In de meeste steden zijn er al lang parkeerplaatsen voor scooters etc. Verkeerd geparkeerde scooters, brommers en snorfietsen worden verwijderd. En dat werkt! Zodoende is daar de lucht niet vergiftigd door misselijkmakende uitlaatgassen van tweetaktmotoren.

In de meeste Nederlandse gemeenten zijn goede oplossingen bedacht en uitgevoerd om de overlast van scooters etc. tot aanvaardbare proporties terug te brengen door middel van duidelijke regels en effectieve handhaving daarvan. Amstelveen pakt deze zaak liever aan op manieren die n�et werken. De 'scooterparkeerjuwelen' in het Stadshart zijn daar een voorbeeld van. Dat zijn kostbare ringen van roestvrij staal waaraan maximaal twee scooters kunnen worden vastgemaakt. Zij worden nauwelijks gebruikt, maar daar staat tegenover dat zij w�l erg veel gekost hebben.


Het 'voetpad' van het busstation langs de bibliotheek naar het winkelcentrum is onveilig en ongezond omdat het is aangewezen als scooterparkeerplaats.

Aan de westzijde van het Stadsplein staat de fraaie en gezellige Openbare Bibliotheek. Die wordt gelukkig druk bezocht. Onder de voorluifel van de bibliotheek loopt een voetpad van het busstation en de grote ANWB-parkeergarage naar het winkelcentrum. Brommers, scooters en snorfietsen rijden graag over dat 'voetpad' voor de Openbare bibliotheek naar de ingang van het winkelcentrum. Zij hoeven dan geen stap te veel te zetten. Op dat voetpad hinderen zij de voetgangers, maken veel herrie en vervuilen de lucht in ernstige mate. Omdat het 'voetpad' in de luwte en onder de luifel van de bibliotheek ligt, blijft die ernstig vervuilde lucht daar nog langer hangen dan elders op het Stadsplein. Met name voor jonge kinderen is dit schadelijk, want zij krijgen die troep in hun lage kinderwagens rechtstreeks in hun nog jonge longen. Daarom is die plek volkomen ongeschikt als parkerplaats voor scooters etc. maar laat dat nu juist de enige 'offici�le' parkeerplaats voor die 'fijnstofkanonnen' zijn!

Aan het begin van dit overdekte voetpad staat met een bord aangegeven dat het hele Stadshart een voetgangersgebied is. De (meestal jonge) scooteraars houden niet van wandelen en geven dus ongeduldig extra gas om de voetgangers opzij te dwingen. Omdat dit voetpad verscholen ligt achter een haag van scooters en fietsen, worden de  brommer- en scooterrijders niet gespot door de politieagenten die zich heel soms op het Stadsplein vertonen.

In steeds meer gemeenten zijn er op goedgekozen plaatsen echte verplichte parkeer-plaatsen voor scooters etc., net als voor alle andere motorvoertuigen. Amstelveen loopt achter bij deze ontwikkeling, zoals bij veel meer dingen die te maken hebben met geluidsoverlast, verkeerslawaai en luchtvervuiling. Wie achter een brommer of scooter loopt of fietst, krijgt veel van hun schadelijke emissies in zijn of haar longen. Bovendien is hun bijdrage aan de lokale geluidshinder groot. Brommers hebben een geluidsniveau van ongeveer 100dB, wat dicht tegen de grens voor gehoorschade ligt. Bromfietsen staan met 19% ernstige hinder op de eerste plaats in de top tien van meest hinderlijke geluids-bronnen. Maatregelen die zowel de schadelijke emissies evenals de geluidsoverlast verminderen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische of viertakt brommers en het tegengaan van opgevoerde brommers.

Ondanks de luchtvervuiling, hinder en herrie die scooters etc. veroorzaken, heeft de gemeente Amstelveen gekozen voor een scooterparkeerplaats aan het voetpad dat onder de luifel van de openbare bibliotheek loopt van het busstation en de parkeergarage naar het winkelcentrum. Deze plek ligt in de luwte van de bibliotheek en is overdekt door de luifel daarvan. De ziekmakende uitlaatwalm van aankomende en wegrijdende scooters blijft daar zodoende lang hangen, zeker als scooteraars er met draaiende motor staan te kletsen. De voetgangers moeten die smerige lucht en fijnstof inademen. Die plek is dus duidelijk een verkeerde keuze. Als burger kan je daar niets tegen doen als de gemeente niet wil luisteren.

Amstelveen Kan Beter.