteur van de krantenpagina.

 

Namen of geen namen, de lezer heeft er vooral belang bij dat de krant verantwoording aflegt voor haar handelen. Je kunt er over twisten of dat nu al voldoende gebeurt, maar het begin is er, getuige deze rubriek. Getuige ook de hoofdredacteur van de Volkskrant die deze week publiek uitsprak dat hij te snel (en ten onrechte) heeft besloten de foto van vliegrampslachtoffer Ruben te plaatsen. Hij had de huisregels strikter moeten toepassen. Dat toegeven is moedig en verdient navolging.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: woensdag 23 juni 2010 14:33

Aan: 'Meens, Thom'; 'VK moderator'

Onderwerp: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Geachte ombudsman,

 

Inmiddels is mijn (onverdiende en onrechtmatige) verbanning uit de reactie- en discussieruimtes zonder enige kennisgeving (laat staan met opgave van reden) zodanig uitgebreid dat ik de opiniepagina’s van de Volkskrant zelfs niet meer op het scherm van mijn pc krijg. Ik word omgeleid naar de voorpagina. Ik betaal ondertussen nog wel steeds het volledige abonnementsgeld.

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: woensdag 23 juni 2010 20:41

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Geachte heer Van Waning,

 

Ik heb u als moderator geen ban opgelegd op de opiniesite.

Voor klachten over uw ban op de opiniesite dient u te mailen naar opinie@volkskrant.nl

Ik ben echter bang dat men niet erg enthousiast zal zijn de ban te herzien.

Ik kan er persoonlijk niets aan veranderen, die authoriteit heb ik niet.

 


Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 23 juni 2010 22:29

Aan: 'VK moderator'

Onderwerp: RE: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Ik vraag niet om instemming en al helemaal niet om enthousiasme, maar alleen om recht, rechtvaardigheid, democratie en betrouwbare journalistiek. U moet zich allen diep schamen.

 


Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 10:39

Aan: 'VK moderator'

Onderwerp: "Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie." (VK, commentaar 5/1/2010)

 

Geachte moderator,

 

De Volkskrant schreef in haar hoofdredactioneel Commentaar ‘Een Deense held’ op 5 januari 2010:

 

“Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, passen niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verheven. Hoe hoog de prijs ook is, het  verdedigen van deze vrijheden is een dure plicht van elke democratische staat. Niet alleen Kurt Westergaard zelf, maar ook de krant waarin hij publiceerde en de Deense gezagsdragers die tot nu toe in deze ernstige zaak geen krimp hebben gegeven, verdienen achting en steun.

 (Zie: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4887/Een_Deense_held)

 

Omdat u telkens mijn ‘huilreacties’ verwijdert, vat ik mijn klacht hier nog maar eens samen:

 

De aanleiding tot mijn verbanning was mijn reactie op de column ‘Obama’s lakmoesproef’ van Paul Brill (VK 27-11-2009,  waarin hij had geschreven:

 

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

 

In de voor reacties (ook kritische, dus!) bestemde ruimte had ik hierop gereageerd met:

 

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

 

Deze reactie bleek zonder mededeling (laat staan deugdelijke motivatie) te zijn verwijderd door moderator Henk Müller.

 

Wilt u die reactie alstublieft nog eens een keer rustig en goed doorlezen en mij eens eerlijk vertellen wat daarin nu zó onfatsoenlijk en onaanvaardbaar is dat daardoor een verbanning-op-staande-voet voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd was?

 

Achteraf werd door Henk Müller en de ombudsman telkens een nieuwe ‘reden’ voor mijn verbanning verzonnen:

 

Eerst heette het dat mijn reactie ‘off-topic’ was geweest. Dit is aantoonbaar onjuist, want ik had zowel gereageerd op iets wat Paul Brill in zijn column had geschreven als op iets wat hij opvallend juist onbenoemd had gelaten. Hij had het namelijk over ‘Iran en het Midden-Oosten’ (terwijl Iran ín het Midden-Oosten ligt) maar hij had Israël kennelijk bewust niet genoemd als één van de ‘hot issues’ op het gebied van internationale stabiliteit en veiligheid, terwijl het dat ontegenzeggelijk is.

 

Daarna schreef de ombudsman dat ‘de toon’ van mij reactie niet de juiste zou zijn geweest. Deze aanklacht kan alleen gebaseerd zijn op de lichtelijk ironische toon van de twee woordjes “Knap hè”.

 

Vervolgens heette het dat ik ‘steeds dezelfde plaat afdraaide’. Zelfs als dit waar zou zijn, dan is dit natuurlijk geen reden om iemand te verbannen van het discussieplatform.

 

Het verwijt van zichzelf voortdurend herhalen en steeds maar over hetzelfde onderwerp blijven doorzeuren, is overigens wél van toepassing op Paul Brill. Hij voert immers onder het mom van onafhankelijk en belangeloos journalistiek commentaar een hetze tegen Iran en begint daar dan ook iedere keer weer over. Zoek maar in het VK-archief op “Brill + Iran”. Tegelijk verdoezelt hij stelselmatig de Israëlische schendingen van de fundamentele mensen-, burger--, volken- en burgerrechten van de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina en ook het gevaar dat Israël vormt voor de internationale stabiliteit en vrede . Daarop mag iedereen telkens minstens één keer reageren, en ik dus ook. Zelfs dat minimale gemiddelde haal ik echter niet. Kijk al die reactieruimten maar na.

 

De vierde rechtvaardiging van mijn verbanning was dat ik actie zou voeren tegen Paul Brill en dat Henk Müller daarvan met recht en reden niet gediend zou zijn. Deze sanctie zou op deze grond alleen gerechtvaardigd zijn als ik Paul Brill hinderlijk zou stalken en/of hem voortdurend zou bestoken met persoonlijke aanvallen of bedreigingen. Ook het bewust en voortdurend verhinderen van discussies naar aanleiding van zijn columns zou ook een gegronde reden zijn om iemand een IP-ban op te leggen. Niets van dit alles is echter waar, hetgeen gemakkelijk te controleren is door de discussies over Brills columns na te pluizen. Dan zal blijken dat ook deze vierde grond voor mijn verbanning dus nergens op slaat.

 

Arie Elshout schreef dat ik Henk Müller kennelijk diep had beledigd. Ook als dat waar is, dan is dat niet openlijk en publiekelijk gebeurd, maar hoogstens in onze correspondentie per e-mail naar aanleiding van mijn onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning. Daarin heb ik Müller geschreven dat hij in mijn ogen de verkeerde man op de verkeerde plaats is. Ik heb de moderator echter niet openlijk en publiekelijk ernstig persoonlijk beledigd of bedreigd en mijn verbanning kan toch niet gebaseerd zijn op mijn mening over het (dis)functioneren van Henk Müller als moderator van de website van de Volkskrant. Ik ben ook lang niet de enige die zo over hem denkt.

 

Dit is hoe dan ook geen geldige en rechtmatige reden om mij voor onbepaalde tijd uit te sluiten van het publieke debat op het forum van zijn keuze waarop ik al ettelijke jaren op kritische maar fatsoenlijke wijze actief ben.

 

Het discussieforum is niet de particuliere speelruimte van Henk Müller noch het heiligdom van buitenlandcommentator en columnist Paul Brill. Als moderator is Müller niet de baas over andermans meningen. Ik heb dan ook geen enkele behoefte aan een ‘goed gesprek’ met Henk Müller. Hij is conciërge, opzichter, toezichthouder, ordebewaarder en soms, waar nodig politie-agent van een openbaar forum waarop het publieke debat plaatsvindt. Naast de (grond)wettelijke regels gelden daar bepaalde huisregels. Die mogen echter niet in strijd zijn met de wet en dus ook niet met fundamentele mensen- en burgerrechten. Dit is volgens mij wel het geval.

 

Een moderator die uit pure eigenwaan, willekeur, machtsmisbruik de rechten en vrijheden van deelnemers schendt, handelt in strijd met wet, recht en fatsoen. Ik heb Henk Müller alleen ‘beledigd’ door hem daarop te wijzen.

 

Ik heb als burger en ook als Volkskrantlezer bij de uiting van mijn oprechte, gegronde en beredeneerde meningen niets te maken met wat Henk Müller of wie dan ook wel of niet welgevallig is. Laat dat iedereen bij de Volkskrant nu eindelijk eens duidelijk worden.

 

Mijn verbanning is onverdiend, onterecht, onbehoorlijk, ongerechtvaardigd en onrechtmatig, en dient terstond ongedaan te worden gemaakt als de Volkskrant niet haar geloofwaardigheid wil verliezen als onafhankelijk journalistiek medium, als steunpilaar van onze democratische rechtsstaat en als hoeder van onze fundamentele mensen- en burgerrechten.

 

PS

Ik krijg de opiniepagina’s van de website van de VK nog steeds niet op het scherm van mijn pc. Als ik aan mijn browser het adres www.volkskrant.nl/opinie opgeef, word ik steevast omgeleid naar de nieuwspagina www.volkskrant.nl . Ook als ik daarop tab ‘Opinie’ aanklik, kom ik weer terug op die nieuwspagina.

 

Iemand heeft kennelijk mijn IP-ban zodanig uitgebreid dat ik nu zelfs de opiniestukken in de VK niet meer elektronisch kan lezen. Dit gaat te ver, want ik ben ondertussen nog wel gewoon een betalend abonnee van uw krant. Als burger heb ik dan kennelijk bij u geen rechten, maar als abonnee toch hopelijk nog wel een paar, zoals de ontvangst van  datgene waarvoor ik heb betaald.

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 15:52

Aan: 'VK Ombudsman'; 'VK moderator'

Onderwerp: Kritiek uitgeschakeld.

 

Geachte Moderator,

 

In uw weblog ‘ Metabloggen en netiquette’ van 21/6 jl  schreef Thera op 21-06-2010 22:14:

 

“En het zou buitengewoon slap zijn om dat platform in te trekken alleen omdat er dingen gepubliceerd worden die wij niet door de beugel vinden kunnen. Juist om die redenen zijn gebruiksvoorwaarden en het recht zo belangrijk. Ik zou dat niet legalistisch willen noemen, wel principieel."

 

Ik had daarop gereageerd met kritische maar onderbouwde kritiek op de gebruiksvoorwaarden die de moderator de vrijheid bieden om ook ten allen tijde, zomaar, volkomen willekeurig, zonder enige reden en zelfs  zonder opgave van reden bijdragen te verwijderen en reageerders en bloggers te verbannen en te blokkeren. Ik citeerde art. 7 van de Grondwet dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Dit heeft alles te maken met het al of niet mogen verwijderen van weblogs en reacties.

 

Ik schreef ook dat een groot bezwaar van verbanning is dat men zich niet meer kan verweren tegen beledigingen, smaad en andere vormen van natrappen door lievelingen van de redactie.

 

U heeft mijn berichten echter verwijderd omdat zij off-topic zouden zijn.

 

U dreigde met een ban als ik mijn bijdrage (zelfs in aangepaste vorm) zou herplaatsen. Inmiddels blijkt u dat echter al zomaar te hebben gedaan; zonder reden dus.

 

Ik had Filip S. nav diens schampere opmerking willen kunnen vertellen dat ik tijdens mijn rechtenstudie aan de RU Leiden voldoende 'boekjes over recht' heb gelezen om enigszins te weten waarover ik het heb.

 

Hieronder plaats ik een samenvatting van de discussie n.a.v. uw weblog ‘Metabloggen en netiquette’ dd 21 juni 2010. Het ging darain herhaaldelijk over moderatie, gebruiksvoorwaarden, uitingsvrijheid, Grondwet, verwijderingen, censuur, etc.

Eénmaal raden wiens bijdrage werd verwijderd..

 

Ik verzoek u mijn verbanning van uw weblog ongedaan te maken, aangezien ik uw voorwaarde niet had geschonden.

 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: maandag 5 juli 2010 22:09

Aan: 'VK moderator'

Onderwerp: VK weblog 2010-07-05 Peterus - Moderator

 

Beste Moderator,

 

Uit de reacties en discussies op het blog “moderator: minder straf meer aanmoediging” blijkt dat de verbanning voor het leven van een viertal personen, waaronder twee voormalige bloggers, veel reacties oproept bij de verbannenen zelf en bij bloggers. Het is en blijft een dilemma voor beiden dat de moderator de reacties van deze vier verbannenen weghaalt ook al is daar geen enkele aanleiding toe.

 

Dat geeft ergernis naar de verbannen reageerder en naar de blogger. Anderen beslissen over wie bij jou wel of niet mag reageren en dat is hoe dan ook een ingreep van bovenaf. Daarmee worden blogger en reageerder gelijkelijk te kijk gezet als kleine kinderen die niet voor zichzelf kunnen beslissen. Zoals in het echte leven vinden sommige bloggers het prima dat de schoolmeester  de hardhorigen uit de klas zet. Zij vinden de rust wel zo prettig. Maar anderen houden van een beetje anarchie die

uitdagend, chaotische en creatief kan uitwerken.

 

Treedt de VK Moderator als een ouderwetse schoolmeester op die vooral straffen uitdeelt , of ....

 

Dergelijke schoolse maatregelen tegen volwassenen hebben altijd de nare bijsmaak van censuur. Een bijsmaak die bij een krant die de democratie hoog heeft, niet past. Je moet daarom concluderen dat in ieder geval de uitvoering van de ban voor het leven op reageerders maar het beste meteen stop gezet kan worden om het imago van de Volkskrant als een open en tolerante krant niet verder te beschadigen.

 

Uit de reacties van verbannenen en bloggers blijkt ook dat hun rechtsgevoel met de maatregel van levenslange verbanning is aangetast. Natuurlijk heeft de VK redactie het recht om bij conflicten en misbruikers van het vrije woord in te grijpen maar dat leidt al gauw tot onbedoelde willekeur: het “Waarom ik wel en Jantje niet effect”.

 

.... [of] durft de VK moderator de bloggers de ruimte en vrijheid te geven hun eigen weg te zoeken?

 

Dat mag dan soms onvolwassen gezeur zijn, het draagt hoe dan ook niet bij tot een open en tolerante sfeer op het VK blog. Daarom is het geboden om héél terughoudend te zijn met ingrijpen en zeker niet op de wijze zoals dat nu gebeurt. Het opgestoken vingertje van bloggers moet niet meteen gehonoreerd worden. Zij moeten de volwassenheid tonen die nu eenmaal hoort bij het verkondigen van een mening. Wie kaatst kan de bal terug verwachten, zo simpel is dat.

 

Misschien dat de VK redactie cursussen van een dag kan organiseren waarin de blogger o.a. kennis maakt met mogelijkheden om hetzelfde op verschillende manieren te schrijven? Zo’n cursus maakt ook een wederzijds kennismaking tussen krant en blogger mogelijk. Dat schept meteen ook eens een andere band dan die van producent en consument. Dat moet de Volkskrant toch aanspreken?

 

Wat ook ergert is dat de gebruikersregels eenzijdig alle macht bij de VK moderator leggen. Uit de reacties blijkt dat veel bloggers en reageerders VK Blogland  zien als een forum waarop ze hun gedachten en gevoelens over allerlei onderwerpen op hun eigen persoonlijk manier kwijt kunnen. Een blogger heeft het in dat verband zelfs over zijn eigen krant.

 

Dat is misschien wat overdreven maar het is duidelijk dat veel deelnemers het VK blog zien als hun middel om zich met de wereld en  de medemens te bemoeien. Dat op zich is al een heel goede zaak, een voormalige vakbondskrant als de Volkskrant meer dan waardig.

 

Waarom zou een krant als de Volkskrant met zijn sociale achtergrond daar niet meer oog voor hebben in plaats van alleen als eigenaar en bezitter te regeren? Wat is erop tegen om eens te proberen om samen met bloggers een bloggersstatuut op te zetten? Zoiets maakt VK blogland alleen maar boeiender, interessanter en aantrekkelijker.

 

Ooit zijn de ridderroman, de psychologische roman, het schilderkunstige perspectief, het maniërisme, het clair obscure, het minnelied, de kerk en kamermuziek uitgevonden. Dat is niet vanzelf gegaan.  Zo gaat het nu ook met internet en het bloggen. Het is bij zo’n heel nieuwe vorm van communicatie altijd weer telkens opnieuw vallen en opstaan, op zoek naar vorm en inhoud.

 

De mecenassen van vroeger, onder hen waren ook koningen en keizers, begrepen dit heel goed en gaven de kunstenaars van het nieuwe woord, de nieuwe muziek en de nieuwe schilderkunst alle ruimte om zich te ontwikkelen. Dat nu zou het inspirerende voorbeeld moeten zijn voor de Volkskrant. Het zou kunnen dat daarmee de krant zich ook meteen een nog grotere toekomst schept.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: maandag 12 juli 2010 18:02

Aan: 'VK Ombudsman'; 'VK moderator'; 'p.remarque@volkskrant.nl'

Onderwerp: Totale blokkade van een kritische lezer: Ik mag de opiniepagina's van de VK nog steeds niet lézen!

 

Geachte ombudsman en moderator,

 

Het lukt mij nog steeds niet om de opiniepagina’s van de website van de VK op het scherm van mijn pc te krijgen als ik ingelogd ben onder mijn eigen naam (Robert van Waning), e-mail adres (1burger@solcon.nl) en wachtwoord. Als ik die pagina’s anoniem opvraag, lukt het wel.

 

Volgens Ombudsman Thom Meens heeft dit niets te maken met mijn (onterechte en onrechtmatige) verbanning maar ligt het aan een ‘fout in het redactiesysteem’.

 

Volgens de Moderator zie ik ‘beren op de weg’ en kan de redactie mij helemaal niet blokkeren. Zij moest eens weten wat een kwaadwillige redacteur allemaal kan..

 

Ondertussen kan ik als betalend abonnee nu al een hele tijd de opiniepagina’s niet meer op het internet lezen, terwijl iedere niet-abonnee dit wél kan. Eigenlijk moet ik een deel van mijn abonnementsgeld terugvragen wegens wanprestatie.

 

Dat ik als vrije en onberispelijke burger nu al ruim zeven maanden lang niet mag en kan reageren op opiniestukken in de Volkskrant, is even pijnlijk als schandelijk.

 

Ik hoop dat u er nu eindelijk eens voor zult gaan zorgen dat ik die opiniestukken tenminste wel gewoon onder mijn eigen naam kan lezen.

 

Waarom is de redactie van de VK eigenlijk zo bang voor mijn mening?!  Ik scheld, beledig en bedreig nooit, maar ik ben alleen kritisch. Waarom mogen columnisten dat wel zijn, maar gewone burgers niet? Wat is dit voor een democratie?

 

VK weblog: http://www.vkblog.nl/bericht/322178/Verbanning_dient_meestal_om_kritiek_uit_te_schakelen._Leve_de_democratie._Leve_het_publieke_debat.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: dinsdag 3 augustus 2010 14:15

Aan: 'redactie@volkskrant.nl'

Onderwerp: Aan Melle Drenthe (Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!)

 

Geachte Melle Drenthe,

 

In november 2009 werd ik door Henk Müller verbannen uit de openbare reactie- en discussieruimtes van de Volkskrant op het internet op grond van een kritische (maar keurige en inhoudelijke) reactie op een column van Paul Brill. *)  Sindsdien mag ik niet meer reageren op opiniestukken, columns en commentaren in de VK. Deze blokkade werd enige tijd geleden zelfs zodanig uitgebreid dat ik de opiniepagina’s zelfs niet meer kan lezen op mijn eigen pc thuis, maar alleen op pc’s met een ander IP-adres. Dit gaat m.i. te ver, want behalve kritische lezer ben ik ondertussen ook nog altijd betalend abonnee van de Volkskrant.

 

Hieronder staat een klein gedeelte van de uitgebreide correspondentie waarin ik in de afgelopen acht maanden tevergeefs heb geprobeerd heb om mijn onterechte en onrechtmatige verbanning ongedaan te laten maken. Als kritische en maatschappelijk betrokken burger lijd ik ernstig onder het feit dat ik niet kan deelnemen aan het publieke debat op het door mij gekozen openbare forum.

 

Een krant die niet tegen kritiek kan, is geen journalistiek medium, maar een orgaan.  

 

Gistermiddag heb ik hierover gesproken met de heer Rutenfrans. Hij zou kijken wat er aan de hand is en wat hij daar wellicht aan kon doen. Hij zou mij terugbellen, maar dat heeft hij nog niet gedaan.

 

Ik hoop dat u voor elkaar kunt krijgen dat in ieder geval de opiniestukken op mijn eigen pc kan lezen. Dat ik daarop ook mag en kan reageren zoals alle andere burgers van Nederland, is  dan hopelijk de volgende stap.

 

*)

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

(Voor de context: zie mijn e-mail van donderdag 24 juni 2010 10:43, hieronder.)

 


Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 3 augustus 2010 14:27

Aan: 'p.remarque@volkskrant.nl'

Onderwerp: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Beste Philippe,

 

Hartelijk gefeliciteerd met je benoeming tot hoofdredacteur van de Volkskrant.

 

Ik wil graag je aandacht vragen voor de volgende kwestie:

 

In november 2009 werd ik door Henk Müller verbannen uit de openbare reactie- en discussieruimtes van de Volkskrant op het internet op grond van een kritische - maar keurige en inhoudelijke *) - reactie op een column van Paul Brill.  Sindsdien mag ik niet meer reageren op opiniestukken, columns en commentaren in de VK.

 

Deze blokkade werd enige tijd geleden zelfs zodanig uitgebreid dat ik de opiniepagina’s zelfs niet meer kan lezen op mijn eigen pc thuis, maar alleen op pc’s met een ander IP-adres. Dit gaat m.i. te ver, want behalve kritische lezer ben ik ondertussen ook nog altijd betalend abonnee van de Volkskrant.

 

Hieronder staat een klein gedeelte van de uitgebreide correspondentie waarin ik in de afgelopen acht maanden tevergeefs heb geprobeerd heb om mijn onterechte en onrechtmatige verbanning ongedaan te laten maken. Als kritische en maatschappelijk betrokken burger lijd ik ernstig onder het feit dat ik niet kan deelnemen aan het publieke debat op het door mij gekozen openbare forum.

 

Een krant die niet tegen kritiek kan, is geen journalistiek medium, maar een orgaan.  

 

Gistermiddag heb ik hierover gesproken met Chris Rutenfrans. Hij zou kijken wat er aan de hand is en wat hij daar wellicht aan kon doen. Hij zou mij terugbellen, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Eerder had ik al aan Ombudsman Thom Meens en aan de (anonieme) moderator gevraagd om die malle blokkade op te heffen, maar niemand kan of wil er iets aan doen. Ondertussen kan iedereen de Volkskrant op het internet lezen, behalve deze abonnee. Eigenlijk is het allemaal te gek voor woorden, maar meestal betekent dit dat er juist veel vergeefse woorden aan besteed moeten worden.

 

 

Van: Philippe Remarque

Verzonden: dinsdag 3 augustus 2010 22:53

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: Re: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Beste Robert,

 

dank, en bij terugkeer op de krant volgende week zal ik navragen wat er precies is gebeurd.

 

Vriendelijke groet, 

Philippe 

 

Van: Robert van Waning 

Verzonden: woensdag 4 augustus 2010 12:15 

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: Fijn, bedankt. (RE: Totale blokkade: Ik mag nu zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!) ]

 

Beste Philippe,

 

[..]

Omdat ik doodongelukkig ben door deze toestand van rechteloosheid en machteloosheid heb ik gisteren uitgebreid gebeld met de klantenservice van je krant. Door die malle blokkade tenslotte niet geleverd krijg waar ik als abonnee recht op heb. Die aardige mevrouw zei dat zij hier niets aan kon veranderen. Niemand heeft er tot dusver iets aan kunnen of willen doen: de ombudsman niet, de huidige moderator niet, de opinieredactie niet en ook adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout niet.

 

Voor mijn permanente verbanning is nooit een reden gegeven die gegrond was op enige regel van wet, gebruiksvoorwaarden of fatsoen. Volgens Ombudsman Thom Meens was de toon (’Knap hè?’..) van mijn gewraakte reactie op de column van Paul Brill niet fatsoenlijk geweest. Er stond echter geen onvertogen woord in. Arie Elshout dacht dat ik Henk Müller ernstig had beledigd, maar hij kon niet zeggen waarom. Elshout adviseerde mij om maar eens een goed gesprek te hebben met Henk Müller. Ik ga echter niet op mijn knieën naar de man die mij dit onrecht heeft aangedaan. Meningsuiting (binnen de kaders van recht en fatsoen) is tenslotte geen gunst maar een democratisch recht en soms zelfs een maatschappelijke verplichting, een burgerplicht. Zo beschouw ik het althans en wie wil mij daarin tegenspreken?

[..]

(Bekijk alsjeblieft ook eens mijn VK weblog http://www.vkblog.nl/blog/2021/DONQUI )

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 5 augustus 2010 13:07

Aan: 'redactie@volkskrant.nl'; 'opinie@volkskrant.nl'; 'service@volkskrant.nl'; 'brieven@volkskrant.nl'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Aan Melle Drenthe en Chris Rutenfrans (Herinnering: Ik kan nog steeds de opiniepagina's van de VK niet op mijn eigen IP-adres lezen.)

 

Geachte Melle Drenthe en Chris Rutenfrans,

 

Bent u er inmiddels achter gekomen hoe het komt dat ik thuis op  mijn eigen IP-adres de opiniepagina’s niet op het scherm van mijn pc krijg?

 

Heeft dit nu wel of niet te maken met mijn (onterechte en onrechtmatige) verbanning? Zo ja: Die betreft toch alleen het schríjven van reacties, en niet het lezen van de pagina’s met columns, commentaren, ingezonden brieven en andere opiniestukken? Zo niet: Waarom wordt die fout dan niet hersteld zodat ik als abonnee eindelijk weer krijg waarvoor ik maandelijks mijn abonnementsgeld betaal?!

 

Chris Rutenfrans had beloofd om mij terug te bellen, Melle Drenthe u zou kijken wat er aan de hand is. Ook de klantenservice van de Volkskrant beloofde mij er in te zullen duiken en mij er de volgende dag (gisteren, inmiddels) over terug te bellen. Ik hoor echter helemaal niets.

 

 

Van: VK Redactie [mailto:redactie@volkskrant.nl]

Verzonden: donderdag 5 augustus 2010 13:32

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Aan Melle Drenthe en Chris Rutenfrans (Herinnering: Ik kan nog steeds de opiniepagina's van de VK niet op mijn eigen IP-adres lezen.)

 

Geachte Robert van Waning,

 

U heeft mij de e-mail met het gebeurde toegezonden omdat u graag aan mij kwijt wilde wat er precies gebeurd was. Ik heb u in ons gesprek al verteld dat wij er niets aan kunnen doen omdat de bans uitgedeeld worden door de moderators op de redactie met steun van de hoofdredactie en dat u dus of bij de hoofdredactie of bij de ombudsman aan het goede adres bent. Ik heb nooit gezegd dat ik het probleem zou oplossen, want dat kan ik niet.Dat u de opiniepagina niet opkomt zal ongetwijfeld met de ban te maken hebben want de site is gewoon in de lucht.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: donderdag 5 augustus 2010 14:05

Aan: 'VK Redactie'

Onderwerp: Aan Melle Drenthe (Herinnering: Ik kan nog steeds de opiniepagina's van de VK niet op mijn eigen IP-adres lezen.))

 

Geachte Melle Drenthe,

 

Ik schreef niet dat u beloofd had om het probleem op te lossen, maar : “Melle Drenthe zou kijken wat er aan de hand is.” Ik heb niet de indruk dat u die moeite heeft willen nemen. Chris Rutenfrans had wél beloofd om mij terug te bellen, wat hij nog steedfs niet heeft gedaan, evenmin als de klantenservice..

 

Ik schreef u (met afschriften) dat noch de Ombudsman (“Het ligt niet aan mij!”) noch de moderator (“U ziet beren op de weg. Wij kunnen dat zelfs niet.”) in staat is om het probleem op te lossen. Volgens hen ligt de oorzaak bij de opinieredactie. En die stuurt mij dus weer terug van het kastje naar de muur.

 

Wat vindt u er eigenlijk zelf van dat een lezer voor straf niet meer uw opiniepagina’s op het internet mag lezen? En hoe denkt u zelf over het verbannen van lezers die correcte (en rake!) kritiek uiten zonder enige regels van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden te schenden? Vindt u dat de zware sanctie van een permanente uitschakeling van het publieke debat op uw forum in een redelijke verhouding staat tot mijn kritische reactie op de column van Paul Brill? Ik ben zeer benieuwd naar uw opinie. Open en vrije discussie is immers de voornaamste voorwaarde voor democratie.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: donderdag 5 augustus 2010 14:33

Aan: 'Robert van Waning'

Onderwerp: Aan Melle Drenthe. Nog even dit.

 

Geachte Melle Drenthe,

 

U schreef dat ik bij de hoofdredactie aan het goede adres zou zijn. Philippe Remarque weet echter van niets, schreef hij. Adjunct-hoofdredacteur Are Elshout schreef mij ooit dat ik maar eens een goed gesprek met Henk Müller moest voeren. Alsof mijn grondrecht van vrije meningsuiting afhankelijk is van diens goedgunstigheid..  

 

U schreef ook: “Dat u de opiniepagina niet opkomt zal ongetwijfeld met de ban te maken hebben want de site is gewoon in de lucht.”

 

Dat is nu juist het probleem. Dat uw site gewoon in de lucht is, kan ik namelijk overal ter wereld zien, behalve bij mij thuis.

 

Dit ‘omgekeerde huisarrest’ is in strijd met beginselen en regels van democratie, grondwet, rechtsstaat en onafhankelijke journalistiek en is dus best wel nieuwswaardig, vindt u ook niet?  

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: maandag 9 augustus 2010 15:47

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: Totale blokkade: Ik kan niet alleen de opiniepagina's niet lezen maar ook niet het archief gebruiken. Te dol voor woorden.

 

Beste Philippe,

 

Mijn uitsluiting door de VK lijkt nóg verder te reiken dan ik dacht.  Jullie redactiesysteem slaat kennelijk volledig op tilt bij het zien van mijn IP-adres.

 

Ik kan namelijk niet alleen de opiniepagina’s (inclusief Columnisten en Commentaar) niet lezen, maar ik kan ook niet als abonnee gebruik maken van jullie archief. Afgelopen zaterdag zocht ik daar op de trefwoorden  ‘dan gedacht’. Er waren meer dan 1.400 hits, maar ik kreeg slechts de eerste 10 te zien. Het wordt steeds moeilijker om niet in een complot te gaan geloven.

 

Hans Wansink schreef in zijn obituary over Tony Judt:

 

“Tony Judt stond als progressieve publieke intellectueel zeker zijn mannetje in harde polemieken met neoconservatieven en clubs als de American Jewish Committe die hem het zwijgen wilden opleggen vanwege zijn kritiek op Israël.”

 

Niet alleen het AJC maar ook de VK kan er wat van. Jouw opinieredactie heeft mij om dezelfde reden ruim acht maanden niet alleen het zwijgen opgelegd, maar probeert mij ook het lezen en archiefonderzoek te belemmeren. Mooie waakhond.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 18 augustus 2010 16:00

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: "Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie." (VK 5/1/2010)

 

Beste Philippe,

 

In verband met mijn verbanning mag ik nog steeds niet de opiniepagina’s van jouw krant op het internet lezen, artikelen in het archief opzoeken en ‘natuurlijk’ ook niet meer reageren op opiniestukken en deelnemen aan het publieke debat op de daarvoor bedoelde openbare discussieplatforms op jullie website.

 

Ondertussen haalt de abonnementenadminstratie nog wel steeds periodiek het volledige abonnementsgeld van mijn bankrekening. Ik vind dit echt onbehoorlijk, ondemocratisch, onrechtsstatelijk én bovendien wanprestatie, want ik krijg niet waarvoor ik betaal.

 

Ik had jou al geschreven wat er is gebeurd. Jij wilde het verhaal echter ook horen van degene die mij dit onrecht heeft aangedaan. Fair enough. Ik hoor alleen (weer) niets meer.. Dit gaat al vele maanden zo.

 

Mijn uitsluiting van het publieke debat op het openbare discussieforum van mijn keuze (dat van mijn ochtendkrant)  heeft een lange en roerige voorgeschiedenis waarin ik echter nimmer enige grens van wet of fatsoen heb overschreden. Jouw redactie heeft echter regelmatig moeite met mijn kritische opvattingen en meningsuitingen.    

 

Op 6 februari 2008 schreef ik in een reactie op het Commentaar ‘Oude taferelen in het nieuwe Afrika’:

 

“Wie dit Commentaar leest, denkt natuurlijk dat een krant die zich zó fel afzet tegen het maatschappij-ontwrichtende tribalisme er zelf alles aan doet om deze hardnekkige splijtzwam ook in de eigen gelederen en kolommen te bestrijden. Het tegendeel blijkt vaak het geval.

Er is juist geen 'onafhankelijke' krant die zo veel tribale binding en belangenbehartiging stopt in haar columns en recensies en zelfs in haar verslaggeving en commentaar.

Afgelopen zondag zou VK-columnist en -commentator (die combinatie deugt niet) en Israël-lobbyist Paul Brill tijdens een VK-Forum in De Balie de socioloog en publicist Abram de Swaan ondervragen over het toenemende 'anti-Israël enthousiasme'.

Het moet gezegd dat Martin Sommer hierover echter met geen woord repte in zijn verslag [van dat publieke debat]. Het kan natuurlijk zijn dat de interne strijd tegen sektarische bedreiging van journalistieke onafhankelijkheid zijn vruchten begint af te werpen. Dat goede nieuws mag van mij best in de krant. U laat uw zich als 'onafhankelijk' afficherende krant misbruiken voor belangenbehartiging en zelfs pure agitprop.”

 

De opinieredactie verwijderde die reactie vrijwel onmiddellijk van de website en verbande mij van het discussieplatform. Ik heb mij hierover beklaagd bij de Raad voor de Journalistiek. Om mijn kwalificatie van Paul Brill als ‘Israël Lobbyist’ (geen scheldwoord) aannemelijk of althans begrijpelijk te maken, overhandigde ik aan de Raad een lange lijst artikelen, columns, recensies en reportages van Paul Brill.

 

De Raad gaf mijn standpunt o.a. als volgt weer:

 

“Volgens klager is Brill, gezien de duidelijke teneur van zijn publicaties, voortdurend doelbewust bezig om met zijn visie de meningen van zijn lezers te beïnvloeden, voornamelijk ten gunste van Israël en ten kwade van Iran. Dit heeft niets meer te maken met onafhankelijke journalistiek maar wel met het behartigen van specifieke belangen, met lobbyisme dus. Klager benadrukt dat iedereen de belangen van Israël mag behartigen, maar niet onder het mom van journalistieke integriteit en betrouwbaarheid. Volgens klager zijn er grenzen, ook aan journalistiek. Het moet dan ook kunnen dat klager het journalistieke lobbyisme van Brill aan de kaak stelt. Klager stelt dat zijn recht op vrije meningsuiting van een hoger belang is dan de wens en onbeperkte mogelijkheid van sommige medewerkers van de Volkskrant om hun eigen agenda te volgen. Klager achter het daarbij onder meer van belang dat hij zijn mening niet in een krant of een ander massamedium heeft geuit, maar op de site van de Volkskrant zelf. [Brill had zodoende volop gelegenheid om de aantijging in hetzelfde forum te weerspreken.] Volgens klager was de betiteling ‘lobbyist’ niet onrechtmatig en had de complete tekst van de redactie dan ook niet zomaar verwijderd mogen worden. Censureren is een democratische doodszonde, zeker als een krant het doet.”

 

Tot mijn ontsteltenis en blijvend onbegrip verklaarde de RvdJ mijn klacht echter ongegrond.

 

Behalve ikzelf waren ook de democratie, de rechtsstaat en de onafhankelijke journalistiek de verliezende partijen, belangen en waarden. Zolang er geen regels van wet, recht en fatsoen worden geschonden, zolang er dus geen mensen smadelijk worden beledigd of bedreigd, zolang er geen sprake is van opruiing of het oproepen tot geweld, zolang er geen grove of smerige dingen worden geschreven, en zolang geen zakelijke of persoonlijke belangen van (medewerkers van) de Volkskrant worden geschaad, zolang dienen lezers ‘behoudens hun verantwoordelijkheid voor de wet’ hun oprechte meningen in het publieke debat op openbare discussieplatforms te kunnen en mogen uiten.

 

Op 27 november 2009 schreef Paul Brill in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’:

 

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

 

Hierop reageerde ik als volgt in de daarvoor bestemd ruimte op de website van jouw krant:

 

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

 

Die reactie was opiniebaas Henk Müller kennelijk onwelgevallig. Hij verwijderde namelijk niet alleen die reactie maar verbande mij bovendien permanent van de website. Sindsdien alleen nog maar onder schuilnaam en vanaf andere pc’s kan reageren op opiniestukken en deelnemen aan discussies. Deze sanctie werd naderhand zonder enige mededeling zodanig uitgebreid dat ik zelfs geen opiniestukken meer kan lezen op de website van de Volkskrant en ook geen artikelen meer kan opzoeken in het archief! Als abonnee, mind you!

 

Op 14 augustus jl benutte Paul Brill zijn wekelijkse column wederom om de publieke en politieke opinie rijp te maken voor een onuitgelokte aanval door Israël op Iran. Zoals je weet beschouw ik dat als een nog groter gevaar voor de stabiliteit van de mondiale verhoudingen als destijds de aanvalsoorlog tegen Irak. Brill schreef in zijn column ‘De ayatollahs tonen een Sovjet-gezicht’ o.a.:

 

“Toen het Iraanse regime de verkiezingsuitslag vervalste en het protest daartegen resoluut de nek omdraaide, hadden de VN-sancties tegen Iran nog weinig om het lijf.”

 

Dit commentaar is werkelijk ‘beyond chutzpah’ want Paul Brill draait eigenhandig zijn critici de nek om en hij vervalst op die manier het publieke democratische debat over de manier waarop de journalistiek de publieke meningsvorming en de politieke besluitvorming in een richting stuurt die met ons algemeen belang niets te maken heeft.

 

Paul Brill schrijft smalend in zijn column:

 

“Het Iraanse bewind dicht zichzelf een heilige missie toe, in eigen land en in de wereld.”

 

Iran en Israël zijn dus niet alleen op het nucleaire en machtspolitieke vlak elkaars concurrenten in het Midden-Oosten maar ook op het missionaire vlak, want ook de zionisten streven er nog steeds naar om van Israël een lichtend voorbeeld voor de wereld te maken. Dat zou dus wel eens het verblindende licht van een atoombom kunnen zijn.

 

Vol afschuw schrijft Paul Brill dat Iran ‘stalinistische methoden’ niet schuwt om de oppositie te onderdrukken, terwijl hij hetzelfde doet met zijn critici.

 

De dingen die Paul Brill schrijft, verdienen kritische en inhoudelijke kritiek en tegenspraak. Die zijn inmiddels vrijwel geheel uitgeschakeld, zodat nu alleen nog maar meelopers kunnen reageren op zijn columns en zogenaamde ‘recensies’ waarin kritische boeken over Israëls wandaden worden afgekraakt (zoals onlangs het behartenswaardige boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’ van Anja Meulenbelt (met 685 voetnoten die verwijzen naar gezaghebbende bronnen). 

 

Anja Meulenbelt schrijft in haar boek:

 

“Maar de veiligheidsidelogie slaat ook naar binnen. Het handhaven van mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering, van informatie, is een van de hoekstenen waar een democratie op rust. Zonder vrijheid van meningsuiting, dus ook van protest, is geen politieke vrijheid mogelijk – hoe kan er anders een open en eerlijk publiek debat plaatsvinden? Ook het Hooggerechtshof erkent de vrijheid van meningsuiting als een belangrijk recht, dat alleen ingeperkt mag worden als het evident om veiligheidsrisico’s gaat [157]. Maar in werkelijkheid legt het Hooggerechtshof zich er vrijwel altijd bij neer dat ‘de veiligheid’ boven het recht gaat en daarmee is het een verlangstuk geworden van het militaire complex [158].”

 

Media onttrekken zich aan de essentiële werking van democratische ‘checks and balances’ door hun critici, dissidenten en opposanten willekeurig de mogelijkheid te ontnemen om op adequate wijze weerwerk en tegenspraak te bieden aan de uit hun krachten gegroeide journalistieke middelen en mogelijkheden om de publieke meningsvorming en politieke besluitvorming te beïnvloeden. Hierdoor ontstaat een onwenselijke scheefgroei in de maatschappelijke en democratische verhoudingen.

 

De Volkskrant schreef in haar hoofdredactioneel Commentaar ‘Een Deense held’ op 5 januari jl:

 

“Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, passen niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verheven. Hoe hoog de prijs ook is, het  verdedigen van deze vrijheden is een dure plicht van elke democratische staat. Niet alleen Kurt Westergaard zelf, maar ook de krant waarin hij publiceerde en de Deense gezagsdragers die tot nu toe in deze ernstige zaak geen krimp hebben gegeven, verdienen achting en steun.

 

Wat betekenen deze woorden van jouw krant als zij niet letterlijk mogen worden opgevat?

 

 

Van: Philippe Remarque [mailto:p.remarque@mac.com] 

Verzonden: woensdag 18 augustus 2010 18:28

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: Re: "Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie." (VK 5/1/2010)

 

Ha Robert,

 

[..] Ik beloof je dat ik het met Henk Müller zal bespreken. [..]

 


Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: vrijdag 20 augustus 2010 13:43

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: RE: "Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie." (VK 5/1/2010)

 

Beste Philippe,

 

Het bepalen van de machtsverhouding (en daarmee samenhangende verstandhouding) tussen de journalistiek en burgers in het algemeen en die tussen jouw krant en haar lezers in het bijzonder is misschien wel de belangrijkste beslissing die je als nieuwe hoofdredacteur moet nemen.

 

Is de journalistiek boven kritiek verheven? Staat de krant boven of naast de burgers? Hebben columnisten meer vrijheid van meningsuiting dan burgers? Gelden voor meningsuitingen in reactie- en discussieruimtes strengere beperkingen dan in de maatschappij in het algemeen? Zo ja, waarom, in welke mate en (belangrijk) op grond van welke wet of fatsoensregel?  

Bepaalt opiniechef Henk Müller of ik de opiniestukken van de Volkskrant op het internet wel of niet mag lezen en of ik  wel of niet gebruik mag maken van het archief van de krant net als alle andere abonnees? Heeft hij ook het laatste woord in de beslissing om mij voor altijd het recht te ontnemen om onder mijn eigen naam bijdragen te schrijven in de openbare reactie- en discussieruimten op de website van de Volkskrant?

 

Henk Müller betitelde in zijn ‘recensie’ van 7 aug. jl het stevig gedocumenteerde boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’ van Anja Meulenbelt als ‘Gedram van Anja’. Dit denigrerende oordeel past geheel in de traditie van de Volkskrant waarin de Israël-kritische boeken van gezaghebbende auteurs als Mearsheimer en Walt, Ilan Pappé, Norman G. Finkelstein en Dries van Agt worden afgekraakt door vaste medewerkers van de Volkskrant wier binding met het onderwerp hen diskwalificeert om onder het mom van journalistieke integriteit, objectiviteit een betrouwbaarheid een recensie te mogen schrijven zonder van die binding te gewagen.

 

"The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country."


(Edward Bernays, ‘Propaganda’. (Bron: Nieuwsbrief Information Clearing House, 20 augustus 2010.)

 

Kan ik er ook maar enigszins op rekenen dat diezelfde Henk Müller mij dezelfde rechten en mogelijkheden zal toekennen als aan mensen die critici van Israëls wandaden jegens de Palestijnen met grove valse beschuldigingen de mond trachten te snoeren?

 

Je noemt mijn kwalificaties van Paul Brills werk ‘op voorhand’ overdreven. Zo ken ik je weer, want dat heb je eigenlijk altijd van mijn meningen gevonden, of nu ging over Irak, het milieu, multiculturalisme, censuur, journalistieke manipulatie en de betrekkelijke rechteloosheid en machteloosheid van burgers tegenover de media. (voor enkele voorbeelden: zie hieronder). Jouw oordeel is nog mild vergeleken met dat van 8 november 2002 toen je mijn woordkeus vond getuigen van een ‘paranoide denktrant’ (“Je draaft echt door, Robert.).

 

In de Sovjet-Unie was ik al lang opgesloten in een psychiatrische inrichting. In de virtuele Goelag van de journalistiek waarin ik mij nu bevind mag ik mijn meningen niet meer uiten, maar ik kan mij gelukkig nog wel vrij bewegen. Moet ik dus maar mijn zegeningen tellen, vind je?

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: vrijdag 20 augustus 2010 16:20

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: Ondertussen word ik op het VK Blog uitgescholden voor 'antisemiet', want dat mag wél van Henk Müller..

 

Philippe,

 

Ondertussen word ik op het VK Weblog door ‘geregistreerde gebruikers’ zonder deugdelijke onderbouwing uitgescholden voor ‘notoire antisemiet’. Dat mag dus wél van Henk Müller..  It’s an uphill battle.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2010 14:53

Aan: 'Philippe Remarque'

Onderwerp: Totale blokkade: Ik mag zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Beste Philippe,

 

Ik mag nog steeds niet de opiniepagina’s van de Volkskrant (inclusief de columns en het commentaar) op het internet LEZEN. Behalve vrije burger ben ik ook abonnee, mind you!

 

Het is mij ook nog steeds verboden om op opiniestukken, columns en commentaar te reageren. Mijn jarenlange deelname  aan de publieke discussies op het openbare discussieplatform op jullie website wordt nu ook al acht(!) maanden geblokkeerd. Dit heeft allemaal te maken met een (kennelijk permanente, al is mij dat nooit verteld) verbanning door de opinieredactie van jouw krant vanwege een ironische, op zichzelf volkomen fatsoenlijke, maar kennelijk rake kritiek op de onmiskenbare partijdigheid en vooringenomenheid van één van jouw columnisten.

 

Kritiek, ook scherpe en ironische, moet toch kunnen en mogen?

 

Jij noemde mijn kritiek op Paul Brill op voorhand ‘overdreven’, maar columnisten wordt toch ook niet het zwijgen opgelegd als zij kritiek uiten op een falende politicus en daarbij misschien wat overdrijven?

 

Wij leven toch in een democratie waarin het recht, de waarde, de functie van vrije meningsuiting en van een open en kritisch publiek debat wordt erkend en beschermd door onze Grondwet en door onze vrije pers?

 

 

Van: Remarque, Philippe [mailto:p.remarque@volkskrant.nl]

Verzonden: maandag 30 augustus 2010 16:25

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Totale blokkade: Ik mag zelfs de opiniepagina's van de VK niet meer lézen!

 

Beste Robert,

 

Ik heb hier over gesproken. Je bent echt een van de zeer weinigen die de krant voor dergelijke problemen stelt, bedenk dat als  je met woorden als Grondwet en democratie schermt.  

 

Wij kunnen het aanbod herhalen dat je al eens eerder is gedaan: als jij je onthoudt van aanvallen ad hominem, kun je toegang krijgen tot de commentaarsecties onder artikelen. Dus laat me maar weten of je in staat bent je hierop vast te leggen.

 

Het lezen van pagina’s op internet kunnen wij niet blokkeren, dat is technisch onmogelijk.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: maandag 30 augustus 2010 18:42

Aan: 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: Moet ik vooraf toestemming vragen voor het uiten van mijn mening? Het moet niet gekker worden.

 

Beste Philippe,

 

Nou ja, zeg. Moet ik jullie werkelijk vooraf toestemming vragen voordat ik mijn mening mag uiten? Het moet niet gekker worden.

Ik had geschreven:

 

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

 

Dat was een reactie op wat Paul Brill had geschreven in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009):

 

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

 

Dat ‘knap hè?’ sloeg op de manier waarop Paul Brill het noemen van Israël als ‘hot issue’ had vermeden en niet op zijn persoon. Dat verschil hoef ik jou toch niet te vertellen? Lees je wel eens columns? Over ‘ad hominem’ gesproken.. Mijn motto is: ‘Wat Blokker mag (mocht), mag een blogger ook’. Zo niet: Op grond van welke wet of democratisch en/of rechtsstatelijk beginsel dan niet? (Ik besef nu dat ook Jan Blokker door de Volkskrant werd weggepest.)

 

Paul Brill is al enkele jaren bezig om de geesten in Nederland rijp te maken voor de Israëlische aanval op Iran. Daar mag ik best tegen ageren vind ik. Sterker nog: daar móet ik wel tegen ageren. Zo’n aanval zou immers op een nog grotere ramp uitdraaien dan die op Irak en de vergeefse oorlog in Afghanistan. Daar heb ik ook altijd (vergeefs) tegen geageerd, net als (even vergeefs) tegen het overschatte Nederlandse pensioenstelsel, de groei van Schiphol en van het vliegverkeer, het ondoordachte en democratisch niet-gelegitimeerde multiculturalisme, scooters in voetgangersgebieden, de Israëlische nederzettingenpolitiek, de blokkade van Gaza, etc.)

 

Wat die blokkade van de opiniepagina’s betreft: Ik kan die overal en op iedere pc oproepen en lezen, behalve op mijn eigen pc thuis. Het is dus duidelijk dat het redactiesysteem op mijn IP-adres reageert met een blokkade. Kom maar langs om te controleren. Dat heb ik heus niet zelf gedaan. Laat je niet voor de gek houden. Bij jou werken een paar mensen die mij op alle mogelijke manieren de mond willen snoeren. Als hoofdredacteur van een onafhankelijke krant mag jij dat niet laten gebeuren. Our’s is a democracy, after all.

 

Je schrijft dat ik één van de weinigen ben die jouw krant voor dit probleem stelt. Je weet echt niet waar je het over hebt, want je hebt kennelijk geen idee hoeveel mensen inmiddels door jouw opinieredactie effectief zijn kaltgestellt omdat hun kritiek de redactie niet welgevallig was. Jij hoort slechts één kant van dit verhaal, en dat is een zeer partijdige visie.

 

Ondertussen wordt op het VK weblog ‘vanuit Israëlisch oogpunt’ (en onder de Israëlische vlag) op schaamteloze wijze propaganda gevoerd voor de Israëlische nederzettingenpolitiek en voor de blokkade van Gaza. Dat mag dus wel.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 1 september 2010 17:54

Aan: 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: Totale blokkade blijft dus gehandhaafd omdat ik mijn meningen wil kunnen blijven uiten?

 

Beste Philippe,

 

Dus als ik niet beloof dat ik geen kritiek meer zal uiten op columnisten, commentaarschrijvers en andere opiniemakers, dan blijft de toegang tot de commentaarsecties onder de opinie-artikelen voor mij dus gesloten?

 

Waartoe dienen die opinie-artikelen dan eigenlijk? Louter voor mededelingen? En waartoe dient dat ‘openbare’ platform voor reacties, commentaren en ‘publiek debat’? Louter voor instemmende geluiden? Als applausmachine, dus?

 

Ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat jij je daar gemakkelijk bij voelt. Kriebelt het bij jou niet een beetje in de sectie grondrechten, democratische vrijheden en onafhankelijke journalistiek ?

 

Zal ik je voorbeelden geven van reacties die onlangs werden verwijderd en van reacties die mochten blijven staan? Heb jij enig idee hoeveel reageerders inmiddels permanent zijn verbannen? En waarom?

 

Ondertussen krijg ik de opiniepagina’s van jouw krant nog steeds niet op het scherm van mijn pc thuis, maar wel elders op het scherm van mijn laptop en van mijn netbook. Rara..

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@robertvanwaning.nl]

Verzonden: dinsdag 7 september 2010 12:37

Aan: p.remarque@volkskrant.nl; ombudsman@volkskrant.nl

Onderwerp: Maak een einde aan mijn verbanning, want die is onverdiend, onterecht en onrechtmatig.

 

Geachte Hoofdredacteur en Ombudsman,

 

Nu wij weer een paar dagen ergens in een hotel zitten, kan ik ivm mijn verbanning weliswaar nog steeds niet met mijn eigen naam reageren op opiniestukken op de website van de Volkskrant, maar ik kan die artikelen tenminste wel lezen, ook als ik met mijn oorspronkelijke inlognaam heb ingelogd. Thuis kan ik dat nog steeds niet.

 

Hieruit blijkt wel dat uw computersysteem mijn IP-adres nog steeds zodanig geblokkeerd heeft dat ik thuis de Volkskrant zelfs niet helemaal mag en kan lezen, ook al ben ik abonnee. De Volkskrant pleegt hiermee wanprestatie en eigenlijk zou ik (een gedeelte van) mijn abonnementsgeld over de afgelopen maanden terug moeten krijgen.

 

Overigens ben ik van mening dat mijn verbanning uit de reactie- en discussieruimtes op de website van de Volkskrant onverdiend, onterecht en onrechtmatig is. Ik had in mijn ironische reactie van negen maanden geleden VK-columnist Paul Brill immers niet persoonlijk beledigd of bedreigd. Mijn reactie was inhoudelijk, terecht, raak en keurig geformuleerd, zonder één onvertogen woord. En waarom zou ik Paul Brill niet vooringenomen en partijdig mogen noemen zolang ik dit staaf aan de hand van dingen die hij zelf heeft geschreven?

 

In onze democratische rechtsstaat is niets en niemand boven beredeneerde kritiek verheven, en zeker opiniemakers niet.

 

Ik verzoek u deze verbanning ongedaan te maken, ook al wil ik niet beloven dat ik nooit meer kritiek zal uiten op uw krant of op iets wat één van uw verslaggevers of opiniemakers heeft geschreven.

 

Als burger en als lezer van uw krant maak ik immers deel uit van de 'checks and balances' die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden. Probeer daarmee te leven, zou ik willen zeggen.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 8 september 2010 19:11

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: IP-ban belemmert mij nog steeds het lezen van de opiniepagina's van de VK op het internet.

 

Geachte Ombudsman,

 

Inmiddels ben ik weer thuis en dus kan ik door de blokkade van mijn IP-adres de opiniepagina's van de VK niet meer lezen, laat staan dat ik mijn deelname aan diverse discussies (onder een schuilnaam) kan voortzetten. Zo krijgt de Likoed-man Tom Struick van Bemmelen met zijn pro-Israëlische kolonistenpropaganda weer niet de volledige tegenspraak die hij verdient.

 

Op die manier wordt een belangrijk democratisch proces (het open en eerlijke publieke debat) hierdoor belemmerd.

 

Volgens u, de moderator en de hoofdredacteur is het technisch onmogelijk om verbannen lezers het lezen van de opiniestukken (inclusief columns en hoofdredactioneel commentaar) onmogelijk te maken dmv een IP-ban. Ondertussen gebeurt het dus wel en u doet daar niets tegen.

 

Opiniechef Henk Müller en zijn beschermelingen hebben wel erg veel macht en invloed binnen de VK-redactie. Dat is niet gezond en ook niet democratisch.

 

Als abonnee zou ik een deel van het door mij te veel betaalde abonnementsgeld over de afgelopen maanden teruggestort moeten krijgen omdat uw redactie mij het lezen van uw krant op het internet actief belemmert.

 

 

Van: Meens, Thom [mailto:t.meens@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsman

Verzonden: donderdag 9 september 2010 10:03

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: IP-ban belemmert mij nog steeds het lezen van de opiniepagina's van de VK op het internet.

 

Geachte heer Van Waning,

 

[..] wat uw verbanning betreft: ik doe wat ik kan om dat ongedaan te maken. Maar de nieuwe hoofdredacteur heeft op dit moment ook nog wat andere dingen te doen. Heb even geduld, ik ben er dagelijks mee bezig.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: donderdag 9 september 2010 11:13

Aan: 'VK Ombudsman'; 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: Ik wacht al negen maanden op gerechtigheid, rechtsherstel en correcte levering.Geachte Ombudsman en Hoofdredacteur,

 

Inmiddels hoor ik nu al een paar maanden dat iedereen het te druk heeft om een einde te maken aan die malle blokkade die mij zelfs het LEZEN van de opiniepagina’s (inclusief columns en commentaar) belemmert.

 

Ook de klantenservice wil/kan mij niet helpen. Ondertussen int uw krant wel periodiek mijn volledige abonnementsgeld.

 

De Volkskrant belemmert niet alleen willekeurig mijn favoriete mogelijkheid van meningsuiting maar pleegt ook wanprestatie door niet datgene te leveren waarvoor ik betaal.

 

Wat moet ik nu doen: Naar de Raad voor de Journalistiek, de Consumentenbond, een advocaat, de kantonrechter, Op=Op, Vara Kassa, ..? Heeft u nog een suggestie?

 

Of moet ik gewoon nog maar een paar maanden blijven wachten tot iemand bij de Volkskrant eindelijk de moeite wil nemen om mijn IP-ban op te heffen zodat ik mijn ochtendkrant eindelijk weer helemaal op het internet kan LEZEN en ook weer mijn burgerplichten kan vervullen in het publieke debat op het openbare platform van mijn keuze?

 

In mijn reactie op de column ‘Obama’s lakmoesproef’ van Paul Brill (VK 27-11-2009) had ik alleen kritisch gereageerd op de manier waarop hij Israël weer eens uit de wind hield en Iran daarentegen weer demoniseerde. Die reactie was dus niet ‘ad hominem’ zoals nu zelfs de nieuwe hoofdredacteur ten onrechte beweerde.

 

Journalisten zouden toch het verschil moeten kennen tussen een beredeneerde, gestaafde en inhoudelijke kritiek en een persoonlijke belediging. Zij zouden bovendien bestand moeten zijn tegen kritiek, vooral als die gegrond is.

 

Vriendelijke groet,

 

 

Van: Remarque, Philippe [mailto:p.remarque@volkskrant.nl]

Verzonden: donderdag 9 september 2010 11:25

Aan: Robert van Waning; VK Ombudsman

Onderwerp: RE: Ik wacht al negen maanden op gerechtigheid, rechtsherstel en correcte levering.

 

Robert,

 

Hou nou toch eens op ons lastig te vallen. Abonné ben je uit vrije wil.  Ik heb je een aanbod gedaan waardoor je weer wordt toegelaten tot de reactiekolommen. Jij gaat er niet op in. Laten we hiermee dan een punt achter deze discussie zetten . 

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: donderdag 9 september 2010 13:07

Aan: 'Remarque, Philippe'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Ik heb vooraf niemands toestemming nodig voor het uiten van mijn meningen.

 

Philippe,

 

Als abonnee heb ik recht op (voortzetting van) onverkorte en onbelemmerde levering van datgene waarvoor ik al jarenlang periodiek betaal en zal blijven betalen.

 

Als burger heb ik recht op vrije meningsuiting op daartoe bestemde openbare fora voor publiek debat, waarvan de website van mijn ochtendkrant er één is.

 

Volgens de Grondwet heb ik (net zomin als jouw krant) vooraf niemands toestemming nodig voor het openlijk uiten van mijn mening op de daartoe geëigende manieren en op daartoe geëigende plaatsen.

 

Ik hoef dus ook jou noch iemand anders te beloven dat ik geen kritiek zal leveren op opiniemakers de publieke meningsvorming en politieke besluitvorming op grotere schaal beïnvloeden dan normale burgers dit kunnen. Je zou je moeten schamen dat je die eis aan de lezers van jouw krant dúrft te stellen.

 

PS:

Mijn reactie op de column van Paul Brill wás niet 'ad hominem' maar inhoudelijk, beredeneerd, gefundeerd en RAAK.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: donderdag 9 september 2010 20:34

Aan: 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: Stel je nu alsjeblieft gewoon eens voor dat ..

 

Philippe,

 

Stel je nu alsjeblieft gewoon even voor dat jij jouw favoriete ochtend- of avondkrant niet meer zou mogen/kunnen lezen omdat jij je ooit kritisch had uitgelaten over wat een columnist daarin had geschreven..

 

En hoe zou jij je voelen als jij geen kritiek meer zou mogen uiten op wat een invloedrijke opiniemaker had geschreven?

 

Wat zou onze democratie volgens jou als burger dan nog betekenen?

 

 

Van: Robert van WaningVerzonden: maandag 13 september 2010 13:24

Aan: VK Ombudsman

Onderwerp: Gaarne afschriften van de door u verwijderde bijdragen

 

Geachte Ombudsman,

 

Zojuist zag ik dat u zonder enige waarschuwing al mijn bijdragen van uw laatste weblog hebt verwijderd.

 

In de laatste daarvan had ik geschreven dat het accepteren van kritische reacties een vorm van wederhoor is, omdat tenslotte niet alleen de personen en instanties die door journalisten worden bekritiseerd daar belang bij hebben.  

 

Omdat u ooit had geschreven nooit kritische reacties op uw weblog te zullen verwijderen, had ik geen afschriften van mijn reacties en bijdragen bewaard. Ondanks alles vertrouwde ik u nog steeds. Ten onrechte, zoals nu blijkt.

 

Op uw laatste weblog was op zondag nog slechts één reactie gekomen. Ik had daarom een paar onderwerpen genoemd die wél relevant en actueel zijn en die lezers en reageerders wél bezig houden. Ook die kritische reactie hebt u weggehaald. U gaat steeds meer op Henk Müller lijken. Leve het open en eerlijke publieke debat.

 

Wilt u mij alstublieft de door u verwijderde teksten toesturen?

 

 

Van: Meens, Thom [mailto:t.meens@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsman

Verzonden: dinsdag 14 september 2010 8:58

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Gaarne afschriften van de door u verwijderde bijdragen

 

Ik heb geen afschriften. Al uw bijdragen waren niet gerelateerd aan mijn column. Die zijn dus onterecht daar geplaatst. Ik ben het zo langzaamaan beu om telkens dezelfde riedel van niet ter zake doende reacties op mijn weblog te krijgen. Bovendien vind ik het niet chique om te citeren uit correspondentie met derden. Gebruik daarvoor maar uw eigen weblog.

 

En wat dat vertrouwen betreft: ik heb u jarenlang alle ruimte gegeven en mijn weblog ter beschikking gesteld. U hebt dat vertrouwen vanaf dag een net zo beschaamd door telkens dezelfde kritiek te spuien, zonder op mijn columns te reageren. Daar is een weblog niet voor bedoeld.

 

U bent  van harte welkom om op de inhoud te reageren, maar uw een-tweetjes met Harm doet u maar via de telefoon, daar hoeft u de lezers van mijn weblog niet mee lastig te vallen.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 14 september 2010 10:39

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: U verwijderde bijdragen die wél over de inhoud van uw column gingen.

 

Geachte Ombudsman,

 

In tegenstelling tot wat u in uw e-mail en op uw weblog beweert, heeft u een kritische bijdrage verwijderd die wel degelijk over de inhoud van uw column ging:

 

Robert van Waning schreef op 12-09-2010 22:55:

"Het accepteren van kritische reacties van lezers en andere burgers op de website van de krant is de democratische variant van wederhoor. Niet alleen de persoon of instantie die door een journalist of columnist wordt bekritiseerd heeft er namelijk belang bij om zijn/haar mening te geven over (vaak eenzijdige, bevooroordeelde en belangenbehartigende) journalistieke aanvallen.

Bovenstaande bijdragen over het antidemocratische karakter van het monddood maken van kritische reageerders zijn dus níet off-topic."

 

Deze bijdrage ging dus wel degelijk over de inhoud van uw column. Toch had u die verwijderd. Waarom? Te kritisch?

 

In uw weblog schrijft u dat u alle bijdragen die niet over de inhoud van column gaan zult verwijderen. Dit blijkt echter alleen te gelden voor Harm en mij en niet voor die anonieme trol ‘Swanet-g’. Is dat omdat hij tegen u slijmt en naar Harm en mij ons scheldt?

 

De verhouding tussen uw krant en haar kritische lezers wordt verziekt door willekeur, machtsmisbruik en vriendjespolitiek van de redactie. Als vrije burger en als abonné zal ik daar kritiek op blijven uiten, of u en andere VK-medewerkers dat nu leuk vinden of niet.

 

U schrijft dat ik vanaf dag één uw vertrouwen zou hebben beschaamd. U overdrijft schromelijk. Op uw weblog gaf ik voorbeelden van relevante reacties op de inhoud van uw column. Ik kan u u nog veel meer voorbeelden geven van ter zake doende reacties waarop u niettemin niet heeft gereageerd.

 

Wat betreft mijn klachten over mijn verbanning (ik mag mijn mening niet meer uiten op het openbare VK-forum)  en over mijn blokkade (ik mag de opiniepagina’s van de VK op het internet nog steeds niet lezen en ik kan als abonné het archief van de VK zelfs niet raadplegen!):  De VK heeft mij niet alleen monddood gemaakt vanwege keurige maar onwelgevallige kritiek en pleegt bovendien wanprestatie en int ondertussen mijn volledige abonnementsgeld. U verwacht toch niet van mij dat ik mij daarbij neerleg?!

 

Stelt u zich eens voor dat de Volkskrant een permanent verschijningsverbod krijgt opgelegd vanwege een kritisch commentaar op de regering..

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 14 september 2010 11:15

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Uit welke correspondentie had ik letterlijk geciteerd?

 

Geachte Ombudsman,

 

U schrijft: “Bovendien vind ik het niet chique om te citeren uit correspondentie met derden. “

 

Wélk citaat uit wélke correspondentie bedoelt u? Volgens mij heb ik alleen geciteerd uit uw eigen openbare weblog. Volgens mij leest u die reacties op uw eigen weblog niet of althans zonder enige aandacht.

 

Mijn één-tweetje met Harm ging trouwens over manieren om onterechte en onrechtmatige IP-blokkades (gedeeltelijk) te omzeilen. Dat is (helaas) interessant voor lezers van uw rubriek. U behartigt toch ook belangen van lezers mag ik hopen?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 14 september 2010 12:17

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Dat 'aanbod' van uw hoofdredacteur was een democratische gotspe.

 

Geachte Ombudsman,

 

Zoals gewoonlijk schrijft u iets discutabels maar u wilt er niet over discussiëren. Zo werkt dat niet in het maatschappelijk verkeer in een open democratische samenleving.

 

In mijn (door u verwijderde) bijdrage van 12-09-2010 22:37 had ik geschreven:

 

“Ik krijg van de VK-redactie pas weer toegang tot de reactie- en discussieruimtes als ik beloof dat ik hun columnisten niet meer 'ad hominem' zal bekritiseren.”

 

Vindt echt dat ik dat niet mag schrijven?! Ik heb de naam van Remarque niet genoemd. Dat is toch reuze chique van mij?

 

Aangezien mijn reactie op de column van Paul Brill van negen maanden geleden niet ‘ad hominem’ was, kwam het ‘aanbod’ van uw hoofdredacteur erop neer dat ik alleen weer toegang zal krijgen tot het reactie- en discussieplatform als ik geen kritiek meer zal uiten op opiniestukken in de Volkskrant.

 

Dat ‘aanbod’ was niet bepaald privé-correspondentie maar een democratische gotspe die openlijk aan de kaak dient te worden gesteld omdat in dit ‘aanbod’ de verhouding tussen krant en burger op onaanvaardbare wijze wordt vastgesteld.

 

Waarom verwijderde u wel bijdragen van mij en van Harm en niet die van ‘Swanet-g’, ondanks het feit dat die niet over de inhoud van uw column ging. Omdat hij naar u zit te slijmen en ons uitscheldt? Is dat wat u wilt?

 

PS

In mijn (door u verwijderde) bijdragen had ik ook geschreven:

 

“De Volkskrant blijkt echter niet alleen afwijkende opvattingen te hebben over de betekenis van begrippen als 'ad hominem' en 'off-topic', maar kennelijk ook van 'democratie' en 'onafhankelijke journalistiek' en 'vrijheid van meningsuiting'.

 

Wie belooft geen aanvallen 'ad hominem' te zullen doen en ook niet 'off-topic' te zullen reageren, kan alsnog verbannen worden als zijn/haar keurig geformuleerde inhoudelijke on-topic kritiek de redactie om willekeurige redenen niet welgevallig is..

 

Journalisten en columnisten houden nu eenmaal alleen van het leveren van kritiek, en niet van het ontvangen daarvan. Zodoende is onze democratie geleidelijk verworden tot een mediacratie.”

 

Dat is reuze relevant in een discussie over misbruik van ‘journalistieke speelruimte’.

 

 

Van: VK moderator [mailto:moderator@volkskrant.nl]

Verzonden: donderdag 16 september 2010 20:13

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: Inloggen blogsite

 

Dag meneer Van Waning,

 

Ik heb uw schorsing op de opiniesite (tijdelijk) ongedaan gemaakt omdat ik wil weten of dat inderdaad samenhangt met het inloggen als blogger.

Kunt u dat voor mij uitproberen?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 7:18

Aan: 'VK moderator'; 'VK moderator'; 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: De blokkade van de opiniepagina's is nog onrechtmatiger dan die van de reactieruimtes.

 

Geachte moderator,

 

Ondanks dat u na negen lange maanden mijn onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning en (almaar strenger wordende) blokkade louter om technische redenen even ongedaan heeft gemaakt (of dat althans hebt geprobeerd), kan ik nog steeds niet inloggen.

 

Ik kan als oude en jarenlange abonné van de Volkskrant ook nog steeds niet de opiniepagina’s  en het archief van mijn ochtendkrant raadplegen.

 

Dit is niet alleen wanprestatie maar ook een democratiscche en rechtsstatelijke schande waarvoor de Volkskrant zich tegenover een rechter zou moeten verantwoorden als ik daravoor de tijd, de energie en het geld had.

 

"Ook in een niet-totalitair systeem zoals in Nederland, kun je veroordeeld worden voor iets wat je niet hebt gedaan," zegt filmregisseur Marleen Gorris van in de Volkskrant. Dat heb ik inderdaad ondervonden, want de reactie die negen maanden(!) geleden tot mijn verbanning en blokkade leidde, was keurig geformuleerd, on-topic en níet 'ad hominem' zoals VK's opiniechef Henk Müller, ombudsman Thom Meens en de nieuwe hoofdredacteur ten onrechte beweren. Die reactie was echter wél kritisch en raak, en daar kunnen journalisten en columnisten slecht tegen.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 9:01

Aan: 'VK Ombudsman'; 'Remarque, Philippe'

Onderwerp: De VK-redactie heeft haar ultieme doel bereikt: Ik ben uitgeschakeld.

 

(Voor uw en mijn dossier.)

 

Geachte ombudsman, geachte hoofdredacteur,

 

Ondanks dat de moderator na negen lange maanden mijn onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning en (almaar strenger wordende) blokkade louter om technische redenen even ongedaan heeft gemaakt (of dat althans heeft geprobeerd), kan ik nog steeds niet inloggen op het VK weblog. Ik kan nu dus zelfs ook al geen weblogs meer schrijven om journalistieke misstanden aan de kaak te stellen. De redactie van uw krant heeft hiermee haar ultieme doel bereikt: Ik ben uitgeschakeld, ‘kaltgestellt’.

 

Als oude en jarenlange abonné van de Volkskrant kan ik ook nog steeds niet de opiniepagina’s  en het archief van mijn ochtendkrant raadplegen.

 

Dit is niet alleen wanprestatie maar ook een democratische en rechtsstatelijke schande waarvoor de Volkskrant zich tegenover een rechter zou moeten verantwoorden als ik daarvoor de tijd, de energie en het geld had.

 

Filmregisseur Marleen Gorris zei in het interview in de Volkskrant van gisteren (16/9):

 

“Thema van alle tijden, dat je als individu denkt dat de grote instituties geen fouten maken.  Je kunt wel zeggen: ja, dat was de Sovjet-Unie, het communisme, dat was Stalin, een psychopaat die bang was voor intellectuelen, dus hij probeerde hen uit te roeien voordat ze hem iets aandeden. Maar ook in een niet-totalitair systeem, zoals in Nederland, kun je veroordeeld worden voor iets wat je niet hebt gedaan. Ina Post, Lucia de B. Die vrouwen hebben jarenlang vastgezeten omdat men aannam dat ze wel iets móesten hebben gedaan, omdat politie en justitie dat nou eenmaal bewezen achtten.”

(Karolien Knols, ‘Ik maak graag verhalen over vrouwen’, VK 16-09-2010.)

 

Dat je in Nederland ten onrechte veroordeeld kunt worden voor iets wat je niet hebt gedaan, dat heb ik inderdaad ondervonden. Mijn reactie die negen maanden(!) geleden tot mijn verbanning en blokkade leidde, was keurig geformuleerd, on-topic en níet 'ad hominem' zoals de opiniechef, de ombudsman, de moderator en zelfs de nieuwe hoofdredacteur ten onrechte beweren. Die reactie was echter wél kritisch en raak, en daar kunnen journalisten en columnisten slecht tegen.

 

Kritische reageerders en bloggers worden in Nederland niet uitgeroeid, maar zij worden door redacties en moderatoren wel op alle mogelijke manieren tegengewerkt, gecensureerd, geblokkeerd, uit het publieke debat verbannen en zodoende geëxcommuniceerd en buiten de maatschappelijke orde geplaatst. Door de ‘vrije pers’, journalistiek, dus! Kan het gekker? Het kan allemaal nog veel enger worden, maar daarvoor moet onze tot mediacratie verworden democratie inderdaad nóg totalitairder worden dan ons Wakker Nederland inmiddels al is.

 

Mijn verbanning is in de afgelopen maanden alleen maar verder uitgebreid, en nog steeds zonder enige geldige reden.

 

Tot dusver had mijn (onterechte) verbanning voor mij de volgende consequenties:

 

- Niet meer mogen/kunnen reageren op columns, commentaren en opiniestukken.

- De opiniepagina’s van de VK niet meer thuis op mijn eigen pc kunnen lezen.

- Als VK-abonné geen gebruik meer mogen/kunnen maken van het VK-archief.

 

Daar is nu nog bijgekomen:

 

- Niet meer kunnen inloggen/registreren.

- Niet meer onder mijn avatar (Don Quichote) kunnen reageren op VK weblogs

  waarvoor eerst moet worden ingelogd.

- Geen eigen VK weblogs meer kunnen schrijven.

 

De Volkskrant gaat wel erg ver met het de mond snoeren van haar critici, dissidenten en opposanten. We leven toch heus (nog) in een democratie.

 

Anonieme bloggers worden wel ‘trollen’ genoemd. Dat is bijna net zo’n onvriendelijke term als ‘reaguurders’. Ik heb zelf nooit anoniem willen reageren en discussiëren, maar altijd met mijn eigen naam en met open vizier. Dat zouden er meer moeten doen..

 

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,

VK weblog ‘Donqui’ ( http://www.vkblog.nl/blog/2021/DONQUI )

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 10:07

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Ik mag/kan ook niet op uw weblog reageren. (De VK-redactie heeft haar ultieme doel bereikt: Ik ben uitgeschakeld.)

 

Geachte ombudsman,

 

Ik mag/kan ook niet meer op uw weblog reageren. Als ik op “Reageren’ druk, krijg ik de volgende foutmelding:

 

"Er heeft zich een fout voorgedaan: Onze excuses. De pagina die u probeert te bereiken, heeft een fout gegenereerd. Mogelijk probeerde u een actie uit te voeren waarvoor u niet was geautoriseerd, of bestaat de pagina niet. U kunt hier terug naar de voorpagina."

 

Ik kan helemaal niet meer ‘Inloggen / Registreren’. Ik kan dus ook geen eigen weblogs meer schrijven om te protesteren. Dat mag toch wel ‘uitschakeling’ heten, vindt u zelf ook niet?

 

Ik kan helaas niet ingaan op het ‘aanbod’ van de hoofdredacteur omdat ik niet ‘off-topic’ en ook niet ‘ad hominem’  had gereageerd op de column van Paul Brill.

 

Hoe kan ik nu beloven dat ik niet meer ‘ad hominem’ zal reageren, als ik weet dat ook keurig geformuleerde reacties die wél betrekking hebben op de inhoud en die níet ‘ad hominem’ zijn, toch tot mijn zoveelste uitschakeling kunnen leiden? Dat is toch niet redelijk?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 10:15

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: En ik kan ook de opiniepagina's en het archief van de VK niet raadplegen. Ik ben abonné!

 

En ik mag/kan ook nog steeds (al vele maanden) niet thuis op mijn eigen pc (dus met mijn eigen IP-nummer) de opiniepagina’s van de Volkskrant en het archief raadplegen!

 

Bent u het daarmee eens? En hoofdredacteur ook?

 

Behalve rechtsherstel wil ik ook graag restitutie van  abonnementsgelden. En schadevergoeding wegens schending van mijn grondrechten en geestelijke wreedheid.

 

  

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 10:48

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Het hele blog ligt er helemaal niet uit. Kijk zelf maar op op http://www.vkblog.nl/

 

Het hele blog ligt er helemaal niet uit.

Kijkt u zelf maar op http://www.vkblog.nl/

 

Alleen ‘bijzondere gevallen’ liggen er uit. En daarvan zijn er kennelijk nogal wat. Ze zijn op dit moment bezig dat hele Stasi-archief naar België over te hevelen.

 

Het SCHRIJVEN VAN MENINGEN is mij nog steeds verboden, maar hoe zit het nu met het LEZEN VAN OPINIEPAGINA’S en met het RAADPLEGEN VAN HET ARCHIEF VAN DE KRANT.

 

Als abonné van de VK heb ik daar gewoon recht op, maar het wordt mij nu al vele maanden lang onmogelijk gemaakt. Gaat de hoofdredacteur daar ook voorwaarden voor stellen?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 12:40

Aan: 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Wat vindt ú van dat 'aanbod'? Ik kán daar toch niet aan voldoen? ( RE: Ik vroeg u iets )

 

En daar moet ik het dan maar mee doen? De Service-afdeling weet het antwoord ook niet. De enige afdeling die probleemloos werkt is de administratie die periodiek automatisch mijn abonnementsgeld int.

 

Ik vroeg u ook naar uw mening over het aanbod van de hoofdredacteur. Die is dan wel uw baas, maar u bent toch ook een beetje onafhankelijk?

 

Ik kán domweg niet op dat aanbod ingaan, omdat ik niet aan die voorwaarde kan voldoen. Volgens onze Grondwet hóef ik bovendien ook niet aan die voorwaarde te voldoen, omdat die immers neerkomt op het vooraf vragen van toestemming voor het openlijk uiten van mijn oprechte meningen. Wilt u daarover niet eens een column schrijven? Ik denk dat u dan wel veel reacties zult krijgen.

 

Bovendien: Waarom moet ik beloven om niet ‘ad hominem’ te zullen reageren, als:

 

Dat niet de werkelijke reden van mijn verbanning was?*)

Mijn reactie bovendien helemaal niet ‘ad hominem’ was?    

 

Vroeger heeft u mij juist enkele keren gecomplimenteerd dat ik géén trol was en dat ik juist niet mensen persoonlijk beledigde. En toch ben ik verbannen terwijl ondertussen op het VK weblog en in de reactie- en discussieruimtes naar hartelust wordt gescholden en beledigd door anonieme reageerders en bloggers. Het is gewoon niet eerlijk.

*)

Zie de e-mails van Henk Müller waarin hij -achteraf en na herhaaldelijk aandringen - vertelde waarom hij mij had verbannen.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 15:05

Aan: 'Elshout, Arie'

Onderwerp: Ik wil best botsen, maar ik mag dat niet van uw krant.

 

Geachte heer Elshout,

 

‘Binden is mooi, maar botsen is beter’ was de titel van uw column van 13/9 jl.  

 

Ruim een week eerder schreef opinieredacteur Willem de Bruin een artikel dat als kop had: ‘Bewaak onze grondrechten’.

 

De Volkskrant schreef in haar hoofdredactioneel Commentaar ‘Een Deense held’ op 5 januari jl:

 

“Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, passen niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verheven. Hoe hoog de prijs ook is, het verdedigen van deze vrijheden is een dure plicht van elke democratische staat. Niet alleen Kurt Westergaard zelf, maar ook de krant waarin hij publiceerde en de Deense gezagsdragers die tot nu toe in deze ernstige zaak geen krimp hebben gegeven, verdienen achting en steun.”

(Zie: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4887/Een_Deense_held )

 

Wat betekenen al deze mooie woorden als wij die als lezers en als burgers niet letterlijk mogen opvatten?

 

Ruim negen maanden(!) geleden botste ik met mijn mening tegen die van uw collega-columnist Paul Brill. Die keurig geformuleerde, ‘on-topic’ en niet ‘ad hominem’ reactie werd terstond door opiniechef Henk Müller verwijderd. Alsof dat niet erg genoeg was, verbande hij mij ook uit de reactie- en discussieruimtes op de website van uw krant.

 

Die onverdiende, onterecht en onrechtmatige straf is sindsdien alleen maar telkens meer zonder enige reden (laat staan toelichting) zodanig uitgebreid dat ik nu zelfs de opiniepagina’s van de Volkskrant (inclusief de columns en commentaren) niet meer thuis op mijn eigen pc (dus via mijn eigen IP-nummer) mag en kan LÉZEN! En hoewel ik al vele jaren betalend abonné van e Volkskrant ben, mag en kan ik ook niet meer het archief van de krant op het internet raadplegen.

 

De Volkskrant gaat wel erg ver met het uitschakelen van haar critici en dissidenten, vindt u zelf ook niet?.

 

Als oude en jarenlange abonné van de Volkskrant kan ik ook nog steeds niet de opiniepagina’s  en het archief van mijn ochtendkrant raadplegen. Dit is niet alleen wanprestatie maar ook een democratische en rechtsstatelijke schande waarvoor de Volkskrant zich tegenover een rechter zou moeten verantwoorden als ik daarvoor de tijd, de energie en het geld had.

 

Filmregisseur Marleen Gorris zei in het interview in de Volkskrant van gisteren (16/9):

 

“Thema van alle tijden, dat je als individu denkt dat de grote instituties geen fouten maken.  Je kunt wel zeggen: ja, dat was de Sovjet-Unie, het communisme, dat was Stalin, een psychopaat die bang was voor intellectuelen, dus hij probeerde hen uit te roeien voordat ze hem iets aandeden. Maar ook in een niet-totalitair systeem, zoals in Nederland, kun je veroordeeld worden voor iets wat je niet hebt gedaan. Ina Post, Lucia de B. Die vrouwen hebben jarenlang vastgezeten omdat men aannam dat ze wel iets móesten hebben gedaan, omdat politie en justitie dat nou eenmaal bewezen achtten.”

(Karolien Knols, ‘Ik maak graag verhalen over vrouwen’, VK 16-09-2010.)

 

Dat je in Nederland ten onrechte veroordeeld kunt worden voor iets wat je niet hebt gedaan, dat heb ik inderdaad ondervonden. Mijn reactie die negen maanden(!) geleden tot mijn verbanning en blokkade leidde, was keurig geformuleerd, on-topic en níet 'ad hominem' zoals de opiniechef, de ombudsman, de moderator en zelfs de nieuwe hoofdredacteur ten onrechte beweren. Die reactie was echter wél kritisch en raak, en daar kunnen journalisten en columnisten slecht tegen.

 

Kritische reageerders en bloggers worden in Nederland niet uitgeroeid, maar zij worden door redacties en moderatoren wel op alle mogelijke manieren tegengewerkt, gecensureerd, geblokkeerd, uit het publieke debat verbannen en zodoende geëxcommuniceerd en buiten de maatschappelijke orde geplaatst. Door de ‘vrije pers’, journalistiek, dus! Kan het gekker? Het kan allemaal nog veel enger worden, maar daarvoor moet onze tot mediacratie verworden democratie inderdaad nóg totalitairder worden dan ons Wakker Nederland inmiddels al is.

 

De nieuwe hoofdredacteur heeft mij onlangs een ‘aanbod’ gedaan: Als ik beloof dat ik geen ‘ad hominem’ reacties meer zal schrijven, krijg ik weer toegang tot de reactie- en discussieruimte van de Volkskrant. Ik kan helaas niet op dat ‘aanbod’ ingaan, omdat ik niet ‘off-topic’ en ook niet ‘ad hominem’  had gereageerd op de column van Paul Brill. Hoe kan ik beloven dat ik niet meer ‘ad hominem’ zal reageren, als

 

Dat niet de werkelijke reden van mijn verbanning was?

Mijn reactie bovendien helemaal niet ‘ad hominem’ was? (zie hieronder.)    

 

Ik weet nu al dat ook keurig geformuleerde reacties die wél betrekking hebben op de inhoud en die níet ‘ad hominem’ zijn, toch zullen worden verwijderd omdat zij te kritisch zijn en omdat zij vaak raak zijn. Hoe keurig ik ook schrijf, mijn volgende verbanning ligt al op mij te wachten. Ik kán dus niet op dat aanbod ingaan, omdat ik niet aan die voorwaarde kan voldoen. Volgens onze Grondwet hóef ik bovendien ook niet aan die voorwaarde te voldoen, omdat die immers neerkomt op het vooraf vragen van toestemming voor het openlijk uiten van mijn oprechte meningen. Wilt u daarover niet eens een column schrijven? Ik denk dat u dan wel veel reacties zult krijgen.

 

Hoe dan ook: Ik zou graag weer willen botsen met de door uw krant uitverkoren opiniemakers, maar ik krijg daartoe de kans niet.

 

PS 1

Lees mijn VK weblog ‘Als banneling mag je de Volkskrant zelfs niet lezen. Onvrijheid van meningsvorming? (http://www.vkblog.nl/bericht/342312/ )

 

PS 2 (Ter herinnering.)

 

Op 27 november 2009 schreef Paul Brill in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’:

 

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

 

Hierop reageerde ik als volgt in de daarvoor bestemd ruimte op de website van jouw krant:

 

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

 

Die reactie was opiniebaas Henk Müller kennelijk onwelgevallig. Hij verwijderde namelijk niet alleen die reactie maar verbande mij bovendien permanent van de website. Sindsdien alleen nog maar onder schuilnaam en vanaf andere pc’s kan reageren op opiniestukken en deelnemen aan discussies. Deze sanctie werd naderhand zonder enige mededeling zodanig uitgebreid dat ik zelfs geen opiniestukken meer kan lezen op de website van de Volkskrant en ook geen artikelen meer kan opzoeken in het archief! Als abonnee, mind you!

 

 

Van: VK moderator [mailto:moderator@volkskrant.nl]

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 18:13

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: De blokkade van de opiniepagina's is nog onrechtmatiger dan die van de reactieruimtes.

 

Geachte meneer van Waning,

 

Kunt u mij uw IP-nummer doorgeven, dan kan ik kijken wat er aan de hand is.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: zaterdag 18 september 2010 14:04

Aan: 'VK moderator'; 'VK Ombudsman'

Onderwerp: Hierbij mijn IP-nummer (dat door u is gebruikt voor mijn IP-ban..)

 

Geachte moderator,

 

Het verbaast mij dat de Volkskrant mijn IP-nummer niet weet. Dat is immers in november 2009 door de opinieredactie gebruikt om mijn een (onterechte en kennelijk permanente) IP-ban op te leggen dat sindsdien alleen maar steeds verder is uitgebreid:

 

Aanvankelijk had mijn (onterechte) verbanning ‘slechts’ de volgende consequenties:

 

-  Niet meer mogen/kunnen reageren op columns, commentaren en opiniestukken.

-  Niet meer mijn meningen mogen/kunnen uiten op het openbare platform van mijn keuze.

-  Niet meer mogen/kunnen deelnemen aan de discussies op het openbare platform van  de Volkskrant.

 

Daar is vanaf enig tijdstip zonder enige reden en aankondiging nog bijgekomen:

-  De opiniepagina’s van de VK niet meer thuis op mijn eigen pc mogen/kunnen lezen.

-  Als VK-abonné geen gebruik meer mogen/kunnen maken van het VK-archief.

Met name dit laatste is een wanprestatie. De Volkskrant heeft mij gedurende minstens een half jaar niet datgene heeft geleverd waarvoor ik heb betaald en waarop ik als abonné recht heb.

 

In juni schreef u nog dat ik beren op de weg zag en dat de Volkskrant het lezen van de opiniepagina’s helemaal niet kán belemmeren. Ondertussen gebeurde het toch..

 

De Volkskrant gaat wel erg ver met het de mond snoeren van haar critici, dissidenten en opposanten. We leven toch heus (nog) in een democratie.

 

Hoe dan ook: Mijn IP-nummer is: xx.xxx.xxx.xx

 

 

Van: VK moderator

Verzonden: vrijdag 17 september 2010 18:37

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Inlogprobleem Blog

 

Geachte heer Van Waning,

 

U moet zich met onderstaande gegevens gewoon kunnen inloggen.

Wij hebben het uitgestest en het werkt:

 

Inlognaam:         ---------@------.nl

Wachtwoord:    *****

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 21 september 2010 12:57

Aan: 'VK moderator'; 'VK Ombudsman'; 'Remarque, Philippe'; 'Elshout, Arie'

Onderwerp: Totale blokkade van kritische VK-abonné: Wanprestatie in juridisch, journalistiek en democratisch opzicht.

 

Geachte moderator,

 

U schrijft dat het u wél lukt om met mijn geregistreerde gebruikersnaam, e-mail aders en wachtwoord in te loggen op het VK weblog.

 

Dat komt omdat u niet verbannen bent en uw IP-adres dus niet wordt geblokkeerd door het systeem van de Volkskrant. Mij lukt het dus nog steeds niet.

 

Mijn (onterechte wen onrechtmatige) verbanning gold oorspronkelijk 'slechts' voor de reactie- en discussieruimten op het website van de Volkskrant. Als reden hiervoor zijn (achteraf) allerlei verschillende redenen opgevoerd, waarvan er echter niet één deugt. Als redenen voor mijn verbanning werden (achteraf) achtereenvolgens genoemd: 'Off-topic' (Henk Müller), 'onjuiste toon' (ombudsman Thom Meens), 'beledigend' (adj-hoofdredacteur Arie Elshout) en 'ad hominem' (hoofdredacteur Philippe Remarque). Oordeelt u zelf. In november 2009 had ik in een reactie op een column in de Volkskrant geschreven:

 

"Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar 'het Midden-Oosten' het noemen van Israël als 'hot issue' zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd 'the hottest issue of them all' met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen)."

 

Is dat echt zo vreselijk dat ik permanent moest worden uitgesloten van het openbare discussieplatform van uw krant?

 

Ik krijg pas weer toegang tot de reactie- en discussieruimten als ik beloof dat ik niet meer 'ad hominem' zal reageren. Dat kan en wil ik natuurlijk niet beloven, want de redactie hanteert een afwijkende en zeer willekeurige definitie van dat begrip. Aan hun voorwaarde is dus niet te voldoen.

 

De blokkade van mijn IP-nummer is gaandeweg zonder enige reden (en ook zonder kennisgeving) zodanig uitgebreid dat ik de opiniestukken van uw krant (inclusief de columns en commentaren) zelfs niet meer thuis op mijn eigen pc kan lezen en ook het archief van e krant niet mag/kan raadplegen!

 

Dit is niet alleen wanprestatie (ik ben immers betalend abonné van de Volkskrant) maar ook een democratische schande waarvoor uw (hoofd)redactie zich tegenover een rechter zou moeten verantwoorden als ik daartoe het geld, de tijd en de energie had.

 

 

Van: Müller, Henk

Verzonden: dinsdag 4 januari 2011 11:41

Aan: robert@wanhan.nl

Onderwerp: RE: NYTimes.com: Speech, Cranky and Free

 

Geachte heer, we hebben geconstateerd dat u al weer meedoet op de site

 


Van:       "Robert van Waning"

Datum:     Vr, 4 maart, 2011 4:44 pm

Onderwerp: "Als je eenmaal begint de vrije meningsuiting in te perken,  waar eindig je dan?" (A.Elshout, VK 4/3/2011)

Aan:       a.elshout@volkskrant.nl;  p.remarque@volkskrant.nl;  p.brill@volkskrant.nl;  ombudsman@volkskrant.nl;  opklaringen@nrc.nl

 

Geachte heren,

 

Vandaag heb ik VK's ombudsman Thom Meens maar weer eens herinnerd aan mijn onterechte veroordeling vanwege een inhoudelijke (maar niet onfatsoenlijke) reactie op een column van Paul Brill. Inmiddels ben ik hierdoor al ruim 15 maanden lang uitgesloten van deelname aan het publieke debat op het openbare discussieplatform van VK Opinie.

 

Robert van Waning 04-03-2011 12:31

 

Arie Elshout, VK-correspondent in de VS, schrijft vandaag in zijn  column over het thema Vrije Meningsuiting onder de titel 'Schrijnender  kan een principe niet voelen' over leden van de Westboro Baptist Church  die bij de begrafenis van in Irak gesneuvelde Amerikaanse soldaten  demonstreerden met leuzen als 'Thank God for dead soldiers'. De  vader van een gesneuvelde marinier was hierdoor zo gekwetst dat hij naar  de rechter stapte. Hij verloor zijn zaak echter uiteindelijk doordat  het Hooggerechtshof besliste dat de vrijheid van meningsuiting van hoger  belang is dan de gekwetste gevoelens van de naasten. Elshout schrijft:

 

"Het is de zoveelste uitspraak waarin het Hof het First Amendment  van de grondwet over de vrijheid van meningsuiting het zwaarst laat wegen. Alleen voor uitspraken die de nationale veiligheid bedreigen, wordt een uitzondering gemaakt."

[Opperrechter] John G. Roberts legt uit hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting is:

 

'Debat over publieke vraagstukken moet krachtig, ongeremd en volstrekt open zijn.'  En hoewel de spandoeken van de kerk bepaald niet fijnzinnig zijn, raken  zij aan kwesties van 'publiek belang', zoals 'het politieke en morele  gedrag van de Verenigde Staten en hun burgers, het lot van onze natie,  homoseksualiteit in de strijdkrachten en schandalen in de katholieke  geestelijkheid'. Elke mening daarover moet worden verdedigd als bijdrage  aan de democratische discussie. Dus ook als die mening grof is en komt  van een kerkje uit Topeka, Kansas, [..]

Het hooggerechtshof staat niet alleen in zijn maximalistische uitleg  van het recht op vrije meningsuiting. Eenentwintig nieuwsorganisaties,  waaronder The New York Times, stelden een brief op waarin zij de kerk  steunen. 'Een marginale boodschapper het zwijgen opleggen vanwege het  onsmakelijke van de boodschap, staat haaks op de meest fundamentele  bepalingen van het First Amendment.'

 

De Volkskrant deelt deze consequent opvatting van democratie en rechtsstaat kennelijk niet, want de redactie verwijdert stelselmatig onwelgevallige reacties op opiniestukken en sluit kritische bloggers en reageerders zelfs permanent uit van deelname aan maatschappelijk en politiek debat op haar eigen website. Zelf mag en kan ik zodoende  vanwege een rake (maar keurige) kritiek op een column nu al ruim  vijftien maanden niet reageren op opiniestukken in de Volkskrant, dus  ook niet op deze column van Arie Elshout, voormalig  adjunct-hoofdredacteur van deze krant.

 

Elshout besluit zijn column over vrije meningsuiting aldus:

 

"Als je eenmaal begint de vrije meningsuiting in te perken, waar eindig je dan? Dat  is de angst. Het is een verschil met Europa. Daar raakte het begrip  Verlichtingsfundamentalisme in zwang. Als iemand zo'n term gebruikt,  weet je dat het beiteltje waarmee bepaalde democratische principes  worden uitgehold, dichtbij is. In Amerika proberen ze weg te blijven van  dat hellend vlak. Ook al doet dat soms pijn."

 

(Bron: Arie Elshout, column 'Schrijnender kan een principe niet voelen', VK 4 maart 2011.)

 

In de Volkskrant van 28/2 stond:

´'Wangs tweets doen China's internet zinderen'. De Chinese zakenman en dissident Wang Gongquan is voorstander van meer democratie in zijn land en hij roept daarom op tot verzet tegen het machtsmisbruik door het Chinese regime. Zijn oproep werd gedaan via Boxun, 'een door Peking geblokkeerde website van dissidenten'.

 

In de Volkskrant staan regelmatig verontwaardigde artikelen, columns en commentaren over beperking van het burgerrecht op vrije meningsuiting door dictatoriale regimes elders in de wereld. Het is toch merkwaardig dat de (hoofd)redactie niet beseft dat zij zich zelf ook regelmatig schuldig maakt aan dit soort onrechtmatige en antidemocratische praktijken door onwelgevallige kritiek te verwijderen en door critici, opposanten en dissidenten te verbannen en zodoende uit te sluiten van het maatschappelijke politieke debat.

 

Reageerder Flip Willemsen schreef naar aanleiding van mijn klacht over mijn onvrijheid van

meningsuiting: "Wat een onrecht allemaal. Misschien kunt u de koningin een brief schrijven, of anders Huub Oosterhuis." Ik heb haar geantwoord dat dat normaal gesproken niet nodig zou moeten zijn als er een Ombudsman is.

 

`Maak kernwaarden rechtsstaat glashelder,` stond levensgroot boven een artikel van Roel Kuiper en André Rouvoet op de website van VK Opinie van 1 maart jl. Zij schrijven:

 

"Daarvoor is herbevestiging nodig van de kernwaarden van die rechtsstaat. Laat duidelijk zijn voor welke waarden we hier staan, marchandeer daar niet mee en laat niet toe dat anderen dat doen - hetzij populisten hetzij islamisten - en sla samen een weg in. Burgerlijke vrijheden komen volgens de Universele Verklaring van  de Rechten van de Mens aan ieder toe, ze zijn 'onvervreemdbaar en  onaantastbaar. In Nederland is dit inmiddels niet zo zeker meer."

 

Dit laatste heb ik gemerkt. Mijn vrijheid van én mijn mogelijkheid tot meningsuiting werd mij echter niet ontnomen door islamisten of populisten maar door de redactie van de Volkskrant, niet omdat ik mensen persoonlijk had beledigd of bedreigd of de maatschappelijke orde had bedreigd, maar alleen vanwege de onwelgevalligheid van mijn inhoudelijke reactie op een column en mijn mening over de krant zelf.

 

De (hoofd)redactie is kennelijk van

oordeel dat de oproep van Kuiper en Rouvoet tot het respecteren en handhaven van de waarden en normen van onze democratische rechtsstaat niet aan haar gericht is.

 

De VK hanteert verschillende normen voor haar platforms. Zo mag ik mijn  meningen niet meer uiten op VK Opinie (kan het gekker?) maar wel op het  VK Weblog. Kennelijk geldt daarvoor een minder strenge censuur.

 

Ik heb nooit begrepen waarom columnisten wél scherpe en vaak zelfs  persoonlijke kritiek mogen uiten op alles en iedereen, maar gewone  mensen (bloggers en reageerders) niet. Op welk moreel, grondwettelijk,  journalistiek en/of democratisch beginsel is dit onderscheid tussen  burgers en columnisten eigenlijk gebaseerd? Dit is een vraag die nooit  wordt beantwoord.

 

Vriendelijke groet,

Robert C. van Waning 

 

 

Van: Müller, Henk

Verzonden: woensdag 20 april 2011 13:01

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Al anderhalf jaar uitgesloten van het publieke debat vanwege een meningsuiting

 

Geachte heer Van Waning

 

Ik heb uw noodkreet in goede orde ontvangen. Wat vliegt de tijd! Misschien heeft u gezien dat we vanaf half maart vooraf zijn gaan modereren. Niet om censuur te plegen (want burgers hebben vrijheid van meningsuiting zoals u niet nalaat te melden) maar om schelden en anderszins onheuse bejegening en off topic reacties te voorkomen. Dat lijkt me een mooi moment om u voor te stellen weer mee te doen aan het debat. U kent de spelregels. U heeft de afgelopen tijd af en toe de ban weten te ontduiken middels een ander IP-adres, maar als u me uw IP stuurt, zullen we u ontbannen.

 

Veel plezier

 

Overigens is het een misverstand te menen dat ik als enige modereer. Minstens vijf mensen modereren.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 20 april 2011 13:51

Aan: Müller, Henk; Remarque, Philippe; VK Ombudsman; opklaringen@nrc.nl; Brill, Paul; pieterhilhorst@gmail.com

Onderwerp: U geeft mij terug wat mij altijd rechtens heeft toebehoord: mijn vrijheid van meningsuiting.

 

Geachte Henk Müller,

 

Ik hoop dat u niet verwacht dat ik u bedank voor het teruggeven van wat mij rechtens toebehoort, namelijk mijn vrijheid van meningsuiting. Ik ben niettemin blij dat ik nu ook weer de (zij het door moderatie beperkte) mogelijkheid zal hebben om dit recht uit te oefenen op een plaats waar iedereen dat mag en kan.

 

Ik heb de spelregels van VK Opinie en Weblog altijd gekend en altijd gerespecteerd, óók in mijn inhoudelijke, gefundeerde en correcte reactie op wat Paul Brill had geschreven in zijn column van 27 november 2011 die de aanleiding heeft gevormd tot mijn willekeurige uitsluiting.

 

Het probleem was (en is vermoedelijk nog steeds) dat u die regels zelf niet correct toepast en zodoende uw persoonlijke voorkeuren (willekeur, dus) laat regeren over de openbare rectie- en discussieruimten op de website van mijn ochtendkrant.

 

De onterechte en onrechtmatige oplegging van mijn verbanning was volstrekt willekeurig, en de beëndiging ervan is dat ook. Als ik u niet had geschreven, was ik verbannen gebleven. Zo horen die dingen niet te gaan in een democratische rechtsstaat.

 

Ik weet niet of ik weer actief zal gaan deelnemen aan de discussies op VK Opinie. Het vooraf modereren van reacties is immers een geëigend middel tot manipulatie en sturing van het publieke debat op VK Opinie.

 

Uw forum  dient veelvuldig als platform voor propagandisten van de Israëlische bezetting en annexatie van Palestijnse gebieden, verdedigers van burgermoord met moderne wapens, goedpraters van schendingen van mensenrechten en van de internationale rechtsorde, en instandhouders van een discriminatoire eigen-volk-eerst-mentaliteit. Daartegen is het als vechten tegen de bierkaai, en dat terwijl het speelveld niet recht ligt. Dat maakt een beetje moedeloos.

 

Maar misschien zal ik toch maar weer gaan proberen om het veiligheidshek om uw openbare, ongebonden en onafhankelijke discussieplatform te doorbreken.

 

De door u begunstigde opvattingen en meningsuitingen verdienen immers tegenspraak, net als alles waarmee - onder de (al of niet valse) vlag van journalistiek - de publieke meningsvorming en politieke besluitvorming wordt beïnvloed.

 

Mijn IP-adres is nog steeds xx.xxx.xxx.xx , geloof ik.

 


Van: Müller, Henk

Verzonden: woensdag 20 april 2011 13:56

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: U geeft mij terug wat mij altijd rechtens heeft toebehoord: mijn vrijheid van meningsuiting.

 

Geachte heer Van Waning

 

Nee hoor, een bedankje hadden we niet verwacht. We gaan het gewoon proberen, ik zoek NU uw IP en dan kunt u weer meedoen.

 

 

Onderwerp: Gaarne ál mijn ip-blokkades opheffen

Van:       "Robert van Waning"

Datum:     Vr, 29 april, 2011 11:37 am

Aan: Henk Müller; VK Ombudsman; P. Remarque

 

Geachte Henk Müller,

 

In uw niet aflatende ijver om mij dmv een totale ip-blokkade het reageren op opiniestukken en het deelnemen aan publieke discussies op de openbare website van de Volkskrant onmogelijk te maken, heeft u waarschijnlijk ook het ip-nummer van café Blooker in Amsterdam (naast de Rembrandttoren) geblokkeerd.

 

Als u zo vriendelijk wilt zijn om mij te vertellen hoe ik achter het ip-nummer van mijn huidige locatie kan komen, dan wilt u deze blokkade misschien opheffen, zodat ik op passende wijze kan reageren op het commentaar van Paul Brill namens de VK dat de verzoening tussen Hamas en Fatah voor Israël als een 'onaangename verrassing' komt. (Het ondermijnt kennelijk de tot dusver zo succesvolle Israëlische verdeel-en-heers politiek: creëer zo veel mogelijk externe vijanden die het zo min mogelijk met elkaar eens zijn.)

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: donderdag 15 december 2011 14:21

Aan: 'opklaringen@nrc.nl'

Onderwerp: "Wie de democratie buitenspel zet, riskeert een fikse boete." Geldt dat ook voor het verbannen van bloggers, Marc?

 

Beste Marc,

 

In je 'Opklaring’ van 10/12 jl schreef je dat wie de democratie buitenspel zet, een fikse boete riskeert.

 

Merkwaardig lijkt dit niet te gelden voor het dwarsbomen, blokkeren, censureren en zelfs verbannen van kritische bloggers en reageerders vanwege hun blogs, reacties, commentaren en andere meningsuitingen die de dienstdoende redacteuren kennelijk niet bevallen, ook al wordt daarin geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden.

 

Directie en hoofdredactie hebben niet alleen het VK Weblog stopgezet maar zelfs het complete archief van weblogs en discussies verdonkeremaand. Hoewel die blogs en bijbehorende discussies volgens mij mijn intellectuele eigendom zijn, kan ik er zelf niet meer bij en ik kan ze dus ook niet meer overdragen. Ik vraag daar al ruim drie maanden naar, maar ik krijg geen poot aan de grond.

 

Naar zulke toestanden kraait geen journalistieke haan en ook verder is er geen sprake van een ‘fikse boete’ voor dit buitenspel zetten van kritische burgers door hun één van hun weinige effectieve middelen van publieke meningsuiting te blokkeren.

 

Van enige ‘fikse boete’ heb ik ook niets gemerkt tijdens en na mijn anderhalf jaar(!) durende verbanning uit het openbare forum voor reacties en publiek debat op de website van de Volkskrant, zulks naar aanleiding van een beredeneerde kritiek op een column (kan het gekker) van Paul Brill. In mijn reactie in de daarvoor bedoelde openbare ruimte op de website van de krant had ik geschreven: [Citaat van mijn reactie op P. Brill]

 

Dit was een kritisch commentaar op wat Paul Brill had geschreven in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009): [Citaat]

 

Anderhalf jaar uitsluiting van het openbare discussieforum van mijn keuze. Vind jij dat nog steeds terecht?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 20 december 2011 15:37

Aan: 'lezerschrijft@nrc.nl'

Onderwerp: Aan Folkert Jensma (Rechtsstaat: Vrijheid van meningsuiting is een hol begrip als die willekeurig kan worden ontnomen.) 

 

Geachte Folkert Jensma,

 

Ook een te vrije pers kan de rechtsstaat bedreigen. (N.a.v. uw artikel ‘Populisme kan ook de rechtsstaat bedreigen’, NRC 10/12 jl)

 

Het grondrecht van vrije meningsuiting wordt namelijk voortdurend geschonden door anonieme moderatoren van weblogs en reactie- en discussieruimten op websites van journalistieke media zonder dat er een journalistieke haan naar kraait.

 

Als kritische (maar niet grove, beledigende of bedreigende) weblogs, reacties op opiniestukken en bijdragen aan openbare discussies worden geweigerd of verwijderd en als de auteurs zelfs voor korte of (zeer) lange tijd worden verbannen uit openbare fora voor publiek debat, louter omdat hun meningsuitingen de dienstdoende moderator niet welgevallig zijn, dan is de burger onderworpen aan een willekeur waartegen hij vrijwel niets kan uitrichten.

 

Bij klachten over journalistieke vormen van willekeur, machtsmisbruik en grondwetschendingen hoeft een burger immers niet te rekenen op belangstelling – laat staan steun – van andere journalisten. Tegenover politici, bestuurders en burgers vormen die immers één front met hun collega’s. Ook de  ombudsman van de krant kiest meestal de kant van de (hoofd)redactie. De Raad voor de Journalistiek zal oordelen dat willekeur nu eenmaal tot de redactionele vrijheid behoort. En tenslotte is een gang naar de rechter voor gewone mensen gewoonweg onbetaalbaar.

 

U schreef dat wie aan het normatieve kader van de rechtsstaat komt, iets onbestaanbaars doet. Marc Chavannes (destijds huisgenoot in Leiden) schreef in ‘Opklaringen’ van 10/12 jl dat wie de democratie buitenspel zet, een fikse boete riskeert. Dit zijn huichelachtige woorden zonder praktische betekenis voor mensen die proberen om kritiek te leveren op columns, hoofdredactionele commentaren, analyses, recensies en andere opiniestukken waarmee de journalistiek de publieke meningsvorming en de politieke besluitvorming beïnvloedt.

 

Er zijn wel regels, maar die gelden blijkbaar alleen voor de gebruikers van de openbare reactie- en discussieplatforms maar niet voor de beheerders ervan, allemaal leden van onze vrije en onafhankelijke pers.

 

Enige maanden geleden hebben directie en hoofdredactie van de Volkskrant besloten om te stoppen met het populaire VK Weblog. Daar bleef het niet bij, want nu lijkt zelfs het complete archief van ruim zes jaar(!) weblogs en discussies te zijn verdonkeremaand. Hoewel mijn webblogs en bijbehorende discussies mijn intellectuele eigendom zijn, kan ik er zelf niet meer bij en ik kan ze dus ook niet meer overdragen. Ik vraag daar al ruim drie maanden naar, maar ik krijg geen poot aan de grond.

 

Alle pogingen om journalistieke aandacht te vragen voor deze willekeur hebben tot dusver gefaald. Van enige ‘boete’ voor dit ondermijnen van een wezenlijk democratisch middel is geen sprake. Van een ‘fikse boete’ heb ik ook niets gemerkt tijdens en na mijn anderhalf jaar(!) durende verbanning uit het openbare forum voor reacties en publiek debat op de website van de Volkskrant, zulks naar aanleiding van een gegronde kritiek op een column (kan het gekker) van Paul Brill. (Zie hieronder, in de bijlage dd 20 april 2011).

 

Anderhalf jaar(!) uitsluiting van het openbare discussieforum van mijn keuze. Hoezo democratische rechtsstaat? Deze praktijken doen denken aan de Chinese toestanden waarover mijn twee kwaliteitskranten dagelijks met zo’n heilige verontwaardiging schrijven. Huichelarij.

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: woensdag 28 december 2011 15:29

Aan: 'opinie@nrc.nl'

Onderwerp: Aan Elsbeth Etty (Burgers wordt voortdurend willekeurig het zwijgen opgelegd zonder dat daar een haan naar kraait.)

(Niet voor publicatie. Gaarne doorsturen.)

 

Geachte mevrouw Etty,

 

Omdat ik het vaak met u eens was maar ook omdat ik mij minstens even vaak fantastisch aan uw columns in de NRC kon ergeren, vind ik het jammer dat u daarmee moet stoppen. U brengt leven in de opiniebrouwerij.

 

In uw laatste column ‘Angsthazencultuur’ (NRC 27/12 jl) verdedigt u het recht op vrije meningsuiting van rechters en journalisten. Het moet niet gekker worden. Dat zijn immers mensen wier grondrechten juist uitstekend lijken te worden beschermd, zowel door henzelf als door iedereen wien de democratische rechtsstaat ter harte gaat. Het zou mooi zijn als een gezaghebbende opiniemaker zoals u eens opkwam voor datzelfde ‘onvervreemdbare’ grondrecht van gewone burgers.

 

In uw column schreef u “Leve de mensen die hun mond wel durven open te doen. We wonen toch niet in Noord-Korea?” Als blogger, als reageerder en als deelnemer aan het publieke debat op de openbare discussiefora van diverse media heb ik nu juist de ervaring dat wij juist wél in een soort Noord-Korea, China of Zimbabwe wonen. Telkens als ik iets schrijf wat een dienstdoende (anonieme) moderator of redacteur niet bevalt, dan wordt mijn reactie, commentaar of discussiebijdrage zonder enige verklaring geweigerd en vernietigd. Dit gebeurt dan niet op grond van enige regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden, maar gewoon uit willekeur.

 

Klachten die werden gericht aan (hoofd)redacteuren, ombudsmannen en –vrouwen, columnisten en ook werden voorgelegd aan de Raad voor de Journalistiek, hebben niet geleid tot enige belangstelling (laat staan begrip en – heaven forbid – steun) voor het standpunt dat het recht van burgers op vrije meningsuiting van het allerhoogste belang is voor een democratisch en rechtsstatelijk land. Alle andere grondrechten en vrijheden zijn dáárvan immers afgeleid, en niet omgekeerd.

 

Wilt u alstublieft eens aandacht schenken aan het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de grote verschillen die bestaan in de rechten en mogelijkheden tot vrije meningsuiting waarover verschillende personen kunnen beschikken, afhankelijk van hun functie en positie in de maatschappij?

 

Omdat het immers gaat om zogenaamde ‘absolute, universele en onvervreemdbare’ grondrechten, zijn die verschillen namelijk opmerkelijk en onbegrijpelijk (en wellicht onwenselijk) zolang die niet worden verklaard en gerechtvaardigd.

 

In een kwestie die ik had voorgelegd aan de Raad voor de Journalistiek, oordeelde zij:

 

“Ten behoeve van het plaatsen van reacties heeft verweerder [de Volkskrant, rvw] een aantal spelregels geformuleerd. Deze spelregels formuleren grenzen waarbinnen de reacties in elk geval dienen te blijven en zijn niet limitatief van aard.”

(Zie http://www.rvdj.nl/2008/38 )

 

In de praktijk komt het oordeel van de RvdJ neer op een vrijwel onbeperkt recht van een redactie om reacties, commentaren en discussiebijdragen te weigeren c.q. te verwijderen, óók uit de voor iedereen toegankelijke ruimten op haar website die speciaal bedoeld zijn voor publiek debat, terwijl daar niet hetzelfde gebrek aan fysieke ruimte bestaat als in de ‘papieren krant’.

 

Het recht om te verwijderen blijft dus niet beperkt tot regels van wet, gebruiksvoorwaarden en fatsoen en andere voor de hand liggende redenen van praktische aard zoals stalking, eindeloze en ellenlange herhalingen en doelbewuste obstructie van een discussie. Anonieme moderatoren en redacteuren maken hiervan dankbaar gebruik om alles wat hun inhoudelijk niet bevalt te weigeren of te verwijderen. ‘De spiegel van het publieke debat’ (woorden van de ombudsvrouw van de Volkskrant) vertoont dan wel witte plekken, die echter goed gemaskeerd worden.

 

De vraag is dus wat er overblijft van het veelgeroemde ‘publieke debat’ als dit door redactionele vormen van willekeur en machtsmisbruik meer een afspiegeling is van redactionele voorkeuren dan van de publieke opinie.

 

De speciaal voor reacties en discussies bedoelde ruimten op de website van een krant zijn weliswaar geen publiek domein, maar als openbare, voor iedereen toegankelijke ruimte voor publiek debat hebben zij daarmee wel zó veel overeenkomsten dat de redactie niet willekeurig de uiting van onwelgevallige meningen mag onderdrukken.

 

In haar weergave van het standpunt van de Volkskrant, scheef de Raad:

 

“Verweerder wijst erop dat de Volkskrant kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Verweerder acht het dan ook beledigend als de integriteit van een journalist in twijfel wordt getrokken door hem een lobbyist te noemen.”

 

Waarom zou iemand op een fatsoenlijke manier en op een daartoe geëigende plek niet de integriteit van een columnist openlijk in twijfel mogen trekken?

 

In een andere kwestie die ik aan de RvdJ had voorgelegd, oordeelde zij:

 

“De Raad stelt voorop dat het een journalist vrijstaat over een bepaald feit zijn mening te verkondigen, mits duidelijk is dat het om zijn persoonlijke opvatting gaat.”

(Zie:  http://www.rvdj.nl/2006/59 ,2006-09-08)

 

Natuurlijk. Logisch. Maar waarom geldt dit niet voor gewone burgers in het kader van het publiek debat?

 

Folkert Jensma, oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, schreef onlangs in zijn column dat wie aan het normatieve kader van de rechtsstaat komt, iets onbestaanbaars doet. Marc Chavannes (destijds huisgenoot in Leiden) schreef in zijn ‘Opklaringen’ van 10/12 jl dat wie de democratie buitenspel zet, een fikse boete riskeert. Dit zijn huichelachtige woorden als zij geen praktische betekenis hebben voor mensen die kritiek proberen te leveren op journalistieke uitingen als columns, hoofdredactionele commentaren, analyses, recensies en andere opiniestukken waarmee de journalistiek de publieke meningsvorming en de politieke besluitvorming beïnvloedt.

 

Er zijn wel regels, maar die gelden blijkbaar alleen voor de gebruikers van de openbare reactie- en discussieplatforms maar niet voor de beheerders ervan, allemaal leden van onze vrije en onafhankelijke pers.

 

Enige maanden geleden hebben directie en hoofdredactie van de Volkskrant besloten om te stoppen met het populaire VK Weblog. Daar bleef het niet bij, want nu lijkt zelfs het complete archief van ruim zes jaar(!) weblogs en discussies te zijn verdonkeremaand. Hoewel mijn webblogs en bijbehorende discussies mijn intellectuele eigendom zijn, kan ik er zelf niet meer bij en ik kan ze dus ook niet meer overdragen. Ik vraag daar al ruim drie maanden naar, maar ik krijg geen poot aan de grond.

 

Alle pogingen om journalistieke aandacht te vragen voor deze willekeur hebben tot dusver gefaald. Van enige ‘boete’ voor dit ondermijnen van een wezenlijk democratisch middel is geen sprake. Van een ‘fikse boete’ heb ik ook niets gemerkt tijdens en na mijn anderhalf jaar(!) durende verbanning uit het openbare forum voor reacties en publiek debat op de website van de Volkskrant, zulks naar aanleiding van een gegronde kritiek op een column (kan het gekker) van Paul Brill. (Zie hieronder, in de bijlage dd 20 april 2011).

 

Anderhalf jaar(!) uitsluiting van het openbare discussieforum van mijn keuze. Hoezo democratische rechtsstaat? Deze praktijken doen denken aan de Chinese toestanden waarover mijn twee kwaliteitskranten dagelijks zo schijnheilig schrijven.

 

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: maandag 9 januari 2012 18:16

Aan: 'VK Ombudsvrouw'

Onderwerp: Manipulatie v/h publieke debat: Chinese toestanden op VK Opinie.

 

Geachte ombudsvrouw,

 

Mijn afschrift aan u was louter bedoeld ter informatie in de trant van ‘Ondertussen op de website van de Volkskrant’. Daar gebeuren namelijk rare dingen waarvan ik mij afvraag of die ook onder uw jurisdictie vallen.

 

Anonieme moderatoren weigeren en verwijderen daar namelijk reacties die niet in strijd zijn met enige regel van wet, fatsoen, gebruiksvoorwaarden of  gedragscode maar louter omdat de inhoud of strekking de anonieme moderator niet bevalt.

 

Of een reactie of bijdrage wordt geplaatst, hangt helemaal af van de dienstdoende moderator en zijn/haar humeur. Soms wordt een reactie twee keer geweigerd en de derde keer geplaatst. Ik heb ’s avonds laat soms meer ‘geluk’ dan overdag.  

 

In mijn beide kwaliteitskranten NRV en VK lees ik regelmatig verontwaardigde berichten over onderdrukking van de vrije meningsuiting in landen als China, Zimbabwe, Birma en (de laatste tijd) Hongarije, maar bij uw krant kunnen ze er ook wat van.

 

Enige tijd geleden wees ik u er op dat de VK wel het (weliswaar immorele en ondemocratische) recht had om te stoppen met het VK Weblog, maar niet om mij de beschikking over mijn eigen teksten te ontzeggen en ook niet om die teksten zonder mijn medeweten (laat staan toestemming) over te dragen aan een commerciële partij. Sindsdien mocht ik niets meer van u vernemen. Te moeilijk?

 

Het is natuurlijk niet in de haak dat VK Opinie een ‘opiniestuk’ plaatst van een ‘student’ die in werkelijkheid een actieve medewerker van het CIDI blijkt te zijn. De VK werkt op die manier mee aan verdekte belangenbehartiging en maakt zich zodoende als krant volkomen onbetrouwbaar.

  

 

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]

Verzonden: woensdag 18 januari 2012 15:34

Aan: 'opinie@volkskrant.nl'; 'VK Ombudsvrouw'

Onderwerp: VK Opinie: Is Koning Willekeur weer terug van weggeweest?

 

Geachte Redactie en/of Ombudsvrouw

 

Kunt en wilt u mij vertellen waarom mijn reacties op het artikel van Frits Bolkestein niet zijn geplaatst en  die van ‘Dirk-Jan’ wél?

 

Bolkestein: 'De EU moet zich niet afkeren van Israël'

 

OPINIE - Frits Bolkestein 18/01/12
(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3125902/2012/01/18/Bolkestein-De-EU-moet-zich-niet-afkeren-van-Israel.dhtml)

 

Ik schreef hierop vanochtend de volgende reacties:

 

“Bolkestein vraagt waarom de door Israël verdreven Palestijnen niet in de Arabische landen zijn opgevangen en geïntegreerd? Dat is omdat zij naar hun eigen land, dorpen en huizen bleven verlangen en daarheen ooit wilden terugkeren. Dat is toch niet zo raar en verwerpelijk? Integendeel: het is een fundamenteel recht dat door Israël werd - en nog steeds wordt - geschonden. Ik dacht altijd dat Bolkenstein als echte liberaal heilig geloofde in recht, rechtvaardigheid, vrijheid en zelfbeschikking. “

 

“De [voor]geschiedenis van Israël wordt iedere keer weer verteld. Nu weer door Bolkestein. Afhankelijk van het belang dat daarmee wordt gediend, worden verschillende accenten gelegd, bepaalde gebeurtenissen 'vergeten' en vaak ook glashard gelogen. B's weergaven van de Balfour verklaring en Israëls aanbod zijn - zacht gezegd - onvolledig. Zo is erkenning van de staat Israël niet hetzelfde als erkenning van Israël als Joodse staat [en daarmee oa afstand doen van het mensenrecht  van terugkeer].”

 

Deze reacties werden echter om onbekende – en mijns inziens onverklaarbare – redenen niet geplaatst, maar die van ‘Dirk-Jan’ van 13:45 uur wel:

 

Dirk-Jan

"Westers idealisme". Ah, en dat komt van een politicus uit de stroming die het geen zier scheelt dat we alles dat geld oplevert naar elders exporteren (graag ook bommen en granaten) en ons om gerechtigheid en mensenrechten elders niet bekommeren. . Dat gebeurt niet in mijn naam, heer Bolk, dus probeer niet mij in te voegen bij dat 'westerse idealisme' van U. Het mijne ziet er anders uit.

18/01/12 13:45

 

De laatste tijd viel het best mee met de censuur op VK Opinie, ook al moest ik een reactie of discussiebijdrage soms vier keer versturen voordat ik het ‘geluk’ had dat die (uiteindelijk) werd geplaatst. En nu dit. Is Koning Willekeur terug van weggeweest?

 

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: maandag 23 januari 2012 11:12

Aan: 'VK Ombudsvrouw'; P. Brill (p.brill@volkskrant.nl); 'Remarque, Philippe'; 'opinie@volkskrant.nl'

Onderwerp: Israël heeft voor zijn bescherming de Volkskrant niet nodig.

 

Geachte Ombudsvrouw, geachte heer Brill,

 

Paul Brill schreef in zijn zoveelste column over Iran:

 

“En ja, gehoopt moet worden dat spionnen en saboteurs erin slagen om het Iraanse wapenprogramma tenminste voor een paar jaar te ontregelen”.

 

(Zie: tegen column 'Voor druk op Iran is lange adem nodig’, VK 21 jan 2012, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6277/Paul-Brill/article/detail/3131601/2012/01/21/Paul-Brill-Voor-druk-op-Iran-is-lange-adem-nodig.dhtml )

 

In de daarvoor bedoelde ruimte op de website van VK Opinie schreef ik hierop de volgende reactie:

 

"Dat 'ontregelen' waar Brill zijn hoop op vestigt, is een Israëlisch eufemisme voor buitenrechtelijke liquidaties en andere terroristische acties.”

 

Deze reactie is nu echter al drie keer zonder opgave van reden door de redactie geweigerd, terwijl andere reacties wél werden geplaatst.

 

Deze willekeurige censuur is een inbreuk op mijn vrijheid van meningsuiting binnen de kaders van (Grond)wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden. U en andere redacteuren van de Volkskrant vinden dat misschien wat overdreven, maar journalisten kijken nu eenmaal wat anders aan tegen de democratische rechtsstaat dan gewone burgers die zich niet kunnen beroepen op een - wél onaantastbare - persvrijheid.

 

Hoe staat het ondertussen met teksten van mijn VK Weblog ‘Donqui’? Zij die nog steeds intact en – zo ja wanneer en hoe mag en kan ik daar zelf weer over beschikken?

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: vrijdag 27 januari 2012 10:24

Aan: 'VK Ombudsvrouw'; 'opinie@volkskrant.nl'

Onderwerp: Zijn die reactieruimten alleen voor lovende reacties of zo?

 

Geachte ombudsvrouw,o:p>

 

KKunt en wilt u mij vertellen waarom mijn reactie niet wordt geplaatst in de voor reacties en discussie bestemde ruimte onder de column van Sylvia Witteman ‘'Ziezo, uw dag is inmiddels grondig verpest' van 23/1/2012 jl

(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6201/Sylvia-Witteman/article/detail/3134060/2012/01/23/Sylvia-Witteman-Ziezo-uw-dag-is-inmiddels-grondig-verpest.dhtml ):o:p>

“Wat begrijp jij niet, Sylvia? 'Zulke mensen' doen tenslotte ongeveer hetzelfde als jij: Overal hun mening over geven, op de geëigende manieren en op de daarvoor bestemde plaatsen. Omdat ik niet zo goed schrijf als jij word ik hiervoor niet betaald. Het ongebonden en onbezoldigd zijn heeft het voordeel van totale onafhankelijkheid. Als maatschappelijk betrokken burger neem ik actief deel aan het openbare publieke debat. Jij bent niet de enige bij de VK die daar moeite mee heeft.”

 

Ik heb deze bijdrage nu vier keer verstuurd, maar hij wordt maar niet geplaatst.

 

Sylvia Witteman had aan ‘Harmen50’ geschreven:

 “Ik weet het, hij doet het overal, al sinds mensenheugenis. Toch begrijp ik zulke mensen niet. Nou ja.”

 

Mij dunkt dat ik mag reageren op haar persoonlijke aanvallen vanwege een kritische (en mijns inziens terechte) opmerking die ik over haar column had geschreven in de daarvoor bestemde ruimte. Zoals altijd respecteerde ik daarbij alle regels van wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden. Mevrouw Witteman merkt terecht op dat ik dit – ondanks alle tegenwerking - al vele jaren doe. Ik zie niet in wat daar zo verkeerd aan is. Nergens staat trouwens dat alleen lovende reacties zijn toegestaaan.o:p>

 

Op de webpagina’s van VK Opinie wordt het democratische spel met – als het goed is - zijn ‘checks and balances’, publieke debat en tegenspraak niet helemaal eerlijk gespeeld, lijkt me. Redacties proberen voortdurend om het publieke debat door middel van actieve censuur en allerlei pesterijen in een door hen gewenste richting te sturen. Dat is niet in de haak en kan ook niet de bedoeling zijn.

 

Ik vroeg u al eerder of dit onder uw jurisdictie valt. Zijn reageerders geheel vogelvrij en beschikken zij dus niet over hun grondwettelijke recht van vrije meningsuiting en hoeven journalisten tegenover hen ook niet het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen?

 

Ondertussen blijf ik benieuwd of de Volkskrant nog steeds haar bewaar- en zorgplicht mbt mijn VK Weblog nakomt. Ik had dit intellectuele eigendom immers in goed vertrouwen bij de Volkskrant in bewaring gegeven. U hebt - afgezien van enige niet ter zake doende verwijzingen naar een derde partij waarmee ik niets te maken heb - nog steeds niet inhoudelijk op deze klacht gereageerd. Mocht blijken dat de teksten van mijn weblogs en de bijbehorende discussies (met veel bijdragen van mijzelf) zijn vernietigd, zal ik niet aarzelen om de Volkskrant in rechte te betrekken, met alle kosten en gedoe van dien.

 

Van: Margreet Vermeulen  Namens VK Ombudsvrouw

Verzonden: donderdag 30 januari 2014 14:22

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Gaarne duidelijke en voor iedereen gelijke spelregels voor VK Opinie.

 

Geachte mijnheer Van Waning,o:p>

 

Dit is mijn laatste dag als ombudsvrouw. Ik ga terug naar de redactie, nadat ik drie jaar ombudsvrouw ben geweest. Ik heb in die drie jaar ongeveer vijf tot zes klachten gekregen over de (werkwijze van) moderatoren. Dat zijn overigens geen redacteuren van de krant of de site. Dat werk heeft de persgroep uitbesteed aan een buitenstaander. Ik ben er niet in geslaagd deze klacht te behandelen, en weet eerlijk gezegd niet of dat op de weg van de ombudsvrouw van de redactie ligt  – juist omdat het buitenstaanders zijn die dat werk doen.

 

Ik stuur een kopie van deze mail aan mijn opvolgster. Zij treedt pas op 1 maart aan als ombudsvrouw, maar dan weet zij dat dit speelt.

 

Van: Robert van Waning

Datum:  02-05-2014 13:29

Aan:  Info@mensenrechten.nl

Cc:    redactie@amstelveensnieuwwsblad.nl

Onderwerp: Democratie is een fictie zonder een open en eerlijk publiek debat.

 

Geacht College,o:p>

 

In de praktijk blijkt ons het belangrijkste mensen-, burger- en grondrecht willekeurig ontnomen te kunnen worden door anonieme redacteuren en moderatoren. Dit gebeurt zonder opgave van een deugdeljke reden, zonder mogelijkheid van bezwaar en verweer, zonder opgave van strafduur en zonder dat de censor cq verbanner verantwoording hoeft af te leggen. Willekeur en rechtenloosheid regeren op de openbare reactie- en discussiefora, zelfs op die van publieke en particuliere kwaliteitsmedia.

 

Misschien lijkt u dit wat overdreven, maar als mensen willekeurig kunnen worden buitengesloten van publieke discussies, dan geeft dit u toch denken, hoop ik.

 

Op dit moment kan ik – na enige jaren van actief deelnemerschap – geen reacties meer schrijven op artikelen over politieke en maatschappelijke onderwerpen op het internetforum van het Amstelveens Nieuwsblad. (Dit behoort - net als het Amstelveens Weekblad - tot de Telegraaf Media Groep). Doordat mijn account is ‘gebanned’ [sic] ben ik monddood gemaakt en feitelijk ‘kaltgestellt’ en geexcommuniceerd. Dit is gebeurd zonder opgave van een deugdelijke reden, zoals schending van enige regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden. Protest tegen deze onrechtvaardige maatregel heeft alleen geleid tot verzwaring van mijn sanctie, namelijk van één week naar een verbanning voor onbepaalde tijd, dus wellicht permanent.    

 

Op die manier blijft er weinig over van de democratische rechten, vrijheden en mogelijkheden van gewone burgers. Zonder een open en eerlijk publiek debat is er van democratie eigenlijk geen sprake.

 

Heeft u zich wel eens afgevraagd waar en hoe het ‘publieke debat’ eigenlijk plaatsvindt? Ik heb zelf altijd gedacht dat dit begrip betrekking had op de gedachtewisselingen buiten de formele democratische instituties zoals parlement, provinciale staten, gemeenteraden en de hoofdredactionele en columnistische commentaren daarop in de journalistieke media. Niet alleen op straat, in de kroeg, de familiekring, de club of op het werk, maar ook op de talrijke reactie- en discussiefora op het internet.

 

Internetplatforms zijn door misbruik en wangedrag zó berucht geworden, dat iedere zichzelf respecterende journalist en columnist daar grote afstand van neemt: Reageerders en discussieerders worden steevast denigrerend als ‘reaguurders’ aangeduid. Zij hoeven niet serieus te worden genomen en hun rechten en vrijheden dus ook niet. Zij moeten in toom - en het liefst helemaal koest - worden gehouden. 

Onder dit voorwendsel wordt echter veel serieuze, gefundeerde en beredeneerde  maatschappij- en politieke kritiek onderdrukt om redenen die met wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden niets te maken hebben. Het duurt even voor je dat dóór hebt dat er een systeem met een bedoeling achter zit.

 

Media en journalisten, columnsten en commentatoren willen namelijk wel kunnen genieten van de privileges,vrijheden en andere voordelen die in een democratische rechtsstaat verbonden zijn aan hun journalistieke status, maar zij willen zich niet onderwerpen aan regels en verplichtingen die eigenlijk voor iedereen (inclusief de vrije pers in al har vormen) gelden. Zoals – bij voorbeeld – aan morele, democratische, juridische en journalistieke beginselen als ‘nullum crimen sine lege’, publieke verantwoording, wederhoor en proportionaliteit van sancties.

 

Jarenlang heb ik gedacht dat ik door inhoudelijke bijdragen te leveren aan reactie- en discussierubrieken op websites van media als de publieke omroep en landelijke kranten, actief meedeed aan wat ik als ‘het publieke debat’ beschouwde. Dat bleek een vergissing. Niet omdat veel mensen op die fora graag misbruik maken van hun anonimiteit om de domste en vreselijkste dingen te schrijven, maar omdat (even anonieme) redacteuren en moderatoren dit als voorwendsel gebruiken om fatsoenlijke meningsuitingen te onderdrukken omdat die hun om één of andere reden van (vriendjes)politieke of commerciële reden niet welgevallig zijn.

 

Lang geleden werd ik verbannen van het forum van Standpunt NL, omdat ik had geschreven: “Alle bivakmutsen af! Alleen bijdragen onder eigen naam zouden moeten worden toegestaan.” Kennelijk was dat tegen het zere been van de redactie van het forum en ik werd `dus` zonder opgave van reden verbannen. Protest tegen deze maatregel was onmogelijk. Dat was voor mij de eerste waarschuwing voor het feit dat deelnemers aan het publieke debat op het internet geen rechten hebben tegenover anonieme redacteuren en moderatoren die feitelijk boven de wet staan.

Op 27 november 2009 werd ik voor onbepaalde tijd verbannen uit het reactie- en discussieforum van VK Opinie omdat ik in een reactie in de daartoe bestemde ruimte op de website van de Volkskrant had geschreven:  [Citaat, zie begin van dit artikel.]

 

Deze reactie bleek zonder mededeling (laat staan deugdelijke motivatie) te zijn verwijderd door moderator (thans chef Opinie van de Volkskrant) Henk Müller. Hij hief die ban pas anderhalf jaar later op met de verzuchting ‘Wat gaat de tijd toch snel.” Ik mocht het van hem weer eens proberen, mits ik mij zou gedragen. In de praktijk betekende dit dat ik het niet wéér moest wagen om iets te schrijven wat hem niet beviel.

 

Columnisten en commentaarschrijvers worden om onbekende reden beschermd tegen kritiek en tegenspraak. Dit betekent dat zij over méér vrijheid van meningsuiting beschikken dan gewone mensen. Volgens heeft onze Grondwet dat zo niet bedoeld. Mijn adagium is altijd geweest: “Wat Blokker mag, mag een blogger ook.”

 

Omdat ik sinds de beëindiging van mijn verbanning de adem van opiniechef Müller in mijn nek voel, reageer ik bijna nooit meer op opiniestukken in mijn ochtendkrant. Henk Müller en hoofdredacteur Remarque vinden dat prima. Bij VK’s ombudsvrouw hoef je hiertegen niet met bezwaren aan te komen. Ik heb mijn terrein dus maar verlegd naar de lokale politiek van Amstelveen. Als betrokken burger met uitingsdrang moet je tenslotte wát.

Onlangs ben ik echter voor onbepaalde tijd verbannen van het reactie- en discussieforum van het Amstelveens Nieuwsblad. Ja heus. Voor details, zie hieronder: **)

 

Ik hoop dat u niet meteen toegeeft aan gebruikelijke reflexen ‘Daar zal je het dan wel naar hebben gemaakt’, ‘Dat doet een redactie niet zomaar’ en ‘Redacties hebben die vrijheid nu eenmaal’. Er is namelijk wel degelijk iets verontrustends aan de hand. Kranten (ook de lokale ‘Stadhuis Pravda’s’) zijn behalve journalistieke media en particuliere ondernemingen met winstoogmerk ook instituten met een wezenlijke democratische functie. Zij mogen niet willekeurig en zonder publieke verantwoording het belangrijkste grondrecht van burgers schenden. Of wel, dan?

 

Als maatschappelijk en politiek betrokken burger blijk ik – ondanks internet etc. – maar in zeer beperkte mate de vrijheid én de mogelijkheid te hebben om een mening te uiten die een redactie onwelgevallig is, hoe oprecht, gefundeerd, beredeneerd en terecht die ook is en hoe fatsoenlijk die ook is geuit. Wat blijft er dan nog over van mijn democratische rechten, vrijheden en mogelijkheden?

 

Redactionele vrijheid blijkt vaak te worden misbruikt zonder dat er één journalistieke haan naar wil of durft te kraaien. Dat is ernstig, want schending van het belangrijkste grondrecht van burgers leidt niet alleen tot verlies van hun eigenwaarde. Het ondergraaft namelijk het voornaamste fundament van onze democratische rechtstaat. Dit proces wordt niet gecorrigeerd door een adequate werking van de ‘checks and balances’ die onze maatschappij evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden. Journalistiek en media kunnen zich daaraan namelijk met een vals beroep op hun persvrijheid onttrekken.

 

Burgers kúnnen geen kritiek leveren op journalistiek en media, want die wordt domweg niet afgedrukt of uitgezonden. Bestuurders en politici mógen zulke kritiek niet leveren, want dat is het land te klein en acuut in gevaar: ‘Schending van de persvrijheid!’ Journalisten wíllen of dúrven het niet, uit loyaliteit of uit angst voor collegiale represailles.

 

Ik ben benieuwd of bovenstaande feiten en ervaringen stroken met uw opvatting van democratie en rechtsstaat.

 

Van: VK Ombudsvrouw

Verzonden: woensdag 21 mei 2014 13:16

Aan: Robert van Waning

Onderwerp: RE: Waarom worden columnisten nog beter beschermd dan minderjarigen?

 

Geachte meneer Van Waning,o:p>

 

Ik ben voornemens een column te schrijven over het moderaten van discussies op de Volkskrantsite.

Het moderaten is uitbesteedt aan een extern bureau, waar ik over enkele weken op bezoek wil gaan.

 

Ik hoop dat ik u dan meer kan uitleggen.

 

Van: Robert van Waning

Verzonden: dinsdag 26 augustus 2014 16:37

Aan: post@wanhan.nl

Onderwerp: 'De VK verzint altijd wel een reden om onze vrijheid van meningsuiting te beperken.'

 

Geachte Ombudsvrouw,o:p>

Kunt en wilt u mij alstublieft vertellen waarom onderstaande reacties niet werden geplaatst in de daarvoor bestemde ruimte onder het artikel van Sander van Walsum over de ‘Gekoesterde vrijheid van meningsuiting’
(VK 23/8 j; http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6275/Sander-van-Walsum/article/detail/3723286/2014/08/23/Gekoesterde-vrijheid-van-meningsuiting-stoelt-op-vertrouwen-in-de-burger.dhtml):

 

“De VK verzint iedere keer wel een reden om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Ik ben zelf gedurende anderhalf jaar[!] verbannen geweest vanwege een fatsoenlijke - maar kennelijk rake - kritiek op iets wat een columnist had geschreven. Iedere keer werd weer een andere reden genoemd om mijn verbanning achteraf te rechtvaardigen. De eindeloze e-mail correspondentie om de verbanning op te heffen, was ook een soort 'cyberwar'. In NL wordt onze meningsvrijheid wordt niet door de staat bedreigd.”

 

“@Van Walsum, valt het u op dat er sinds eergisteren geen reacties meer zijn geplaatst? Dat is een effectieve manier om meningsuiting te ontmoedigen. Andere manieren zijn niet-plaatsing en verbanning. Aan die `gekoesterde` vrijheid van meningsuiting heb je niet zo veel als de mogelijkheid daartoe je zo gemakkelijk kan worden onthouden of ontnomen. Dit soort reacties wordt meestal niet geplaatst. De ombudsvrouw wil haar vingers er niet aan branden: de door haar toegezegde column komt maar niet.”

 

Ik had ook nog in een reactie geschreven dat burgers in NL niets te vrezen hebben van de staat als het gaat om hun vrijheid van meningsuiting, maar des te meer van anonieme moderatoren. U schreef een tijd geleden dat u dit zou gaan bestuderen en dat u hier een column over zou gaan schrijven.

 

Censuur en verbanning zijn in NL aan de orde van de dag, maar er is geen journalist, columnist of andere publicist die daaraan zijn of haar vingers wil branden. Op die manier blijven reageerders en discussieerders vogelvrij. Dat kan natuurlijk niet zo blijven. Waar blijft onze waakhond van onze democratie?o:p>

 

Ik ben ook om onverklaarde redenen verbannen van Dichtbij en op Amstelveen.blog dreigde bijna het zelfde te gebeuren. Gelukkig gaf de redacteur daarvan (oud-journalist Johan Bos) niet toe aan de pressie die er op hem buiten het forum om per telefoon en e-mail werd uitgeoefend. Ik heb een vermoeden waaraan ik die voortdurende censuur en verbanningen te danken heb. (Zie hieronder mijn bijdrage aan Amstelveen.blog van zojuist.)

 

Naar 'Bijdragen van RvW aan het publieke debat'o:p>

Naar Startpagina van 'Amstelveen Kan Beter'