AMSTELVEEN KAN BETER

In de woonwijken wordt te hard gereden en asociaal geparkeerd.

In de meeste woonwijken geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Veel automobilisten weten dit niet omdat de maximum snelheid erg summier wordt aangegeven. Anderen hebben er domweg maling aan. Zij vinden het 'sportief' om hun auto 'lekker de bocht om te smijten' zoals autojournalisten schrijven in het Amstelveens Nieuwsblad.

Op de snelwegen worden automobilisten iedere 100 meter herinnerd aan de maximum snelheid die op dat stuk geldt, 80, 90 of 100 km/u. Daar is het echter veel minder ernstig als iemand tien of twintig kilometer te hard rijdt. Dat soort snelheidsoverschrijdingen zijn in woonwijken heel normaal, terwijl zij daar juist veel hinderlijker en gevaarlijker zijn. In de straten en lanen van de woonwijken worden de automobilisten nergens herinnerd aan de maximum snelheid van 30 km/u is, zelfs niet bij kruispunten en zijwegen.

Tussen de paar verkeersdrempels is vaak een afstand van zo'n 200 meter. Een beetje 'sportieve' autorijder bereikt daar met een tussensprintje gemakkelijk een snelheid van 50 of 60 km/u. Ouders die 's morgens een beetje te laat zijn met het naar school brengen van hun kroost behalen zo een paar seconden tijdwinst. Automobilisten moeten op bepaalde plaatsen of om de zoveel meter met stickers op lantarenpalen etc. er op gewezen worden dat zij met hun gejakker niet alleen de wet overtreden maar ook spelende kinderen, moeizaam lopende bejaarden en overstekende huisdieren in gevaar brengen.

Tijdens een bijeenkomst in de openbare bibliotheek vertelde de ambtenaar die belast is met 'wijkbeheer' dat er geen herinneringsborden of -stickers zouden komen want hij hield van een 'schone stad'. Het is dus een kwestie van prioriteiten. Gemeenteraadsverkiezingen zijn geschikte momenten om die weer eens op een rijtje te zetten. 

Op veel plaatsen in woonwijken wordt er zo asociaal op trottoirs geparkeerd, dat ouders met kinderwagens, bejaarden met rollators, vakantiegangers met rolkoffers en spelende kinderen met hun stepjes en trapauto's er niet langs kunnen en dus over straat moeten lopen.

In de meeste woonwijken zijn er door al het autoverkeer toch al weinig plekken waar kinderen een beetje veilig op straat kunnen spelen. Daarom deed het pijn om te zien hoe Aannemerij De Heemraad B.V. in de Dr. Boslaan uit pure pesterij jarenlang met een hek de enige veilige speelplek mocht afsluiten zonder dat de bewoners daar iets tegen konden doen. Ook in Amstelveen moet men over macht en goede contacten beschikken om iets te kunnen bereiken.

Het openbare leven in Amstelveen staat onder druk van mensen die geen rekening willen houden met anderen. Die zijn heel tevreden over een overheid die geen duidelijke regels stelt en die bestaande regels niet wil handhaven. Door rood licht rijdende auto's vormen de metafoor van een samenleving waarin zelfzucht zwaarder weegt dan algemeen belang. Dit geldt ook voor te hard rijden, asociaal parkeren, herrie maken, afval op straat gooien, openbaar groen vernielen, groene binnentuinen volbouwen met schuren en zwembaden en met lawaaiige scooters rondscheuren in voetgangersgebieden. Waar dit allemaal geleidelijk aan normaal wordt, is sprake van een asociale cultuur onder het mom van liberalisme en vrijheid blijheid.


Amstelveen Kan Beter.