AMSTELVEEN KAN BETER
Op deze website staan kritische op- en aanmerkingen en suggesties ter verbetering van sommige situaties in deze stad die geen dorp (meer) is en dit dorp dat inmiddels is uitgegroeid tot (bijna) een volwaardige stad.

Robert van Waning, Stadshartbewoner.

Overzicht van teksten, foto's en filmpjes

Links naar diverse onderwerpen

Amstelveen, te groot voor een dorp, te kleingeestig voor een stad.

h3> Door de 'mismatch' van grootstedelijke ambities en dorpse onderonserigheid van onze gemeentepolitiek is Amstelveen gaandeweg onveiliger, lawaaiiger, vuiler, onprettiger en ongezelliger geworden dan veel bewoners en bezoekers wensen. Hun mogelijkheden om wensen, suggesties en klachten kenbaar te maken aan bestuurders en ambtenaren van de gemeente, zijn echter beperkt. Er is namelijk nauwelijks sprake van dualisme tussen gemeenteraad en het college van b&w en van de twee lokale kranten moeten de burgers het ook niet hebben. Lees verder ..>

Verbreding en overkapping van de A9.

Foto's van de verbrede en verdiepte rijksweg A4 bij Leiderdorp

Amstelveens Stadshart moet scootervrij!

Het Stadshart van Amstelveen is een winkelgebied en daarom officieel een voetgangersgebied. Let wel: 'Officieel', want de praktijk is anders. Omdat men in het Stadshart mag fietsen, waren snorfietsen er vele jaren lang 'dus' ook toegestaan, althans volgens ons gemeentebestuur. Toen men eindelijk inzag dat voor snorfietsen vanwege hun snelheid, hinder, herrie en luchtvervuiling natuurlijk vrijwel dezelfde regels gelden als voor andere gemotoriseerde tweewielers zoals scooters en bromfietsen, is men gaan sleutelen aan de A.P.V. Het resultaat is dat het voetgangersgebied in het Amstelveense Stadshart niet alleen verboden is voor (vracht)auto's, motorfietsen, scooters en bromfietsen maar nu eindelijk ook voor snorfietsen. Althans officieel, volgens de APV-borden bij alle toegangen tot het Stadsplein. Lees verder..

Foto's: Stadshart Scootervrij!

Stadsplein

Het Stadsplein mist regie en handhaving. Aan alles is te zien en te merken dat het gemeentebestuur er het karakter, de waarde en de mogelijkheden niet van begrijpt en dus ook niet tot hun recht laat komen. Het Stadsplein is in de eerste plaats een ontmoetings-, wandel- en speelplein. Dat zou het althans moeten zijn.. Het gemeentebestuur laat echter voortdurend blijken dat zij deze openbare ruimte niet goed kennen, laat staan begrijpen. Zodoende functioneert het Stadsplein nu voornamelijk als een ruim bemeten wandel-, fiets- en brommerpad en verder als taxistandplaats, als markt- en evenemententerrein, als hangplek voor Amstelveense jeugd voor wie deze dorpse stad weinig mogelijkheden tot ontmoeting en vertier biedt en als uitdaging voor spelende kinderen bij de fontein om zo veel, hard en zo hoog mogelijk te krijsen. Door de rechte, harde en hoge gevelwanden is het Stadsplein een ideale echoput voor iedereen die zich graag wil laten horen. Omdat het alcohol- en het rookverbod ook niet worden gehandhaafd, kan dit behoorlijk luidruchtig zijn en liggen de lege drankflessen en sigarettenpeuken rondom de hangplekken. Lees verder ..

Foto's en links:

Het Stadsplein mist regie en handhaving op het gebied van:

b>
- Scooters (Volgens de 'Stadspleinregels' zijn scooters, snorfietsen en natuurlijk motorfietsen er verboden, want het is een voetgangersgebied en een winkelcentrum),
- Alcohol
Het is verboden om alcohol te drinken buiten de terrassen van de horeca.,
- Roken
Wethouder Raat (VVD) heeft met veel publicitaire poeha een rookvrije zone ingesteld. Deze is met borden en stickers aangegeven. n Niemand trekt zich daar iets van aan want de wethouder van Handhaving houdt niet van handhaven. "Zo'n stad willen wij niet," zegt hij.
- Afval
Vervuiling en verloedering is natuurlijk in de eerste plaats iets wat de VVD-wethouder Stadshart aangaat, maar er is ook nog een D66-wethouder voor afval die iets zou moeten doen tegen het afval dat gewoon op straat wordt gegooid en dat uit de te kleine afvalbakken puilt.
- Geluidsoverlast
In het Stadshart zijn behalve horeca ook veel woningen. Dit is een bekend probleem, maar daarom niet minder ernstig.

Stadsplein Amstelveen: Boulevard of Broken Promises..
Hangplek Stadsplein (maar denk alsjeblieft aan de omwonenden..).
Stadsplein Amstelveen. Afval maakt het minder aantrekkelijk.

Scooterverbod werkt elders wel dankzij goede regeling en handhaving

In de meeste Nederlandse gemeenten zijn goede oplossingen bedacht en uitgevoerd om de overlast van scooters etc. tot aanvaardbare proporties terug te brengen door middel van duidelijke regels en effectieve handhaving daarvan. Amstelveen pakt deze zaak liever aan op manieren die NIET werken. De 'scooterparkeerjuwelen' in het Stadshart zijn daar een voorbeeld van. Dat zijn kostbare ringen van roestvrij staal waaraan maximaal twee scooters kunnen worden vastgemaakt. Zij worden nauwelijks gebruikt, maar daar staat tegenover dat zij WEL erg veel gekost hebben.

In de meeste steden zijn er al lang parkeerplaatsen voor scooters etc. Verkeerd geparkeerde scooters, brommers en snorfietsen worden verwijderd. En dat werkt! Zodoende is daar de lucht niet vergiftigd door misselijkmakende uitlaatgassen van tweetaktmotoren. Lees verder ..

Foto's:
Handhaaf het Scooterverbod met een handhaafbaar verbod.

Het 'voetpad' van het busstation langs de bibliotheek naar het winkelcentrum is onveilig en ongezond door rijdende en parkerende scooters.

Aan de westzijde van het Stadsplein staat de fraaie en gezellige Openbare Bibliotheek. Die wordt gelukkig druk bezocht. Onder de voorluifel van de bibliotheek loopt een voetpad van het busstation en de grote ANWB-parkeergarage naar het winkelcentrum. Brommers, scooters en snorfietsen rijden graag over dat 'voetpad' voor de Openbare bibliotheek naar de ingang van het winkelcentrum. Zij hoeven dan geen stap te veel te zetten. Op dat voetpad hinderen zij de voetgangers, maken veel herrie en vervuilen de lucht in ernstige mate.  Lees verder ..

Lawaaicentrum 'De Amstelveense Echoput'.

De vier harde hoge wanden van het Stadsplein weerkaatsen en versterken alle geluiden en maken er een echte echoput van. In de ingebouwde terrassen van de appartementen gaan die geluiden ook nog eens resoneren, waardoor zij voor de bewoners een ondragelijk niveau bereiken. Dit geldt met name voor vaak onnodige herrie, zoals van schoonmaakmachines, opbouw van markten en evenementen, scheurende scooters en geschreeuw van bezoekers van P60 en Dixies (ook 's nachts, soms heel grof) en het gekmakende gekletter van skateboarders. Zo kan zelfs die mooie en leuke fontein een bron van ergernis worden. Dat kan niet de bedoeling zijn en mag ook niet te veel gebeuren omdat het Stadsplein anders onbewoonbaar wordt. In verband met onnodige overlast door verkeer en luidruchtige cafebezoekers raken veel stadscentra ontvolkt omdat er niet te leven valt. Met name in de weekends is er veel nachtlevendigheid op het Stadsplein. De sporen van het 'loslopende wild' zijn op een besneeuwde ochtend goed te zien. Helaas was het vaak ook goed te horen..

Evenementen op het Stadsplein

Bezoekers en omwonenden kunnen genieten van evenementen op het Stadsplein en elders in Amstelveen. Een gemeente die daarbij behoeften en wensen van inwoners negeert, verwaarloost echter haar voornaamste opdracht. De gemeente Amstelveen houdt bij het verlenen van vergunningen voor jl74uon7o9exq63gn16ue2nbnxorf31t4e2wbzwj7jsam04y evenementen op het Stadsplein te weinig rekening met de bewoners van de 120 (!) woningen daaromheen. Luidruchtige opbouw en afbraak van podia, tenten en installaties, bonkende muziek, onnodig luide aankondigingen en daarna de schoonmaak met lawaaiige machines en bladblazers bederven het woonklimaat van het Stadsplein grondig.

Op deze website staan films van de verschillende evenementen op het Stadsplein. Die laten niet alleen zien waarom die het wonen aan het Stadsplein zo aantrekkelijk maken, maar zij laten ook horen ('Je maakt me gek') waarom veel bewoners tijdens bepaalde evenementen tijdelijk hun huis verlaten omdat de krijsmuziek niet te harden is. Dit laatste kan en mag niet de bedoeling zijn. Het is helemaal niet zo moeilijk om een evenement leuk te laten zijn voor zowel bezoekers als bewoners. Zulke evenementen dragen WEL bij aan versterking van de sociale cohesie.

Foto's:

Kerstmarkt op het Stadsplein 2016. Slechte indeling, maar de schaatsbaan was een groot succes.

Oversteekplaatsen voor bezoekers van schouwburg en muziekschool.

Aan het Amstelveense Stadsplein bevinden zich culturele instellingen zoals schouwburg, openbare bibliotheek, volksuniversiteit en muziek-en dansschool. Op de straat ervoor wordt vaak veel te hard gereden omdat er geen verkeersdrempels en geen oversteekplaatsen zijn. Deze situatie is met name voor de speelse jonge bezoekers van de muziek- en dansschool ronduit riskant. Het Wijkplatform Stadshart heeft vergeefs aan gedrongen op maatregelen. De burgemeester noemt het allemaal echter 'klein leed' en de wethouder ziet helemaal geen probleem.

Wensen m.b.t. het Stadsplein:


- Eenrichtingsverkeer aan de Cultuurzijde

- Maximumsnelheid van 20 km/u of hooguit 30 km/u aan de Cultuurzijde.

- Oversteekplaatsen tegenover de ingangen van Schouwburg, Muziekschool en Volksuniversiteit.

- Scooters, bromfietsen en 'snorfietsen' helemaal verbieden op het Stadsplein. Dus zowel verbieden om er dag en nacht rond te scheuren als om er te parkeren. Iedereen moet hier lopen, ook jonge mensen die vaak toch al te weinig lichaamsbeweging hebben.

- Parkeerverbod voor scooters etc. op het Stadsplein
. (Scooters rijden namelijk overal waar zij 'mogen' parkeren.)

- Geen scooters en fietsen op het voetpad bij Bieb/Ventra.

- Alcoholverbod handhaven.

- Rookverbod bij ingang Bieb/Venstra handhaven.

Skateboards verbieden in het hele Stadshart. (Zij bezorgen met hun gekmakende gekletter veel overlast voor omwonenden. Bewoners moeten echter steeds in discussie met skateboardende jongens om hun dit uit te leggen. Zij laten zich het best overtuigen met een foto van een agent die skateboarders bekeurt. (Boete 40 euro of meer.))

- Duidelijke en consistente verkeersborden op en rond het Stadsplein en elders in de gemeente Amstelveen. Kennelijk kent niemand bij de gemeente (van hoog tot laag) de verkeersregels voldoende om daar enige lijn en klaarheid in te brengen.

- Overkapping tussen beide winkelgedeeltes. Zie de hilarische filmpjes
'Shopsport' (3),
'Shopsport' (2) en
'Shopsport' (1).

- Verhuizing van het Gemeentehuis naar een centrale locatie in de gemeente. Bestuur en ambtenaren zitten daar aan de Poel letterlijk en figuurlijk met hun rug naar de burgers. Dit is een belangrijke oorzaak van veel problemen: De ligging van het gemeentehuis van Amstelveen is te excentrisch, te zelfzuchtig, te introvert, te veel met hun rug naar de gemeente en een te mooi uitzicht over de prachtige, stille Poel.. Zodoende is men zich daar te weinig bewust van (en geinteresseerd in) de stedelijke problematiek van Amstelveen, zoals de ondragelijke herrie van wegverkeer en scooters etc., hangjongeren, dronken cafebezoekers, luchtvervuiling en de verloedering van de openbare ruimte.

- Meer daadwerkelijke aandacht voor de betrokkenheid, burgerparticipatie, inspraak en de sociale cohesie van de bevolking van Amstelveen.
Bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren van Amstelveen bewijzen voortdurend lippendienst aan deze essentiele elementen van een levende lokale democratie. Telkens blijkt die echter nauwelijks een rol te spelen in de overrwegingen en beslissingen van de gemeente. Zodoende is er - ondanks alle inspanningen van bewoners van het Stadsplein - nog nauwelijks vermindering te bemerken in de vele vormen van hinder en geluidsoverlast waarmee zij dag en nacht te maken hebben.

In de woonwijken wordt te hard gereden en asociaal geparkeerd

In de meeste woonwijken geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Veel automobilisten weten dit niet omdat de maximum snelheid erg summier wordt aangegeven. Anderen hebben er domweg maling aan. Zij vinden het 'sportief' om hun auto 'lekker de bocht om te smijten' zoals autojournalisten schrijven in het Amstelveens Nieuwsblad.

Op de snelwegen worden automobilisten iedere 100 meter herinnerd aan de maximum snelheid die op dat stuk geldt, 80, 90 of 100 km/u. Daar is het echter veel minder ernstig als iemand tien of twintig kilometer te hard rijdt. Dat soort snelheidsoverschrijdingen zijn in woonwijken heel normaal, terwijl zij daar juist veel hinderlijker en gevaarlijker zijn. In de straten en lanen van de woonwijken worden de automobilisten nergens herinnerd aan de maximum snelheid van 30 km/u is, zelfs niet bij kruispunten en zijwegen. Lees verder ..


Rijksweg A9, bron van verkeerslawaai en luchtvervuiling, splijt Amstelveen in tweeen.


De A9 raast en roet dwars door Amstelveen. Dag en nacht legt deze drukke verkeersweg een deken van lawaai en luchtvervuiling over onze woonplaats. Binnen een zone van 100 a 300 meter bevinden zich vele woningen, winkels, kantoren en zelfs scholen. Op onze ramen, kozijnen, terrasmeubels en gordijnen zit al snel weer een vette zwarte aanslag door de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het zware auto- en vliegverkeer in de nabije omgeving (A9, Schiphol, Keizer Karelweg, Buitenveldertselaan). De luchtvervuiling met roet, fijnstof en NOx in het Stadshart van Amstelveen is ernstig en waarschijnlijk zeer ongezond. 80 Km/u op de A9, en het liefst een overkapping of een 'tent' nu nog met 3 rijstroken in beide richtingen, maar straks achtbaans. Die verbreding van de A9 is onderdeel van een project om de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbeteren. Aangezien een 'simpele' verbreding van de A9 het verkeerslawaai en de luchtvervuiling helemaal tot een ondragelijk en ook wettelijk ontoelaatbaar niveau zou doen toenemen, is besloten om een tunnel aan te leggen. Lees verder..


Foto's:
Verkeersgoot A9 verdeelt Amstelveen

Verkeersgoot A4 bij Leidschendam (Zo ziet de A9 in Amstelveen er straks uit.)


Historische trambaan of mooie, snelle en kaarsrechte fietsverbinding met Amsterdam-Zuid?


De huidige fietsverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam is niet meer van deze tijd: Onoverzichtelijk, met allerlei scherpe bochten en omwegen. En dat terwijl er zo'n kaarsrecht traject praktisch klaarligt om intensief te worden gebruikt door Amstelveners die in Amsterdam werken of daar willen winkelen of een terrasje pakken. Die Amstelveners kunnen beter gaan fietsen over een fietsbaan van A'veen-Zuid naar het Haarlemmermeerstation in A'dam-Zuid. Helaas liggen daar nu nog rails voor een museumtramlijntje dat goud geld kost maar waarin zelden Amstelveners in zitten.

De fietsroute langs de Buitenveldertselaan is erg ongezond vanwege de uitlaatgaasen van het zware (vracht)autoverkeer.


Scooters etc. horen niet op fietspaden


De verkeersborden voor verschillende soorten fietspaden zijn onduidelijk. (Snor)scooters zijn verboden op 'onverplichte fietspaden' met het langwerpige zwarte verkeersbord G13 met in witte letters het woord 'Fietspad'. Toch moeten fietsers op die 'echte fietspaden' vaak opzij voor te hard rijdende scooters etc.. Zij moeten dan bovendien de giftige en misselijkmakende uitlaatgassen daarvan inademen.

Scooters, bromfietsen en snorfietsen zijn eigenlijk overal hinderlijk, gevaarlijk, lawaaiig en luchtvervuilend, maar met name op plaatsen waar zij om goede redenen verboden zijn, zoals 'echte fietspaden' (met zo'n langwerpig zwart bord met 'Fietspad') en in voetgangersgebieden. In verband met hun lichamelijke inspanning ademen voetgangers en fietsers ademen nog dieper in dan normaal. Daarom zijn die stinkende uitlaatgassen van motorvoertuigen (inclusief scooters etc.) voor hen extra ongezond.

Snorscooters rijden op de echte fietspaden omdat Amstelveen geen cultuur van handhaving kent. Fietsers moeten steeds uitwijken voor de (snor)scooteraars die altijd (veel) harder rijden en dit op een hinderlijke en intimiderende manier duidelijk maken. Fietsers worden voor hun inschikkelijkheid bedankt met een giftige walm van misselijkmakende uitlaatgassen.

Foto's:

Voetpad bij Bieb/Venstra is voor voetgangers. Toch?

Hotel 'Het Oude Raadhuis' aan De Poel.


"Maak van het Amstelveense gemeentehuis een hotel met restaurant, cafe-bistro, vergaderzalen, congresfaciliteiten, terrassen en een grote speeltuin op de gezondste plek met de schoonste lucht.

De oever van De Poel bij het Oude Dorp van Amstelveen is namelijk te uniek om te reserveren voor een gemeentehuis (dat in het centrum thuishoort), een exclusief restaurant en het woonhuis van een handige projectontwikkelaar.

Op die prachtige locatie aan de oever van die mooie Poel hoort een hotel te staan, met een of meer restaurants en bistro's, vergaderzalen, terrassen, een speeltuin en roeiboten die men kan huren. Alleen dan kunnen zo veel mogelijk mensen genieten van de mooiste plek van Amstelveen.

De plaats van het Amstelveense Raadhuis is om vele redenen verkeerd: letterlijk en figuurlijk geisoleerd, te ver weg van het centrum, te exclusief en te zelfzuchtig. Gemeentebestuur en ambtenaren zitten er fysiek en mentaal op te grote afstand van de stad en met hun rug naar de inwoners van Amstelveen. De kloof tussen politiek en burgers wordt mede hierdoor steeds groter.

Zo'n plek is bij uitstek geschikt voor een populaire horecagelegenheid met een lokale, regionale en zelfs internationale functie en uitstraling. Bilderberg, Golden Tulip of Van der Valk zouden er wel raad mee weten.
Het belang van Amstelveen als gemeenschap zou gebaat zijn bij de moedige beslissing om een verkeerde locatiekeuze voor ons gemeentehuis goed te maken. Breng het dagelijks bestuur en de politieke beraadslagingen van onze gemeente naar de plaats waar zij thuishoren, namelijk in het hart van onze stad.

Foto's:
https://www.amstelveenkanbeter.nl/42-Raadhuis-hotel/index.html


Afval


Door het intensieve gebruik van het Stadsplein van Amstelveen (als winkelcentrum, marktplein, evenementen- en activiteitenterrein, hangplek, scootercircuit, etc.) maakt het door al het zwerfvuil vaak een slonzige indruk. Ook op dit gebied ontbreken duidelijke regels, regie en handhaving. Rondzwervend afval is smerig en nodigt mensen alleen maar uit om zelf ook hun afval gewoon op straat te gooien. Een bord met gedragsregels voor het voetgangersgebied waarop een fikse boete voor deze vorm vermeld staat, lijkt voorlopig de beste aanpak.

Foto's:

Zwerfafval: Smerig en Kostbaar (MyAlbum)

Rookverbod op z'n Amstelveens (Wethouder Raat (VVD) wil, mag en kan dit niet handhaven.)


Gebrekkige kennis van wet- en regelgeving, zelfs van die van de eigen gemeente


Bestuurders en ambtenaren blijken slecht op de hoogte van de beperkingen en mogelijkheden van de verschillende verkeersborden. De routering en bewegwijzering voor fietsers en bromfietsers/scooters/snorfietsen zijn ronduit onduidelijk, verwarrend en onpraktisch. Als bewoners moeten wij voortdurend in discussie met jongelui die niet weten dat er op het Stadsplein niet geskateboard mag worden in verband met de hinder en geluidsoverlast. Lees verder..

Kafka in de Polder


Het complexe en grensoverschrijdende karakter van de problematiek maakt dat niet een bestuurder en ook niet een gemeentelijke afdeling zich verantwoordelijk voelt voor (en zelfs niet in staat is tot) een integrale, daadwerkelijke en effectieve aanpak en oplossing van alle problemen en mogelijkheden van het Stadsplein. Dit leidt bij bewoners van het Stadsplein tot wat wel 'bureaucratisch onbehagen' wordt genoemd. Dit wordt treffend beschreven in het onlangs verschenen boekje 'Kafka in de polder' (SDU Uitgevers, 2008)Verbanning is een manier om kritische meningsuitingen te onderdrukken.


Verbannen door de Volkskrant

Verbannen door Dichtbij. ("Je account is gebanned. Je mag helaas geen reacties meer plaatsen.").Bijdragen RvW (incl. de verwijderde) aan het publieke debat in Amstelveen op Dichtbij en Amstelveen.Blog.

Verbannen door Amstelveen.blog

Verbannen door WeerPlaza ('Sluierbewolking?


Index van teksten, foto's en filmpjes.

Belangenverstrengeling gemeentelijke overheid en lokale pers

Wet- en regelgeving en jurisprudentie mbt handhavingsplicht

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

'Checklist Handhaving'

Correspondentie over (niet-)handhaving APV-scooterverbod

Klacht bij de Nationale ombudsman over (niet-)handhaving scooterverbod

Klacht bij Raad vd Journalistiek over handjeklap tussen wethouder Herbert Raat (VVD) en Amstelveens Nieuwsblad.

Wijkplatform Stadshart noemt gemeentebestuur 'onbetrouwbaar'.

- Discussiebijdragen RvW op Dichtbij/Amstelland en Amstelveen.Blog.


Foto-verzamelingen

Groen Amstelveen.

Stadsplein Amstelveen (Algemeen)

Amstelveen Kan Beter (Diverse foto-albums MyAlbum)

Stadshart scootervrij!

Voetpad scootervrij!

Max. 20 km/u op de weg langs de 'Cultuurstrip'.

Handhaaf het alcoholverbod buiten de terrassen van het Stadsplein.

Stadscentra en voetgangersgebieden met een (snor)scooterverbod.

Oversteekplaatsen van Stadsplein naar 'Cultuurstrip'.

Maak van de historische trambaan een fietsbaan tussen A'veen en A'dam-Zuid.

Maak van het gemeentehuis een hotel-cafe-restaurant met terrassen aan De Poel.


Films

Filmlijst


Mijn andere websites zijn:

Contrails.nl  ( Foto's van #luchtvaartsmog van 1995 tot heden)

Meteologica.nl  (Weerkundigen versluieren #vliegtuigsmog ('hoge sluierbewolking')
Contrails = Vliegtuigsmog  (Diverse foto-albums van #reisgekte en #luchtvaartsmog (bewolking die door vliegverkeer is veroorzaakt)
Wanhan.nl (o.a. Wandelreizen die wij hebben gemaakt.)
Donqui.nl   (Weblogs op WordPress, met o.a. publiek debat in Amstelveen en archief van mijn weblogs op Volkskrant Weblog.)


Op- en aanmerkingen en suggesties naar info 'at' amstelveenkanbeter.nl