AMSTELVEEN KAN BETER

Gebrekkig dualisme en handjeklap tussen gemeeentebestuur en pers
verzwakt lokale democratie.


Er is nauwelijks sprake van dualisme tussen gemeenteraad en het college van b&w en van de twee lokale kranten moeten de burgers het ook niet hebben.

Leden van het Amstelveense bestuurlijke en politieke circuit hoeven namelijk niet te vrezen voor strenge controle uit naam van de democratie door onafhankelijke journalistiek. In Amstelveen zijn er weliswaar twee lokale media (Amstelveens Nieuwsblad en AmstelveenZ) maar beide zijn 'embedded'. In iedere uitgave staan foto's van lachende stadsbestuurders en louter positieve verhalen over hun beleid, hun daden en hun uitingen.

Wethouder Herbert Raat (VVD) zei in een interview in het Amstelveens Nieuwsblad van 15 augustus 2012 dat hij kon 'lezen en schrijven' met de redactiechef van die krant. Na diens vroegtijdige overlijden zorgde de wethouder ervoor dat in Amstelveen een straat naar zijn goede oude vriend werd genoemd. Handjeklap en al te goede persoonlijke verstandhouding tussen politiek en journalistiek is uit democratisch oogpunt onwenselijk. Er wordt uit naam van de democratie onvoldoende controle op het stadsbestuur uitgeoefend door een onafhankelijke pers. In Amstelveen functioneert de redactiechef als woordvoerder, pr-functionaris en belangenbehartiger van de bestuurder die vroeger zelf gemeentevoorlichter was. Van democratische 'checks and balances' is er dan geen sprake, zeker niet als krant en bestuurders eendrachtig samenwerken om kritische burgers tot zwijgen te brengen.

In Engeland zijn dit soort 'Town Hall Pravda's' (Stadhuis Waarheid) inmiddels verboden. (de Volkskrant van 10 juli 2012).

Het resultaat is dat kritische burgers machteloos staan tegenover een front van b&w, gemeenteraad, ambtenaren en pers die elkaar zorgvuldig te vriend houden waarbij burgers buiten spel worden gehouden. Zelfs tijdens de 'Praat met de Raad'-avonden op het Raadhuis kletsen bestuurders, raadsleden, ambtenaren en lokale journalisten liever allemaal met elkaar dan met inwoners. 'Luister naar de burger' zou het motto en de praktijk moeten zijn. In een volwassen democratie hebben burgers immers ook wat te vertellen. Desnoods op een eigen website.

Amstelveen Kan Beter.