AMSTELVEEN KAN BETER

Het 'voetpad' van het busstation langs de bibliotheek naar het winkelcentrum
is onveilig en ongezond omdat het is aangewezen als scooterparkeerplaats.
(Foto's)

Aan de westzijde van het Stadsplein staat de fraaie en gezellige Openbare Bibliotheek. Die wordt gelukkig druk bezocht. Onder de voorluifel van de bibliotheek loopt een voetpad van het busstation en de grote ANWB-parkeergarage naar het winkelcentrum. Brommers, scooters en snorfietsen rijden graag over dat 'voetpad' voor de Openbare bibliotheek naar de ingang van het winkelcentrum. Zij hoeven dan geen stap te veel te zetten. Op dat voetpad hinderen zij de voetgangers, maken veel herrie en vervuilen de lucht in ernstige mate. Omdat het 'voetpad' in de luwte en onder de luifel van de bibliotheek ligt, blijft die ernstig vervuilde lucht daar nog langer hangen dan elders op het Stadsplein. Met name voor jonge kinderen is dit schadelijk, want zij krijgen die troep in hun lage kinderwagens rechtstreeks in hun nog jonge longen. Daarom is die plek volkomen ongeschikt als parkerplaats voor scooters etc. maar laat dat nu juist de enige 'offici�le' parkeerplaats voor die 'fijnstofkanonnen' zijn!

Aan het begin van dit overdekte voetpad staat met een bord aangegeven dat het hele Stadshart een voetgangersgebied is. De (meestal jonge) scooteraars houden niet van wandelen en geven dus ongeduldig extra gas om de voetgangers opzij te dwingen. Omdat dit voetpad verscholen ligt achter een haag van scooters en fietsen, worden de  brommer- en scooterrijders niet gespot door de politieagenten die zich heel soms op het Stadsplein vertonen. Amstelveen loopt achter bij deze ontwikkeling, zoals bij veel meer dingen die te maken hebben met geluidsoverlast, verkeerslawaai en luchtvervuiling: 

 "De bijdrage aan de stedelijke luchtkwaliteit door de emissies van brommers is beperkt in vergelijking met de bijdrage van personen- en bestelauto�s. Echter, de concentraties van schadelijke emissies dicht bij de brommer kunnen zeer hoog zijn. Hoge fijnstof-concentraties dicht bij de brommer, in combinatie met het gebrek aan een norm en mogelijk grote gezondheidseffecten zijn goede redenen om toch maatregelen te nemen om de bijdrage te beperken.

Hoewel de bijdrage van brommers aan de totale geluidsbelasting van verkeer laag is, is de lokale geluidshinder groot. Brommers hebben een geluidsniveau van ongeveer 100dB, wat dicht tegen de grens voor gehoorschade ligt. Bromfietsen staan met 19% ernstige hinder op de eerste plaats in de top tien van meest hinderlijke geluids-bronnen.

Maatregelen die zowel de schadelijke emissies evenals de geluidsoverlast verminderen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische of viertakt brommers en het tegengaan van opgevoerde brommers."

Bron: 'De effecten van brommers op de luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam.'

Amstelveen Kan Beter.