AMSTELVEEN KAN BETER

Amstelveens Stadshart moet Scootervrij!
(Foto's)

Het Stadshart van Amstelveen is een winkelgebied en daarom officieel een voetgangersgebied. Let wel: 'Officieel', want de praktijk is anders. Omdat men in het Stadshart mag fietsen, waren snorfietsen er vele jaren lang 'dus' ook toegestaan, althans volgens ons gemeentebestuur. Toen men eindelijk inzag dat voor snorfietsen vanwege hun snelheid, hinder, herrie en luchtvervuiling natuurlijk vrijwel dezelfde regels gelden als voor andere gemotoriseerde tweewielers zoals scooters en bromfietsen, is men gaan sleutelen aan de A.P.V. Het resultaat is dat het voetgangersgebied in het Amstelveense Stadshart niet alleen verboden is voor (vracht)auto's, motorfietsen, scooters en bromfietsen maar nu eindelijk ook voor snorfietsen. Althans officieel, volgens de APV-borden bij alle toegangen tot het Stadsplein.

In de praktijk 'mogen' gemotoriseerde tweewielers echter nog overal in het Stadshart parkeren en dus scheuren zij nog steeds overal rond, zelfs tot bijna in de winkels. Dat is niet prettig voor andere bezoekers en ook niet veilig voor de winkels. De veelal jeugdige scooterrijders vinden het natuurlijk prima, want zij hoeven niet te lopen zoals de andere bezoekers die met de auto, bus of tram naar het Stadshart komen om te shoppen. Zo werkt het namelijk: Scooters rijden overal waar zij mogen parkeren. Dus ook op op trottoirs, in het Amsterdamse Bos, over de wandelpaden langs De Poel en in Amstelveense voetgangersgebieden. 

Betrokkenheid van burgers wordt wel geprezen, maar niet op prijs gesteld. Dat blijkt wel uit de manier waarop de gemeente (niet) reageert op herhaaldelijke verzoeken om handhaving.

Officieel is in het Stadshart het rijden met en het parkeren van (snor)scooters verboden, net als in alle stadscentra met voetgangersgebieden in Nederland. Daar wordt zo'n scooterverbod echter w�l gehandhaafd, maar in Amstelveen niet, ook al staat het overal duidelijk aangegeven op APV-borden met 'Stadspleinregels' bij alle toegangen tot het voetgangersgebied.

De gemeente heeft een handhavingsplicht m.b.t. het scooterverbod in het gehele voetgangersgebied van het Stadshart op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). B&W handhaven dit verbod echter niet omdat dat niet zou passen in hun 'bestuurlijke insteek' om scooters alleen te verwijderen als zij pal voor ingangen van winkels staan. Deze beperking van het parkeerverbod is echter niet op de APV gebaseerd en staat dus ook niet op de APV-borden aan de toegangen tot het Stadsplein.

Herhaaldelijke verzoeken om het scooterverbod in het gehele voetgangersgebied te handhaven werden afgewezen. De wethouder reageerde wel begripvol op een ingezonden brief die het Amstelveens Nieuwsblad groot had afgedrukt onder de titel 'Scooteroverlast: handhaaf aub!". Er veranderde echter niets aan het handhavingsbeleid. Wethouder Herbert Raat reageerde in een interview onder de kop 'Dat is niet de stad die wij willen' (AVN, 25-01-2011) heel verbolgen op mijn klacht bij de Nationale ombudsman.

Volgens de 'Checklist Handhaving' is zo'n weigering in strijd met de regels en voorwaarden die de Nationale Ombudsman heeft opgesteld voor handhaving door gemeenten. (N.B. Deze 'checklist' kan ook worden gebruikt bij klachten van burgers over ontbrekende kennis, verkeerde toepassing of gebrekkige handhaving van regels, van simpele gevallen als dakkapellen die ten onrechte worden toe- of afgewezen tot ernstige nalatigheid bij de bewaking van de openbare orde, etc.)

Andere gemeenten handhaven een (snor)scooterverbod in voetgangers- en winkelgebieden door middel van een parkeerverbod voor scooters. Hierbij maken zij gebruik van het verkeersbord E3 dat aan handhavers de mogelijkheid om fout geparkeerde (snor)scooters op hun nummerbord te bekeuren. 

Amstelveen Kan Beter