AMSTELVEEN KAN BETER

Het Stadshart is voor iedereen,
dus ook voor bewoners en bezoekers die n�et van herrie houden.
(Foto's)
Als bewoners van het Amstelveense Stadshart merken wij dat het gemeentebestuur er het karakter, de waarde en de mogelijkheden niet van begrijpt en dus ook niet tot hun recht laat komen. Het Stadsplein functioneert nu in de eerste plaats als een ruim bemeten wandel-, fiets- en brommerpad en verder als taxistandplaats, als markt- en evenemententerrein en als hangplek voor Amstelveense jeugd voor wie deze dorpse stad weinig mogelijkheden tot ontmoeting en vertier biedt. Verder is het Stadsplein een ideale echoput voor iedereen die zich graag wil laten horen. Omdat het alcoholverbod ook niet wordt gehandhaafd, kan dit behoorlijk luidruchtig zijn en liggen de lege drankflessen en sigarettenpeuken rondom de hangplekken.

Met zijn 120 woningen, schouwburg, openbare bibliotheek, volksuniversiteit met 25 leslokalen, de muziek-, dans- en schilderschool en zes horecagelegenheden is het Stadsplein een woonplein met een hoog cultureel gehalte. Woongenot en cultureel genoegen staan echter voortdurend onder druk van allerlei onnodige vormen van hinder en geluidsoverlast die afbreuk doen aan de functie van het Stadsplein als ontmoetingsplaats voor mensen uit Amstelveen en de regio.

Daarbij komt dat de vorm en de karige inrichting en aankleding van het Stadsplein niet echt bijdragen aan de aantrekkelijkheid ervan. Door de gebrekkige handhaving heerst daar vaak een sfeer van anarchie en verloedering waarin asociale figuren zich thuis voelen, temeer omdat het alcoholverbod er niet wordt gehandhaafd, net, net zomin als het scooterverbod trouwens. Correspondentie met het gemeentebestuur waarin wij verzochtten om een betere handhaving van het alcoholverbod in de publieke ruimte van het Stadsplein, laat zien hoe het gemeentebestuur op gegronde klachten van bewoners reageert.

Overlast wordt niet ontmoedigd, laat staan bestraft. De gemeente Amstelveen wil een 'schone stad' en daarom zo min mogelijk verkeersborden en dus ook geen borden met gedragsregels zoals men die op veel andere plaatsen wel ziet. Het resultaat is o.a. veel te hard rijdende auto's in woonwijken en voetgangersgebieden als het Stadshart, het op straat gooien van verpakkingen etc., zwerfvuil, rondscheurende scooters, kletterende skateboards, 'indrinken' op het Stadsplein met bier van Albert Heijn of wodka van Gall&Gall, schreeuwende caf�bezoekers, onnodig hard krijsende kinderen en hangjongeren met ghettoblasters. 'Denk aan de buren', ja, ja.

Stadspleinbewoners moeten steeds in discussie met skateboarders die vragen: "Waar staat dat je hier niet mag skateboarden?" Inderdaad, dat staat helaas nergens, en daarom moeten de bewoners zelf de strijd tegen de overlast door het gekletter van skateboards voeren zonder steun van overheid en politie.

De gezellige caf�-restaurants, de fraaie openbare bibliotheek, de actieve schouwburg en de aanwezigheid van veel woningen maken veel goed. Maar Amstelveen k�n beter..

Bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren van de gemeente Amstelveen zullen meer begrip en belangstelling moeten opbrengen voor zowel het 'kleine leed' dat onze burgemeester op en rondom het Stadsplein constateerde, als voor de vele mogelijkheden om er w�l een leuk stadsplein van te maken. De gang van zaken rond de parkeervergunningen in het stadscentrum geeft daartoe voorlopig weinig hoop. Het bestuur van het Wijkplatform Stadshart noemt de gemeente onbetrouwbaar en is daarom afgetreden. Er is namelijk praktisch geen handhaving!

Amstelveen Kan Beter.